Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

 Товарознавча експертиза

Загальні положення

Товарознавча експертиза – це процес дослідження експертом різноманітних товарів, сировини, машин та обладнання з метою їх ідентифікації та визначення найменування, призначення, властивостей, відповідності нормативним документам, зразкам з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для справи.

Предметом експертизи є фактичні дані щодо об’єктів дослідження товарознавчої експертизи, що зазвичай викладені у документації (контрактах з додатками (специфікації, додаткові угодами); транспортні документи; розрахункові документи; товаросупровідні документи; нормативна документація; технічна або технологічна документація; зразок-еталон або його дублікат), які надають інформацію щодо об’єктів товарознавчої експертизи.

Об’єктами товарознавчої експертизи є товари, обладнання та сировина, промислове та спеціальне обладнання (машини).

Завдання, що вирішуються товарознавчою експертизою

 • Визначення вартості товарної продукції;
 • визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері;
 • визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності;
 • визначення змін показників якості товарної продукції;
 • установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника;

Питання, що вирішуються при проведенні судових товарознавчих експертиз

 1. Яка вартість об’єктів дослідження як на території України станом на конкретну дату?
 2. Яка вартість об’єктів дослідження при ввезенні на митну територію України станом на конкретну дату?
 3. Яке найменування та призначення товарів?
 4. Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?
 5. Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
 6. Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?
 7. Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?
 8. Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?
 9. Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?
 10. Яким характеристикам відповідає товар відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?
 11. Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?

Особливості призначення товарознавчої експертизи

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту надається об’єкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за місцеперебуванням. Якщо доступ до об’єктів обмежений, то орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), зобов’язаний (а) забезпечити експерту можливість їх огляду. Огляд за потреби проводиться у присутності сторін у справі (інших зацікавлених осіб).

Об’єкти дослідження направляються експерту в пакуванні, що забезпечує їх збереження.

Якщо перед експертом поставлено питання про вартість товару (майна), орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), як правило, зазначає, станом на який час належить розв’язувати поставлене питання.

На експертизу може бути поставлене питання про вартість відсутнього товару (майна). У таких випадках у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається про відсутність об’єкта та вказуються матеріали справи, на підставі яких повинна проводитись експертиза (рахунки, товарно-транспортні накладні, описи в позовних заявах, протоколах допиту потерпілих тощо).