Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Оціночно‐будівельна експертиза

Загальні положення, предмет та об’єкт оціночно-будівельної експертизи

Оціночно-будівельна експертиза – це процес дослідження будівельних об’єктів та споруд на основі спеціальних знань у галузі оцінки об’єктів нерухомого майна з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Предметом оціночно-будівельної експертизи є коло питань у галузі оцінки об’єктів нерухомого майна, вирішення яких належить до компетенції експертів оціночно-будівельної експертизи.

Об’єктом оціночно-будівельної експертизи в цілому є ті джерела відомостей про встановлювані факти, ті носії інформації, які піддаються дослідженню і за допомогою яких експерт пізнає обставини, що входять у предмет експертизи.

Об’єктами оціночно-будівельної експертизи є:

 • об’єкти нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої та інші об’єкти, які відповідно до законодавства відносяться до нерухомого майна);
 • правовстановлюючі документи та матеріали технічної інвентаризації на об’єкти нерухомого майна, а також правовстановлювальні документи та технічна документація на земельні ділянки;
 • матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об’ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об’єктів нерухомого майна на дату оцінки;
 • звіти про оцінку майна та висновки вартість майна;
 • нормативно-правові акти з оцінки майна та майнових прав;
 • речові докази і матеріали справи тощо.

Завдання, що вирішуються оціночно-будівельною експертизою

Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є:

 • визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
 • визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Питання, що вирішуються при проведенні оціночно-будівельної експертизи

Орієнтовний перелік вирішуваних питань оціночно-будівельною експертизою:

 1. Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
 2. Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2, ¼ тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
 3. Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Особливості призначення оціночно-будівельної експертизи

Для вирішення питання з визначення вартості поліпшень земельної ділянки експерту необхідно надати правовстановлюючу документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об’єкти, а також правовстановлюючу та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об’єкт оцінки, станом на дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об’ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об’єкта на дату оцінки.