Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

 Експертиза матеріалів, речовин та виробів

Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є:

– виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо);

– визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);

– установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин;

– установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

Вирішення питання про походження матеріалів і речовин з певного джерела залежить від ряду особливостей об’єкта, а також від наявності в конкретній установі потрібного обладнання та спеціалістів. Тому з приводу постановки цього питання доцільно попередньо отримати консультацію у експерта (спеціаліста).

ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ І ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Предмет експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів (далі – НП та ПММ) – фактичні дані, що встановлюються на основі загальних положень методики досліджень матеріалів і речовин та спеціальних галузей знань – нафтохімії, технології нафтопереробки тощо. Такими фактичними даними є наявність на предметах-носіях легкозаймистих нафтопродуктів (НП), що свідчать, наприклад, про причину пожежі, використання їх для спалювання трупів; належність легкозаймистих НП, вилучених на місці події, до конкретної ємності; наявність на одязі потерпілого нашарувань мастильних матеріалів та їх віднесення до конкретного об’єкта (транспортного засобу, вогнепальної та холодної зброї) чи конкретного об’єму (картер, коробка передач, задній міст транспортного засобу).

У різних галузях науки та техніки все розмаїття НП класифікується залежно від потреб відповідних галузей знань. НП можуть класифікуватися: за цільовим призначенням; за агрегатним станом – розчинники, пальне, мастила, консистентні змазки, бітуми; за фракційним складом – бензини, керосини, дизельне пальне, мастила; за спеціальним призначенням – пальне літнє та зимове, мастила моторні, трансмісійні, індустріальні, консистентні змазки – консерваційні, антифрикційні.

Об’єктами експертизи НП та ПММ є розчинники, бензин, гас, дизельне пальне, мінеральні мастила, консистентні змазки, парафін, бітуми. Часто НП та ПММ є складовими певних виробів, наприклад асфальтобетонного покриття дороги, охолоджувальної рідини, вибухової речовини. Інколи НП та ПММ є неконтрольованими (побічними, забруднюючими) речовинами, що підлягають виявленню.

Аналіз експертної практики дозволяє виявити зв’язок між властивостями (фізичними, хімічними, споживчими), цільовим призначенням певних категорій НП і характером кримінальних справ, за якими досліджуються відповідні об’єкти. На підставі цього аналізу виділяють три категорії об’єктів:

– легкозаймисті НП – клас об’єктів, що досліджуються, головним чином, у справах, пов’язаних з підпалами, спаленням трупів, вибухами, та при пригодах, в яких використовуються такі властивості, як здатність легко займатися і сприяти займанню або підтримувати горіння менш горючих матеріалів;
– мастильні матеріали (ММ) найбільш часто досліджуються у справах про ДТП або пов’язаних з використанням холодної та вогнепальної зброї, крадіжками зброї, боєприпасів та інших виробів, що мають мастильні покриття;
– тверді НП досліджуються у самих різних кримінальних справах.

Завдання експертизи:

– виявлення слідів НП та ПММ;
– встановлення природи речовини невідомого походження з метою віднесення її до продуктів нафтопереробки;
– визначення виду, сорту, марки наданого на дослідження НП та ПММ відповідно до існуючих наукових, технічних та торгових класифікацій;
– встановлення належності порівнюваних об’єктів до одного виду, сорту, марки НП або ПММ;
– встановлення спільної групової належності досліджуваних об’єктів, тобто виявлення у них ознак, які свідчать про спільне джерело їх походження за місцем виготовлення (конкретний завод), належністю одній партії виготовлення, однаковими умовами зберігання, експлуатації;
– ототожнення мас (об’єктів) НП та ПММ, поділених на частини в зв’язку з розслідуваною подією.

Перелік питань

– Чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?
– Чи є на предметі-носії сліди нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів? Якщо є, яких саме?
– Чи мають дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали спільну родову (групову) належність?
– Чи був мастильний матеріал в експлуатації; якщо так, то протягом якого часу?
– Чи є в НП та ПММ домішки; якщо є, то які їх природа і можливе джерело походження?
– Чи розмішувався бензин АИ-95 бензином з меншим октановим числом; якщо так, то в якій пропорції?
– Чи не походять дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали з однієї ємності?

Особливості призначення експертизи

Відбір зразків. Залежно від агрегатного стану, кількості виявленої на місці події речовини, обставин взаємодії з об’єктами інших класів НП та ПММ як речові докази поступають на експертне дослідження у вигляді індивідуально визначених об’ємів (мас) у конкретних ємностях, у тому числі з іншими технічними продуктами; слідів – у вигляді поверхневих нашарувань на різних предметах-носіях; слідів, розподілених у масі різних предметів-носіїв.

У кожному із вказаних видів речових доказів НП та ПММ можуть бути зміненими, порівняно з їх початковим товарним видом, під дією різних факторів (зберігання, експлуатація, транспортування). Властивостями НП та ПММ обумовлені спеціальні вимоги до способу та матеріалу їх упакування для направленім на експертизу. Містити зразки рідких НП (бензин, гас, дизельне пальне, розчинники) з конкретних об’ємів, якщо вони не можуть безпосередньо бути доставлені на експертизу, необхідно в сухий скляний герметичний посуд, що своїми розмірами незначно перевищує об’єм відібраної речовини.

Зразки в’язких НП та ПММ (мастила, консистентні змазки) треба упаковувати в скляну тару. Забороняється упаковувати такі зразки в паперові пакети, сірникові коробки, використовувати пакувальні матеріали з пластмаси, картону, деревини.

Для дослідження НП та ПММ, що знаходяться на предметах-носіях, необхідно, за можливості, направляти на експертизу самі предмети, забезпечивши зберігання на них плям і нашарувань НП і ПММ та їх локалізацію, а також герметичність упакування цих предметів.

Зразки твердих НП та ПММ треба упаковувати в пластикатові пакети, що обов’язково зав’язуються або заклеюються. При відборі зразків дорожнього покриття до постанови слідчого про призначення експертизи необхідно додавати протокол і схему відбору зразків.

Більшість нафтопродуктів належать до категорії легкогорючих, мають здатність швидко змінювати свої властивості. Так, у процесі їх зберігання в звичайних умовах вони втрачають частину найбільш летючих компонентів і можуть стати не придатними для вирішення експертної задачі. Тому, чим швидше вони будуть вилучені, герметично упаковані та надані на дослідження, тим ефективніше буде їх експертне дослідження. Предмети зі слідами НП та ПММ необхідно направляти спочатку на криміналістичну експертизу НП та ПММ, а потім експертизи інших видів (судово-медичну, балістичну, трасологічну тощо).