ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ І ПІДПИСІВ

Орієнтовний перелік завдань

Ідентифікаційні завдання – встановлення конкретного виконавця рукопису або виконання декількох рукописів однією чи різними особами шляхом використання методики судово-почеркознавчої ідентифікаційної експертизи. А саме:

 • ототожнення особи виконавця рукопису або його фрагменту;
 • встановлення факту виконання різних рукописних текстів чи їх фрагментів однією або різними особами;
 • виключення особи виконавця на підставі встановлених стійких розбіжностей.

Діагностичні завдання – встановлення умов виконання рукопису або стану виконавця шляхом застосування методики діагностичної судово-почеркознавчої експертизи. А саме:

 • встановлення факту незвичності письма;
 • встановлення характеру незвичності виконання рукопису (тимчасовий, постійний);
 • встановлення видів “збиваючих” факторів: природних (не пов’язаних з навмисною зміною почерку), штучних (пов’язаних з навмисною зміною почерку);
 • встановлення виду навмисної зміни почерку (зміна у межах скорописних форм літер, з наслідуванням літер друкарського шрифту, наслідуванням почерку іншої особи, виконання незвичною для даного письма рукою).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
 2. Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
 3. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
 4. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
 5. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
 6. Особою якої статі виконано рукописний текст?
 7. До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту?

Важливо! Для проведення судової почеркознавчої експертизи надаються виключно оригінали документів.

Для проведення почеркознавчих досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту порівняльні зразки, що за своїм походженням можуть бути вільними, умовно-вільними та експериментальними, почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописи (рукописні записи (буквені та цифрові), підписи) достовірно виконані певною особою до та після відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах, які не пов’язані з їх обставинами.

Умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані особою, що підлягає ідентифікації до відкриття провадження у справі, але у зв’язку з нею, та виконані після відкриття провадження і безпосередньо пов’язані з обставинами цієї справи.

Експериментальні зразки почерку та (або підпису) – це такі, що виконані особою, яка підлягає ідентифікації за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) в умовах, максимально наближених до тих, в яких виконувався рукопис, що підлягає дослідженню та в присутності особи, що здійснює відібрання порівняльних зразків.

Зразки, які надаються для проведення судової почеркознавчої експертизи повинні відповідати певним вимогам:

 • достовірність, тобто, безсумнівне їх виконання особою, що підлягає ідентифікації.
 • відповідна якість та достатня кількість.

Зразки повинні бути зіставленні з досліджуваним об’єктом за :

 • писемністю та мовою документу;
 • часом виконання, тобто зразки та досліджуваний рукопис повинні бути виконані в максимально наближений час;
 • за способом і умовами виконання (аналогічний матеріал письма, пишучий прилад, основа для виконання документу та ж поза, темп, вид виконання (скоропис, друковані літери, цифри і тощо);
 • за змістом, характером та цільовим призначенням (документ подібний досліджуваному).

Згідно з методикою судової почеркознавчої експертизи та експертної практики, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах (документах), експериментальні – у кількості не менше 5-8 аркушів.

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10-15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис. Також відбираються зразки підпису передбачуваного виконавця, виконаного ним від імені особи, підпис якої підлягає дослідженню.

Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації.

Важливо! Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов’язана встановити факт достовірного виконання шляхом пред’явлення їх особі, яка підлягає ідентифікації.

У разі неможливості пред’явити зазначені зразки (смерть виконавця, від’їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, нотаріальні документи тощо).