Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Авіаційно-технічна експертиза

Авіаційно-технічна експертиза – це експертне дослідження з метою встановлення механізму й обставин авіаційної події (інциденту), технічного стану літальних апаратів, аеронавігаційних приладів, наземного аеронавігаційного обладнання, правильності заходів з підготовки та організації польотів, та інших обставин, що сприяли чи могли сприяти виникненню авіаційної події (інциденту).

Об’єктами судової авіаційно-технічної експертизи є літальні апарати, наземне аеродромне обладнання, окремі частини вузли деталі літальних апаратів, прилади та технічні засоби безпеки польотів, польотна документація, записи перемовин екіпажу з керівником польотів, записи бортових самописців, матеріали розслідувань та інші документи, які стосуються досліджуваних об’єктів, явищ та процесів.

Предметом судової авіаційно-технічної експертизи є фактичні дані про причини та обставини авіаційної події (інциденту), її наслідки, технічний стан літального апарату, аеронавігаційних приладів, наземного аеронавігаційного обладнання, заходи які здійснювались з підготовки та організації польотів.

Основними завданнями судової авіаційно-технічної експертизи є встановлення причин і обставин авіаційних подій (інцидентів), встановлення технічного стану літальних апаратів, аеронавігаційних приладів, наземного аеронавігаційного обладнання, оцінка правильності заходів з підготовки та організації польотів.

Під час проведення авіаційно-технічної експертизи можуть бути поставлені й інші завдання, пов’язані з дослідженням авіаційних подій та інцидентів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Яка безпосередня причина авіаційної події (інциденту)?
 • Чи не є певне (зазначається яке саме) пошкодження літального апарату причиною або наслідком події?
 • Які недоліки підготовки та організації польоту сприяли виникненню авіаційної події?
 • Чи правильно були виконані екіпажем певні технічні дії (зазначається які саме) під час польоту?
 • Чи знаходились в причинному зв’язку з виникнення авіаційної події конкретні (зазначається які саме) дії екіпажу?
 • В якому напрямку і під яким кутом до поверхні землі впав літальний апарат?
 • Якою частиною літальний апарат при падінні вдарився об поверхню землі?
 • З якою частиною літального апарату сталося контактування конкретного предмета при здійсненні зльоту?
 • З якої висоти почалось падіння літального апарату?
 • Які заходи були застосовані екіпажем для попередження події?
 • З яких частин (складових) почалось руйнування літального апарату в момент події та в якій послідовності воно проходило?
 • Чи знаходився літальний апарат у технічно справному стані, якщо ні, в чому полягала несправність?
 • Який з механізмів (вузлів, агрегатів) відмовив у польоті та в чому полягала відмова?
 • Чи можливо було виявити конкретні (зазначається які саме) несправності під час огляду, який проводився перед польотом?
 • Чи має літальний апарат недоліки конструкції, якщо так, то які?
 • Чи відповідають регламентні роботи виконані на літальному апараті вимогам нормативних документів?
 • Чи придатний літак для виконання польотів у конкретних умовах?
 • Чи відповідає злітно-посадкова смуга та обладнання аеродрому умовам зльоту (чи посадки) літака конкретного типу?
 • Чи була здійснена підготовка до польоту відповідно до нормативних документів?
 • Чи була можливість уникнути настання авіаційної події та в чому вона полягала?
 • Чи виконувався даний політ відповідно до правил безпеки польотів, якщо мали місце невідповідності, то які саме і якою особою вони були допущені?
 • Чи проводилось завантаження літального апарату і розміщення в ньому вантажу з дотриманням вимог правил завантаження літальних апаратів, якщо мали місце невідповідності, то які саме і до яких наслідків це призвело?
 • Чи були виконані певною особою дії, які входять до кола її службових обов’язків, з метою запобігання події, якщо ні, то які саме дії не були виконані?
 • Які дії та якою відповідальною особою повинні були виконані при підготовці до польоту і під час польоту для запобігання події?

Для встановлення механізму, причин і обставин механізму авіаційної події (інциденту), оцінки дій екіпажу та інших осіб, встановлення можливості попередження авіаційної події (інциденту) необхідно надати документи стосовно події: матеріали розслідування, документацію на літальний апарат, документацію стосовно членів екіпажу, показання (пояснення) учасників та свідків події, відеозаписи події, тощо.

Визначення технічного стану літальних апаратів, аеронавігаційних приладів, наземного аеронавігаційного обладнання проводиться шляхом їх огляду, при цьому необхідно надати технічну документацію на них. У випадку проведення досліджень на певну минулу дату необхідні документи, які містять інформації про технічний стану цих об’єктів, фотознімки, які показують фактичний стан об’єкту, тощо.

Для вирішення повного комплексу поставлених питань щодо встановлення причини виникнення авіаційної події доцільне залучення фахівців у галузі авіації відповідної кваліфікації.