Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Фототехнічна експертиза

Загальні положення

Фототехнічна експертиза – це криміналістична експертиза, що пов’язана з дослідженням фотозображень та технічних засобів їх виготовлення.

Окрім фактичних даних, що встановлюються в результаті дослідження фотозображень, технічного обладнання та матеріалів та використовуються для їх виготовлення, також в межах фототехнічних досліджень можуть бути визначені розміри предметів, що зображені на фотознімках, відстані між зазначеними предметами, а в певних випадках, здійснена ідентифікація таких предметів.

Предмет фототехнічної експертизи

Предметом фототехнічної експертизи є фактичні дані, що мають значення для досудового розслідування або суду та стосуються дослідження фотознімків, інформації, яка в них зафіксована, техніки та технології виготовлення фотозображень.

Об’єкти дослідження фототехнічної експертизи

Об’єктами дослідження фототехнічної експертизи є фотозображення, технічні засоби їх виготовлення.

Фотозображеннями як об’єктами фототехнічного дослідження можуть бути фотокартки, діапозитиви, негативи, мікрофільми, мікрофіші, кінофільми, відеозаписи тощо. До фотознімків належать також і фотозображення, отримані без використання мокрого фотопроцесу шляхом друку на сучасних електронних засобах, але формування самого зображення при цьому обов’язково включає оптичний канал.

Загалом, фотознімок за своєю природою – є технічним носієм з інформацією про зовнішній стан середовища (об’єкта) в конкретний момент часу. При цьому інформація про це може фіксуватись на технічний носій як в неперервній (аналоговій), так і в дискретній (цифровій) формі. Ступінь її відповідності оригіналу визначається технічними характеристиками пристрою, який фіксує та
записує на носій цю інформацію.

До технічних засобів, що є об’єктами фототехнічної експертизи, відносяться також відео-, фотознімальна апаратура (фотоапарати, кінокамери, відеокамери, насадки на об’єктиви тощо) та лабораторне устаткування (фотозбільшувачі, копіювальні фотостанки, кадрувальні та копіювальні рамки тощо).

Завдання, що вирішуються під час проведення фототехнічної експертизи

Під час проведення фототехнічної експертизи вирішуються ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні задачі.

Ідентифікаційні задачі пов’язані з ототожненням предметів, що зафіксовані у фотозображеннях, та технічних засобів, що використовуються для отримання фотозображень. До предметів в даному випадку відносяться предмети одягу, вироби, приміщення, окремі ділянок місцевості, що зображені на фотознімку. До технічних засобів, які використовуються для отримання фотозображень відносяться: фотокамери, відеореєстратори, системи відеоконтролю тощо.

Класифікаційні задачі мають на меті встановлення характеристик (властивостей) невідомого чи відомого об’єкта для віднесення його до загальноприйнятого класу. Найчастіше такі задачі виникають на початкових стадіях розслідування злочину і носять пошуковий характер – установлення природи об’єкта, його призначення, області застосування тощо. Це задачі встановлення класу фотоапаратури, за допомогою якої міг бути виконаний фотознімок, типу чи моделі автомобіля за його зображеннями тощо.

Діагностичні задачі встановлюють стан об’єктів та події, що спричинюють його зміни. Найбільш типовими прикладами задач цього підкласу є: встановлення обставин виготовлення фотознімків (ретуш зображення, монтаж, диференціація репродукцій та фотознімків, отриманих з натури, визначення точки зйомки тощо), визначення розмірів предметів, зафіксованих на фотознімках, відновлення первинного зображення на фотознімку, втраченого в результаті дії агресивних для фотоемульсії факторів, реконструкція обстановки та місця події за фотознімком тощо. Слід зазначити, що на теперішній час, в основному, для проведення фототехнічної експертизи надаються фотознімки у цифровому вигляді, при дослідженні яких використовуються інші методичні підходи, ніж ті, що застосовувались при дослідженні аналогових фотознімків.

Під час фототехнічної експертизи цифрових фото-, відеозаписів вирішуються такі завдання:

 • встановлення автентичності цифрових фотознімків;
 • встановлення ознак монтажу цифрових фотознімків;
 • встановлення технологічних та технічних характеристик виготовлення цифрових фотознімків;
 • визначення розмірів зафіксованих на цифрових фотознімках предметів (об’єктів), відстані між ними;
 • ідентифікація предметів (об’єктів), приміщень та ділянок місцевості відображених на цифрових фотознімках;
 • ідентифікація технічного засобу за допомогою якого було створено цифровий фотознімок.

Типові питання, що вирішуються при проведенні фототехнічного дослідження

На вирішення фототехнічної експертизи ставляться такі питання:

 1. Чи відзнятий наданий негатив даним фотоапаратом (кінознімальною камерою)?
 2. Чи відзняті кадри наданих негативів одним і тим самим знімальним апаратом?
 3. Фотокамера якого типу (моделі) застосовувалась для виготовлення наданого на дослідження фотозображення?
 4. Чи виготовлялось надане на дослідження фотозображення за допомогою представлених технічних засобів (фотокамери тощо)?
 5. Чи застосовувались надані на дослідження технічні засоби при виготовленні даного на експертизу фотознімка?
 6. Чи виготовлено наданий фото- або кінодокумент з даного негатива?
 7. Чи виготовлені дані знімки з одного негатива?
 8. Чи виготовлено (походять) дані знімки від одного і того самого первинного зображення?
 9. Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо) зафіксовано на даних фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), що надані для проведення експертизи?
 10. Який вид зйомки використовувався для виготовлення даного фотознімка (натурний, репродукційний, комбінований)?
 11. Чи виготовлено даний знімок із застосуванням фотомонтажу?
 12. Який об’єктив застосовувався для зйомки даного об’єкта (нормальний, ширококутний, довгофокусний)?
 13. З якої відстані знято зафіксований на фотознімку об’єкт?
 14. При якому освітленні (природному або штучному) проводилась зйомка?
 15. Які розміри предметів (вказати ті, що цікавлять), що зафіксовані на фотозображенні?
 16. На якій відстані один від одного знаходяться зображені на знімку предмети (вказати предмети, що цікавлять)?
 17. Чи виготовлені цифрові фотознімки за допомогою наданого на експертизу технічного засобу?
 18. Чи піддавався цифровий фотознімок редагуванню (змінам кольору, різкості, контрастності тощо) після його запису на носій інформації?
 19. Чи є ознаки монтажу у цифровому фотознімку?
 20. Чи один й той самий предмет (об’єкт) зафіксовано на цифровому фотознімку 1 та цифровому фотознімку 2?
 21. Чи можливо покращити цифровий фотознімок?

Ще одним напрямком фототехнічних досліджень є комплексна автотехнічна, фототехнічна та відеотехнічна експертиза.

Особливості призначення фототехнічних експертиз

Залежно від питань, що поставлені на вирішення фототехнічної експертизи, експерту надається фото- та кіноапаратура, фотознімки, кінофільми, фото- та кіноматеріали та інші відомості, що стосуються предмету дослідження.

Для встановлення автентичності цифрових фотозображень на експертизу надаються:

 • фотозображення на носіях інформації (microSD карти тощо), на яких зазначені фотознімки фіксувалися в перше;
 • технічні засоби (в повному складі), за допомогою яких були створені ці фотознімки;
 • відомості про спосіб виготовлення фотозображень, що надаються на дослідження.

Для встановлення розмірів предметів, що зафіксовані на досліджуваних фотозображеннях, окрім самих фотозображень, надаються відомості про відомі або відповідним чином встановлені розміри інших предметів, включаючи нерухомі споруди, предмети інтер’єру тощо, які зафіксовані на досліджуваних фотознімках.