Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Земельно-технічна

Земельно-технічна експертиза – це дослідження земельних ділянок щодо обставин відповідності їх площ, меж, конфігурацій вимогам нормативно-технічних документацій, а також щодо можливостей організації їх раціонального використання з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування, виконане на базі знань у сфері землеустрою та кадастру.

Предмет земельно-технічної експертизи

Предмет земельно-технічної експертизи складають: фактичне землекористування земельними ділянками на місцевості; межі земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів, документацій із землеустрою та Державного земельного кадастру; порядок користування земельними ділянками та поліпшеннями, розміщеними в їх межах, що склався між співвласниками.

Об’єкти земельно-технічних експертиз

Об’єктами земельно-технічних експертиз є:

 • Земельні ділянки;
 • документації із землеустрою;
 • документи, що підтверджують права на земельні ділянки;
 • документи, що підтверджують права на земельні поліпшення, в т.ч. поділ їх між співвласниками;
 • поземельні книги, створені відносно земельних ділянок;
 • витяги з Державного земельного кадастру тощо.

Завдання, що вирішуються земельно-технічною експертизою

Завданнями земельно-технічної експертизи є:

 • Визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а саме фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо);
 • визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у відповідній технічній документації;
 • визначення відповідності фактичного землекористування в частині порушення меж та накладання земельних ділянок правовстановлюючими документами, документації із землеустрою на земельні ділянки;
 • визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування);
 • визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, встановлення земельного сервітуту.

Питання, що вирішуються при проведенні судових земельно-технічних експертиз

 1. Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває у користуванні співвласника (співвласників)?
 2. Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок технічній документації?
 3. Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки?
 4. Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до часток співвласників (зазначити частки)?
 5. Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку її користування) можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?
 6. Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?
 7. Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Якщо так, то надати варіанти встановлення земельного сервітуту.

Приведений перелік питань не є вичерпним.

Особливості проведення судових земельно-технічних експертиз

Завдання земельно-технічної експертизи вирішуються за наявності відповідної правовстановлювальної документації та документації із землеустрою на земельну ділянку. Крім того, виконання земельно-технічної експертизи неможливе без актуальних результатів виконання топографо-геодезичних робіт, що проводяться експертом самостійно або ж відповідними фахівцями з використанням відповідного обладнання та бази даних.

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками та надання варіантів такого розподілу (порядку користування) експерту, крім названих документів, необхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), що розташовані на земельній ділянці, дані про користування співвласників цими об’єктами або їх частинами, дані про частки співвласників, матеріали технічної інвентаризації.
У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів розподілу пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).