Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Форма для запитів на інформацію

Зверніть увагу, що за даною формою не приймаються та не розглядаються звернення, а також заяви на проведення експертиз та експертних досліджень! Відповідні звернення можуть бути направлені на електронну пошту info@kndise.gov.ua, з урахуванням вимог законодавства.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Статус заявника
Без надання згоди на обробку персональних даних запит не приймається

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (далі — Інститут) може відмовити у задоволенні запиту з таких підстав:

  • Інститут не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачу інформації;
  • не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (2939-17), а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо).