Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Пожежно‐технічна експертиза

Загальні положення

Пожежно-технічна експертиза – це процес дослідження явищ, процесів та матеріальних об’єктів, пов’язаних з горінням, виниклими пожежами, застосуванням пожежно-рятувального обладнання, що використовується для їх гасіння, відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо дій пожежно-рятувальних підрозділів, елементів і систем протипожежної автоматики та виявлення обставин виникнення горіння, динаміки пожеж, розвитку і їх поширення, відповідності досліджуваних об’єктів вимогам будівельних та пожежних норм, технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень щодо застосованої протипожежної автоматики у цих процесах, виробленої продукції на предмет її стійкості до виникнення і поширення пожеж, у тому числі із застосуванням стандартизованих методів випробування на вогнестійкість.

Ці дослідження проводяться фахівцями (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки з метою встановлення фактичних даних, що цікавлять замовника проведення експертизи (експертного дослідження) із використанням експертних атестованих методик та зареєстрованих в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, літератури рекомендованої для використання при проведенні судових експертиз, інших інформаційних джерел, необхідних для розв’язання поставлених питань.

Завдання пожежно-технічної експертизи

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є встановлення із застосуванням спеціальних знань механізму виникнення пожежі (горіння), процесу її розвитку і способів застосованих при гасінні, визначення явищ, процесів, умов виникнення пожежі, визначення обставин, що передували виникненню пожежі та сприяли її розповсюдженню, встановлення відповідності до нормативних вимог оперативно тактичних дій щодо гасіння пожежі, у тому числі із застосуванням сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів, встановлення відповідності протипожежного стану об’єкта, технологічного процесу, виробленої продукції тощо вимогам протипожежних норм і правил, а також встановлення причинного зв’язку між недотриманням вимог пожежної безпеки з виниклою пожежею та невідповідністю дій пожежно-рятувальних підрозділів вимогам нормативних документів, що призвело до поширення виниклої пожежі, з встановленням причинного зв’язку між не вжитими відповідними заходами органів, що здійснюють наглядово-контрольні функції щодо дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах, які ними перевірялись, у тому числі коли на такому об’єкті сталася пожежа.

Предмет пожежно-технічної експертизи

Пожежно-технічна експертиза належить до інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від інших її видів предметом дослідження. Під предметом дослідження пожежно-технічної експертизи розуміються фактичні дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що зумовили виникнення пожежі, її розвиток, процес гасіння та наслідки, відомості про невідповідність об’єкта вимогам нормативних технічних документів (правил) і їх причинно-наслідкового зв’язку з наслідками пожежі. Також, до предмета дослідження пожежно-технічної експертизи віднесено оцінку відповідності нормативним вимогам застосованого пожежно-рятувального обладнання та вогнегасних речовин, що використовується для гасіння пожеж, відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо дій пожежно-рятувальних підрозділів, визначення технічного стану та відповідність вимогам нормативних документів елементів і систем протипожежної автоматики та виявлення обставин виникнення, динаміки пожеж, розвитку і їх поширення, відповідності досліджуваних об’єктів вимогам будівельних та пожежних норм щодо пожежної безпеки, технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень та їх реалізації щодо застосованої протипожежної автоматики у цих процесах, виробленої продукції на предмет її стійкості до виникнення і поширення пожеж, у тому числі із застосуванням стандартизованих методів випробування на вогнестійкість.

Предмет пожежно-технічної експертизи визначається колом питань, що зводяться до наступного:

 1. Де знаходилось місце виникнення початкового горіння (осередок пожежі)?
 2. Якими шляхами відбувалося поширення вогню і продуктів горіння?
 3. Яка причина пожежі?
 4. Внаслідок дії якого джерела запалення виникла пожежа?
 5. Чи здатні були речовини й матеріали, що були наявними в осередку пожежі зайнятись:
  1. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді відкритого полум’я?
  2. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження, виниклої в електричних комунікаціях?
  3. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження при розряді статичної електрики?
  4. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри механічного походження?
 6. Чи виникла пожежа внаслідок самозагоряння при взаємодії речовин, матеріалів поміж собою або з киснем повітря?
 7. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплової радіації або іншого випромінювання у місцеперебуванні осередку пожежі на наявний там горючий матеріал?
 8. Коли за часом розпочалось початкове горіння в осередку пожежі, наслідком якого стала пожежа?
 9. Який проміжок часу від прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі до її ліквідації?
 10. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані протипожежні заходи на об’єкті, де виникла пожежа та чи вплинули наявні технічні рішення щодо обмеження розвитку пожежі та надало можливості здійснити її ліквідацію у початковій стадії розвитку?
 11. Чи мають речовини й матеріали, що були (що використовувалися) на об’єкті, де сталася пожежа пожежонебезпечні властивості і які їх параметри?
 12. Чи пов’язаний технічний стан опалювальних, нагрівальних приладів, електрообладнання, механізмів, які перебували в зоні горіння, з виникненням пожежі?
 13. Чи є на елементах електрообладнання та електроустаткування наявні сліди аварійних режимів роботи, які створювали джерела запалювання, наслідком чого є виникла пожежа?
 14. Чи відповідають (в частині, що стосується умов виникнення і розвитку пожежі, а також її наслідків) проєктна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з пожежної безпеки, будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
 15. Які обставини передували виникненню і сприяли розвитку пожежі?
 16. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок пожежної автоматики?
 17. Чи відповідають нормативним вимогам протипожежні відстані між об’єктами?
 18. Чи відповідають нормативним протипожежним вимогам прийняті проєктні рішення об’єкту, проєктної документації?
 19. Чи перебувають у працездатному стані установки протипожежної автоматики на об’єкті?
 20. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів організована робота пожежно-рятувальних підрозділів?
 21. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання у пожежно-рятувальному підрозділі у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
 22. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання на об’єкті у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
 23. Чи теплогенеруюче обладнання використовувалось відповідно до вимог заводу виробника?

Залежно від конкретних обставин виникнення і розвитку пожежі, а також у разі оцінки відповідності об’єкта дослідження нормативним вимогам щодо пожежної безпеки, інших подій, пов’язаних з горінням, на вирішення пожежно-технічної експертизи можуть бути поставлені й інші питання.

Зокрема, при проведенні пожежно-технічної експертизи здійснюються організаційні заходи, пов’язані з правильністю дій щодо ліквідації пожежі, тактичних дій пожежних аварійно-рятувальних підрозділів, технічного стану технологічного обладнання, устаткування щодо пожежної безпеки, протипожежної техніки, протипожежного водопостачання, блискавкозахисту, виробленої продукції, зокрема теплогенеруючого обладнання тощо.

А також, при проведенні пожежно-технічної експертизи мають вирішуватись й інші питання щодо обставин, пов’язаних із виникненням пожежі та щодо заходів пожежно-рятувального призначення (як оперативно-тактичних дій з гасіння пожеж, так і профілактики виникнення та поширення пожеж).

Об’єкт пожежно-технічної експертизи

Об’єктом пожежно-технічної експертизи є будь-які об’єкти, де мало місце, як контрольоване, так і неконтрольоване горіння, а також об’єкти, на яких могла виникнути пожежа або набути на них, або від них поширення.

Крім того, об’єктами пожежно-технічної експертизи є обставини щодо профілактики пожеж, розвитку пожеж, гасіння пожеж, використання пожежної техніки, протипожежного та пожежно-рятувального обладнання, як при практичному застосуванні за призначенням, так і щодо перебування їх у стані можливому до застосування за призначенням.

Більш конкретно, об’єктами дослідження є:

 • місце пожежі;
 • обгорілі і обвуглені конструктивні елементи і частини будівель (деформовані і зруйновані будівельні конструкції, виконані з металів, каменю, залізобетону, деревини, пластмас тощо), обгорілі предмети інтер’єру;
 • пошкоджені транспортні засоби та інші великогабаритні предмети (в тому числі громіздке технологічне та інше обладнання, наявне там, вилучене з місця події та вилучення якого не представляється можливим);
 • механізми та обладнання або їх вузли і деталі;
 • пошкодженні і непошкоджені впливом факторів пожежі предмети і їх залишки (включаючи передбачувані технічні засоби підпалу або предмети зі слідами горючих рідин та матеріалів);
 • предмети з локалізованими слідами теплового впливу (проплавами, прогарами та ін.);
 • пожежне сміття (зола, попіл, шлак, вугілля, частини обгорілих предметів, речовин і матеріалів), сліди кіптяви і прогарів на об’єктах, проби матеріалу з ділянок під прогарами;
 • пристрої для запалювання речовин та матеріалів;
 • пристрої пожежної сигналізації, засоби пожежогасіння;
 • електронагрівальні прилади разом зі шнурами;
 • залишки пошкоджених електроламп і світильників з ознаками аварійних режимів;
 • фрагменти електричних проводів і кабелів зі слідами оплавлень (при прокладці в трубах і металевих рукавах разом з трубами і металорукавами);
 • прилади електрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі та ін.), електрокомутаційні прилади з ознаками аварійних режимів та без них;
 • теплогенеруюче обладнання.

Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких міститься інформація, що є предметом дослідження пожежно-технічної експертизи.

Питання, що можуть вирішуватись при проведенні пожежно-технічної експертизи

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні пожежно-технічної експертизи:

 1. Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 2. Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 3. Яка причина виникнення пожежі?
 4. Чи відповідав стан об’єкта нормативним вимогам пожежної безпеки?
 5. Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про місце пожежі?
 6. Який механізм виникнення пожежі?
 7. Дія якого джерела запалювання привела займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини тощо) у місці початкового горіння (осередку пожежі)?
 8. Чи пов’язане виникнення пожежі з аварійним процесом у роботі електрообладнання або електроустаткування?
 9. Чи виникла пожежа внаслідок процесу самозагоряння?
 10. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплового або іншого випромінювання?
 11. Чи виникла пожежа в результаті об’ємного вибуху (термобаричного процесу протікання окислювально-відновлюваної реакції)?
 12. Чи виникла пожежа в результаті фізичного вибуху (посудини що перебувала під тиском)?
 13. Чи виникла пожежа внаслідок вибуху (горіння) вибухових речовин (промислових, військового призначення)?
 14. Яка температура самозаймання речовини (матеріалу), що знаходилась у встановленому осередку пожежі?
 15. Яка температура самозаймання речовини (матеріалу) наданої на дослідження?
 16. Яка максимальна температура горіння речовини при взаємодії з киснем повітря, яка знаходилась в осередку пожежі?
 17. Яка максимальна температура горіння речовини, наданої на дослідження при взаємодії з киснем повітря?
 18. Чи пов’язане виникнення пожежі з використанням теплогенеруючого обладнання? В чому це полягало?
 19. Чи відповідно до нормативних вимог працювали установки протипожежної автоматики під час виникнення пожежі?
 20. Чи відповідно до нормативних вимог використовується протипожежна автоматика на об’єкті, де вона встановлена?
 21. Чи здатні були речовини і матеріали, які були наявними в осередку пожежі зайнятись?
 22. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді відкритого полум’я?
 23. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження, виниклої в електричних комунікаціях?
 24. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження при розряді статичної електрики?
 25. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри механічного походження?
 26. Чи виникла пожежа внаслідок самозагоряння при взаємодії речовин, матеріалів поміж собою або з киснем повітря?
 27. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплової радіації або іншого випромінювання у місцезнаходження осередку пожежі на наявний там горючий матеріал?
 28. Коли за часом розпочалось початкове горіння в осередку пожежі, наслідком якого стала пожежа?
 29. Який проміжок часу від прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі до її ліквідації?
 30. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані протипожежні заходи на об’єкті, де виникла пожежа та чи вплинули наявні технічні рішення щодо обмеження розвитку пожежі та надало можливості здійснити її ліквідацію у початковій стадії розвитку?
 31. Чи мають речовини і матеріали, що були (що використовувалися) на об’єкті, де сталася пожежа пожежонебезпечні властивостями і які їх параметри?
 32. Чи пов’язаний технічний стан опалювальних, нагрівальних приладів, електрообладнання, механізмів, що перебували в зоні горіння, з виникненням пожежі?
 33. Чи є на елементах електрообладнання та електроустаткування наявні сліди аварійних режимів роботи, які створювали джерела запалювання, наслідком чого є виникла пожежа?
 34. Чи відповідають (в частині, що стосується умов виникнення і розвитку пожежі, а також її наслідків) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з пожежної безпеки, будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
 35. Які обставини передували виникненню і сприяли розвитку пожежі?
 36. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок пожежної автоматики?
 37. Чи відповідають нормативним вимогам протипожежні відстані між об’єктами?

Особливості призначення пожежно-технічної експертизи

При призначенні пожежно-технічної експертизи особа, що її призначає, має правильно сформулювати питання, які потребують вирішення. Поставлені на вирішення питання повинні бути конкретними і безпосередньо пов’язаними з подіями, стосовно якої проводиться досудове розслідування або з’ясування її обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні дослідження. Нерідко, коли з місця пожежі практично не вилучені ніякі матеріальні об’єкти, експерту надаються матеріали справи, і ставиться тільки одне питання: «Яка причина пожежі?». Це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що перебуває на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі знань юриспруденції – що експерту робити заборонено. Експертні висновки в подібних випадках можуть не мати достатнього доказового значення. До призначення пожежно-технічної експертизи доцільно заздалегідь проконсультуватися з фахівцем, щодо вибору та редакції питань, що виносяться на вирішення пожежно-технічної експертизи. Необхідно при цьому враховувати, що постановка правових питань, які виходять за межі компетенції експерта, не допускається. Такими питаннями є питання про наявність чи відсутність в діянні конкретної особи (осіб) складу злочину або вини конкретної особи (осіб). Наприклад: хто є винуватцем пожежі? Чи мало право така-то особа вчиняти такі-то дії? Чи є вина такої-то особи у виникненні пожежі? Чи є причиною пожежі підпал? і т.д. Правова оцінка фактичних даних справи (з урахуванням об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами розслідування і судом. Якщо особі, що призначила експертизу, необхідні дані для оцінки дій (бездіяльності) певних громадян (посадових осіб), то повинні ставитися питання такого змісту: на кого покладається відповідальність за безпечне виконання таких-то робіт, і якими документами вона передбачена? Чи були допущені недотримання правил пожежної безпеки при проведенні (виконанні) того-то? Чи мало місце недотримання правил пожежної безпеки (норм, стандартів і т.п.), і якщо мало, то ким, і в чому воно полягало?