Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Участь КНДІСЕ у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»

19 травня 2023 року, в онлайн форматі, на базі Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження М. В. Салтевського.

У роботі конференції взяли участь представники міністерств, експертних, наукових та освітніх установ України, Польщі, Литви, Молдови, Вірменії, Латвії, Туреччини, Греції, Ізраїлю та інших країн.

Під час відкриття заходу, у своєму привітанні до учасників Олександр Рувін, директор КНДІСЕ, відзначив міжнародний рівень конференції та важливість тем, які запропоновані до обговорення.

Також Олександр Рувін підкреслив, що на сьогодні дуже важливо проводити конференції із залученням міжнародних експертів, оскільки це надає змогу учасниками поділитися науковим та практичним досвідом у сфері судової експертизи, що за сьогоднішніх умов російської агресії на території України є вкрай важливим для експертів.

З вітальними словами виступали:

 • Наталія Ткаченко, директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
 • Володимир Журавель, в. о. президента Національної академії правових наук України, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 • Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
 • Сергій Кримчук , директор Державного науководослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, доктор філософії в галузі права, заслужений юрист України
 • Юрій Чечіль, директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, доктор філософії у галузі права
 • Сергій Чернявський, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 • Ольга Катарага, директор Національного Центру Судової Експертизи при Міністерстві юстиції Республіки Молдова, доктор юридичних наук
 • Ґабрієле Юодкайте-Ґранскієне, доктор права, доцент, член Верховного Суду Литовської Республіки
 • Даріуш Зуба, директор Краківського науково-дослідного інституту судової експертизи імені проф. д-ра Яна Сехна Міністерства юстиції Республіки Польща, доктор габілітований хімічних наук, професор
 • Гедрюс Мозурайтіс, директор Центру судової експертизи Литви, доктор права
 • Сніґоля Матуєлене, декан Академії громадської безпеки Університету Миколаса Ромеріса, доктор права, професор
 • Мара Ряпеле, начальник відділу біологічних та хімічних досліджень Державного бюро судових експертиз, Латвія
 • Ніно Кочіашвілі, голова начальник відділу судово-біологічної експертизи Національного судово-експертного бюро м. Тбілісі, кандидат медичних наук
 • Аргам Овсепян, директор державної некомерційної організації «Національне бюро експертиз» Національної академії наук Республіки Вірменія
 • Сертан Алібекіроглу, доцент, лектор Газіантепського університету, Туреччина
 • Дмитро Кішко, директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
 • Марія Зелінська, директорка Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
 • Сергій Тюлєнєв, директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, кандидат економічних наук
 • Оксана Хорватова, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права Національної академії наук України, кандидат юридичних наук, доцент

З науковими доповідями від КНДІСЕ виступили:

 • Наталія Нестор, доктор юридичних наук, старший дослідник, заслужений юрист України, заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з темою доповіді «Судовий контроль за проведенням експертизи у кримінальному провадженні: історія і сучасність»
 • Олег Баулін, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з темою доповіді «Актуальні питання міжнародного співробітництва під час проведення судової експертизи у кримінальному провадженні»
 • Анатолій Старушкевич, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організації наукової, методичної діяльності нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з темою доповіді «Концепція механізму злочинної діяльності (за М. В. Салтевським)»

Також учасниками конференції  від КНДІСЕ були Олександр Садченко, завідувач лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва та Юрій Мазніченко, завідувач відділу нормативно-методичної діяльності та стандартизації.

Можливо вам буде цікаво: