Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Транспортно-товарознавча експертиза

Загальні положення
Транспортно-товарознавча експертиза – це процес дослідження рухомого складу рейкового, водного та повітряного транспорту та їх складників, що проводиться особами (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі товарознавства для перелічених вище видів транспорту з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для справи.
Предметом транспортно-товарознавчої експертизи є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення натурного обстеження рухомого складу залізниці, міського та промислового рейкового транспорту, об’єктів водного транспорту, літальних апаратів (ЛА) всіх типів та призначення та їх складників та/або вивчення наявних в матеріалах справи даних.
Об’єктами транспортно-товарознавчої експертизи є:
– технічно справний рухомий склад залізниці, міського та промислового рейкового транспорту, об’єкти водного транспорту всіх типів, ЛА всіх типів;
– аварійно пошкоджений рухомий склад залізниці, міського та промислового рейкового транспорту, об’єкти водного транспорту всіх типів, ЛА всіх типів;
– складники рухомого складу залізниці, міського та промислового рейкового транспорту, об’єкти водного транспорту всіх типів, ЛА всіх типів.

Завдання, що вирішуються транспортно-товарознавчою експертизою
До типових завдань, що вирішуються транспортно-товарознавчою експертизою відносяться:
– визначення ринкової вартості перелічених вище об’єктів, їх складників у разі відчуження;
– визначення розміру матеріального збитку, заподіяного власнику виробу в результаті пошкодження;
– визначення вартості об’єктів, їх складників, що ввозяться на митну територію України;
– визначення вартості відокремленого об’єкту в складі основних засобів юридичних осіб;
– визначення року виготовлення об’єкту і його складників (питання вирішується комплексно із залучення експертів-трасологів);
– визначення комплектності та укомплектованості об’єкта відповідно до нормативно-технічної документації його виробника;
– визначення типу, моделі, версії об’єкта;
– класифікації об’єкта (його складників) відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Наведений вище перелік задач, що вирішуються при проведенні транспортно-товарознавчої експертизи не є вичерпним, в кожному конкретному випадку слідством або судом можуть бути поставлені завдання, що мають більш вузьку направленість, наприклад визначення ступеню зносу складової або виду ремонту, який необхідний для відновлення працездатності складової.

Особливості призначення транспортно-товарознавчої експертизи
У загальному випадку транспортно-товарознавча експертиза проводиться за результатами візуального обстеження об’єкта. В окремих випадках під час проведення візуального обстеження об’єкта може виникнути потреба в проведенні його часткового розбирання (для покращення доступу до пошкоджених складників), а також проведення діагностики його основних складників таких, особлива тих, до яких висуваються підвищені вимоги щодо надійності та працездатності, а також таких, які мають обмежений ресурс по строку або напрацюванню. Виконання такого роду перевірки вимагає використання відповідного спеціалізованого обладнання. На момент проведення діагностування, обладнання повинно бути сертифікованим та мати документальне підтвердження проходження періодичної метрологічної повірки (копії вказаних документів мають бути надані експерту). Разом з тим, транспортно-товарознавча експертиза може виконуватися без надання для огляду об’єкта дослідження.

У цілому перелік документів, що необхідні при проведенні транспортно-товарознавчої експертизи залежить від виду оцінюваного майна.
Так при оцінці рухомого складу залізниці, міського та промислового рейкового транспорту необхідно надати у розпорядження експерта:
– формуляр (паспорт) виробу та формуляри (паспорти) його складників;
– акт про пошкодження рухомого складу ВУ-25М;
– акт про технічний стан вагону ГУ-106;
– належним чином завірені копії журналу або витягу з журналу форми ТУ-152, а за потреби журналів ВУ-100, ДУ-2 (ДУ-3);
– належним чином завірену копію реєстраційної картки вагону;
– документи, що підтверджують право власності.

При оцінці об’єктів водного транспорту (ОВТ) необхідно надати у розпорядження експерта:
– класифікаційні свідоцтва;
– свідоцтва про право власності на ОВТ;
– мірильні свідоцтва;
– свідоцтва про іспити і огляд сталевих тросів перед уведенням їх в експлуатацію;
– свідоцтва про безпеку суден спеціального призначення;
– акти щорічного огляду механічних установок (суднових ліфтів), сертифікат на якір тощо;
– санітарні журнали, суднові санітарні свідоцтва;
– ліцензію на право користування судновою радіостанцією і інші документи відповідно до Регламенту радіозв’язку тощо;
– інформацію щодо технічного стану об’єкта дослідження, його комплектності та укомплектованості станом на дату оцінки;
– інформацію щодо проведення поточних, капітальних або регламентних ремонтів на судні;
– таблиці замірів основних груп зв’язків корпуса судна;
– нормативні значення товщини обшивки на корпус;
– граничні значення товщини обшивки при яких судно не може бути допущено для подальшої експлуатації;
– інформація щодо докової ваги судна тощо.

При оцінці літальних апаратів необхідно надати у розпорядження експерта:
– формуляр (паспорт) виробу та формуляри (паспорти) його складників;
– сертифікат літної придатності;
– сертифікат типу ЛА.

Вище наведено базовий перелік необхідного, що забезпечить надання обґрунтованої відповіді на типові питання транспортно-товарознавчої експертизи. В окремих випадках, коли слідством або судом будуть поставлені питання вузької спрямованості або по одиничним (унікальним) об’єктам, перелічені вище переліки можуть бути доповнені з врахуванням особливостей поставленого завдання.