Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Вибухотехнічна експертиза 

Загальні положення

Судова вибухотехнічна експертиза – криміналістична експертиза, предметом якої є фактичні дані (обставини), що пов’язані з визначенням групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв в цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху, які встановлюються на основі спеціальних знань в області криміналістичної вибухотехніки за питаннями, що поставлені на вирішення експертизи.

Предмет судової вибухотехнічної експертизи

Предмет судової вибухотехнічної експертизи складають фактичні дані (обставини), що встановлюються на основі спеціальних знань в області криміналістичної вибухотехніки за запитаннями, які ставляться на її вирішення.

Предметом вибухотехнічної експертизи є встановлення найменування, конструкції, стану та інших фактичних даних про вибухові пристрої, боєприпаси, вибухові речовини, засоби підриву, предмети, що імітують вибухові речовини та вибухові пристрої, інструменти, матеріали, та пристосування, що використовувались при їх виготовленні, обставини підготовки та скоєння вибуху, розв’язання інших експертних задач, що потребують застосування спеціальних методичних засобів та використання спеціальних знань у криміналістичній вибухотехніці.

У цілому, виходячи з потреб практики, предметом вибухотехнічної експертизи є: установлення групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв у непошкодженому вигляді або за фрагментами (осколками); вибухових речовин і засобів підриву, а також обставин вибуху.

Об’єкти судової вибухотехнічної експертизи

Об’єктами судової вибухотехнічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, визначені кримінально-процесуальним законодавством і надані експерту органом, що призначив експертизу, для експертного дослідження з метою вирішення поставлених запитань і встановлення фактів, що входять до предмету експертизи.

До об’єктів вибухотехнічної експертизи відносяться матеріальні носії інформації та матеріали кримінальної справи. Слід підкреслити, що різноманітність конструкцій, механізмів вибухових пристроїв, речовин, що здатні до вибуху, та їх непередбачене застосування, не дає можливості чітко визначити конкретне коло об’єктів цієї експертизи. На підставі експертної практики, можливо окреслити лише найбільш розповсюдженні об’єкти:

 • вибухові речовини та їх пакування;
 • капсулі та детонатори;
 • вогнепровідні та детонуючі шнури;
 • гранати;
 • міни;
 • снаряди;
 • підривачі;
 • запалювачі;
 • саморобні боєприпаси;
 • саморобні вибухові пристрої;
 • піротехнічні вироби;
 • навчально-імітаційні засоби;
 • залишки після вибуху або після застосування спеціальних засобів руйнування;
 • предмети, що імітують вибухові речовини та вибухові пристрої.

Завдання вибухотехнічної експертизи

Завданням вибухотехнічної експертизи є:

 • Визначення належності об’єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою;
 • визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення;
 • встановлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху пристрою в конкретних умовах (струс, нагрівання тощо);
 • встановлення наявності в обставинах провадження даних, що стосуються особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію.

Види вибухотехнічних експертиз:

 • дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху;
 • дослідження засобів підриву та вибухових пристроїв промислового виготовлення;
 • дослідження саморобних вибухових пристроїв;
 • дослідження залишків та слідів застосування вибухових пристроїв.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Чи підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник тощо)?
 2. Чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою? Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?
 3. Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій?
 4. Який спосіб підриву був застосований в цьому випадку?
 5. Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди тощо)?
 6. Чи здатний даний пристрій викликати вибух? Якщо не здатний, то з яких причин?
 7. Чи містять надані експерту матеріали дані, що вказують на характерні риси особи, що виготовила вибуховий пристрій (професійні навички, ступінь обізнаності з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв тощо)?
 8. Чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого гр. Н.?

Особливості призначення вибухотехнічних експертиз

Головною особливістю призначення вибухотехнічних експертиз є те, що вилученням, описом та пакуванням предметів вибухотехнічного походження займаються інспектори-вибухотехніки Національної поліції України, які повинні залучатися до огляду місця події пов’язаним з застосуванням вибухових матеріалів або під час вилучення їх з незаконного обігу. На кожен вилучений предмет чи групу предметів інспекторами-вибухотехніками видається довідка про рівень небезпечності вилученого предмета та рекомендації щодо поводження з ними.

Експертні дослідження вибухотехнічних об’єктів, що проводять в лабораторних умовах державних експертних установ чи підрозділів, здатні дати відповіді на ширше коло питань, розв’язання яких сприятиме розкриттю злочину, пов’язаного з вибухом, або встановленню причини вибуху, що не є кримінальним.

Ефективність отриманої від експертів інформації багато в чому визначається не лише правильністю виявлення, фіксації й вилучення слідів вибуху, а й послідовністю призначення тієї або іншої судової експертизи, дотриманням певних вимог щодо їх проведення. Завдання вибухотехнічної експертизи в кожному випадку визначають ситуаційно, виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження та обставин, що підлягають встановленню й доказуванню під час досудового розслідування з використанням спеціальних знань.

Якщо певні об’єкти після їх вилучення з місця події й до призначення вибухотехнічної експертизи оглядалися окремо, про це має бути зазначено в постанові про призначення експертизи, а оглянуті речові докази треба знову упакувати за правилами пакування об’єктів експертизи.