Пожежно-технічна

Поділитися на facebook
Поділитися на telegram
Поділитися на twitter
Поділитися на email
Поділитися на print

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Орієнтовний перелік завдань

 • встановлення із застосуванням спеціальних знань механізму виникнення пожежі (горіння), процесу її розвитку і способів застосованих при гасінні;
 • визначення явищ, процесів, умов виникнення пожежі, визначення обставин, які передували виникненню пожежі та сприяли її розповсюдженню;
 • встановлення відповідності до нормативних вимог оперативно-тактичних дій щодо гасіння пожежі, у тому числі із застосуванням сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів;
 • встановлення відповідності протипожежного стану об’єкта, технологічного процесу, виробленої продукції тощо вимогам протипожежних норм і правил;
 • встановлення причинного зв’язку між недотриманням вимог пожежної безпеки з виниклою пожежею та невідповідністю дій пожежно-рятувальних підрозділів вимогам нормативних документів, що призвело до поширення виниклої пожежі, з встановленням причинного зв’язку між не вжитими відповідними заходами органів, що здійснюють наглядово-контрольні функції щодо дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах, які ними перевірялись, у тому числі коли на такому об’єкті сталася пожежа.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 2. Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 3. Яка причина виникнення пожежі?
 4. Чи відповідав стан об’єкта нормативним вимогам пожежної безпеки?
 5. Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про місце пожежі?
 6. Який механізм виникнення пожежі?
 7. Дія якого джерела запалювання привела займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини тощо) у місці початкового горіння (осередку пожежі)?
 8. Чи пов’язане виникнення пожежі з аварійним процесом у роботі електрообладнання або електроустаткування?
 9. Чи виникла пожежа внаслідок процесу самозагоряння?
 10. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплового або іншого випромінювання?
 11. Чи виникла пожежа в результаті об’ємного вибуху (термобаричного процесу протікання окислювально-відновлюваної реакції)?
 12. Чи виникла пожежа в результаті фізичного вибуху (посудини що перебувала під тиском)?
 13. Чи виникла пожежа внаслідок вибуху (горіння) вибухових речовин (промислових, військового призначення)?
 14. Яка температура самозаймання речовини (матеріалу), що знаходилась у встановленому осередку пожежі?
 15. Яка температура самозаймання речовини (матеріалу) наданої на дослідження?
 16. Яка максимальна температура горіння речовини при взаємодії з киснем повітря, яка знаходилась в осередку пожежі?
 17. Яка максимальна температура горіння речовини, наданої на дослідження при взаємодії з киснем повітря?
 18. Чи пов’язане виникнення пожежі з використанням теплогенеруючого обладнання? В чому це полягало?
 19. Чи відповідно до нормативних вимог працювали установки протипожежної автоматики під час виникнення пожежі?
 20. Чи відповідно до нормативних вимог використовується протипожежна автоматика на об’єкті, де вона встановлена?
 21. Чи здатні були речовини і матеріали, які були наявними в осередку пожежі зайнятись внаслідок: дії джерела запалення у вигляді відкритого полум’я; дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження, виниклої в електричних комунікаціях; внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження при розряді статичної електрики; дії джерела запалення у вигляді іскри механічного походження?
 22. Чи виникла пожежа внаслідок самозагоряння при взаємодії речовин, матеріалів поміж собою або з киснем повітря?
 23. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплової радіації або іншого випромінювання у місцезнаходження осередку пожежі на наявний там горючий матеріал?
 24. Коли за часом розпочалось початкове горіння в осередку пожежі, наслідком якого стала пожежа?
 25. Який проміжок часу від прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі до її ліквідації?
 26. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані протипожежні заходи на об’єкті, де виникла пожежа та чи вплинули наявні технічні рішення щодо обмеження розвитку пожежі та надало можливості здійснити її ліквідацію у початковій стадії розвитку?
 27. Чи мають речовини і матеріали, що були (що використовувалися) на об’єкті, де сталася пожежа пожежонебезпечні властивостями і які їх параметри?
 28. Чи пов’язаний технічний стан опалювальних, нагрівальних приладів, електрообладнання, механізмів, які перебували в зоні горіння, з виникненням пожежі?
 29. Чи є на елементах електрообладнання та електроустаткування наявні сліди аварійних режимів роботи, які створювали джерела запалювання, наслідком чого є виникла пожежа?
 30. Чи відповідають (в частині, що стосується умов виникнення і розвитку пожежі, а також її наслідків) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з пожежної безпеки, будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
 31. Які обставини передували виникненню і сприяли розвитку пожежі?
 32. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок пожежної автоматики?
 33. Чи відповідають нормативним вимогам протипожежні відстані між об’єктами?
 34. Чи відповідають нормативним протипожежним вимогам прийняті проєктні рішення об’єкту, проектної документації?
 35. Чи перебувають у працездатному стані установки протипожежної автоматики на об’єкті?
 36. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів організована робота пожежно-рятувальних підрозділів?
 37. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання у пожежно-рятувальному підрозділі у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
 38. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання на об’єкті у відповідному до нормативних вимог технічному стані?

Важливо! На клопотання експерта замовники проведення досліджень повинні надавати матеріали та об’єкти дослідження відповідно до поставлених на вирішення питань.