Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Експертиза з питань землеустрою

Загальні положення

Експертиза з питань землеустрою – це дослідження на основі знань у сфері землеустрою та кадастру, що полягає у встановленні відповідності чи невідповідності фактичного використання земельних ділянок, документації із землеустрою, документації з оцінки землі, нормативно-технічним вимогам, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування.

При цьому, КНДІСЕ є розробником науково-дослідної роботи

№ IV.3.2-2018/2 «Розробка методичних рекомендацій з розрахунку розміру збитків, завданих власникам землі та землекористувачам, та втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при виконанні судових експертиз з питань землеустрою» (номер державної реєстрації теми:0118 U 000988). За результатами написання названої праці, поняття, предмет, об’єкти та інші особливості проведення експертизи з питань землеустрою будуть розширені.

До предмету експертизи з питань землеустрою належать: фактичне землекористування земельними ділянками на місцевості; межі земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів, документацій із землеустрою та Державного земельного кадастру; спосіб використання земельних ділянок; порядок та методологія розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; порядок та методологія розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єктами експертизи з питань землеустрою є:

– земельні ділянки;
– документації із землеустрою;
– документи, що підтверджують права на земельні ділянки;
– документи, що підтверджують права на земельні поліпшення, в т.ч. поділ їх між співвласниками;
– поземельні книги, створені відносно земельних ділянок;
– витяги з Державного земельного кадастру;

Завдання, що вирішуються експертизою з питань землеустрою

Завданнями експертизи з питань землеустрою є:
– визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
– визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
– визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам;
– визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.

Питання, що вирішуються при проведенні судових експертиз з питань землеустрою
– Чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
– Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?
– Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам?
– Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам нормативно-правових актів?
Приведений перелік питань не є вичерпним.

Особливості проведення судових експертиз з питань землеустрою
Для вирішення питань експертизи з питань землеустрою експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної документації та документації із землеустрою чи з оцінки землі на земельні ділянки.