ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ 192 “СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА”

Поділитися на facebook
Поділитися на telegram
Поділитися на twitter
Поділитися на email
Поділитися на print

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) найстаріша експертна установа України, яка вже 105 років стоїть на сторожі правосуддя, захисту інтересів держави, законних прав і свобод громадян.

У своїй діяльності КНДІСЕ проводить політику наближення до європейських і міжнародних стандартів у сфері судово-експертної діяльності із забезпечення правосуддя, що в умовах сьогодення є вкрай важливим і актуальним. Нажаль, в Україні в визначеній сфері діяльності відсутні національні стандарти. Саме тому КНДІСЕ пропонує запровадити систему національних стандартів у сфері судово-експертної діяльності, ініціювавши створення технічного комітету стандартизації «Судова експертиза».

В рамках діяльності Міжнародної організації стандартизації (ISO) в 2012 році створено міжнародний технічний комітет стандартизації ISO/TC 272 «Forensic sciences» (Судова експертиза) (далі – ISO/TC 272).

На сьогодні питання стандартизації судової експертизи та судово-експертної діяльності є вкрай важливими і актуальними не тільки в Україні, а й у всьому світі. Поштовхом для поглиблення міжнародної співпраці у сфері судової експертизи та подальшого планування розробки стандартів судової науки стала спільна робота експертів КНДІСЕ та іноземних колег щодо розслідування низки резонансних подій.

Це, перш за все, міжнародна комплексна експертиза у кримінальному провадженні, порушеному за фактом катастрофи пасажирського літака Боїнг 777 рейсу МН-17, що сталась у липні 2014 році над територією Донецької області та забрала життя 298 людей. Судові експерти Київського НДІСЕ входили до складу міжнародної експертної комісії. Крім того, експерти КНДІСЕ провели комплексні криміналістичні експертизи пов’язані з військовими діями на Сході України, збройної агресії проти нашої держави, злочинів проти основ національної безпеки, територіальної цілісності України та підтримку сепаратистських дій. Результати досліджень, висновки судових експертиз фахівців Київського НДІСЕ будуть представлені у якості доказів агресії і військових злочинів на розгляд міжнародних судів і трибуналів (міжнародний трибунал ООН в Гаазі), що потребує проведення експертиз за європейськими і міжнародними стандартами, вдосконалення їх структури та оформлення результатів проведених досліджень. (Значна кількість методик експертних досліджень, підхід до роботи з речовими доказами залишились від колишнього СРСР, вони морально застарілі, не відповідають вимогам сьогодення і потребують негайного удосконалення і замін).

 Вищезазначене свідчить про необхідність стандартизації судово-експертної діяльності в Україні, перш за все, шляхом гармонізації міжнародних стандартів, а також розробки національних стандартів.

Підґрунтям довіри та високої оцінки з боку міжнародної експертної спільноти стала попередня робота з атестації та акредитації окремих напрямків діяльності Інституту. Водночас невідповідність у питаннях стандартизації судово-експертної діяльності створює труднощі під час відповідної співпраці.

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 07.05.2018 року № 125 створено технічний комітет стандартизації 192 «Судова експертиза», а наказом від 19.06.2018 №175 затверджено Положення про ТК 192 «Судова експертиза».

Сферою діяльності  ТК 192 є стандартизація у сфері судових експертиз, розроблення національних стандартів, у тому числі гармонізованих з міжнародними стандартами.

Метою створення ТК 192 «Судова експертиза» є розроблення національних стандартів, у тому числі, гармонізованих з міжнародними стандартами у сфері судових експертиз, які  сприятимуть організаційному та методичному забезпеченню у сфері судових експертиз, єдиному підходу в роботі з речовими доказами, проведенні судових експертиз, єдності вимірювань, технічної та інформаційної сумісності, порівнянності результатів досліджень, проведення робіт з уніфікації в галузі судово – експертної діяльності, тощо.

Робота зазначеного ТК 192 «Судова експертиза»  допоможе досягти:

  • підвищення надійності судових доказів ;
  • встановлення узгоджених методів роботи, які полегшують експертним лабораторіям різних юрисдикцій працювати спільно в розслідуванні транскордонної злочинності;
  • надання експертним лабораторіям різних юрисдикцій підтримки в разі катастрофічної події, коли вичерпуються можливості даної юрисдикції;
  • розширення обміну результатами експертних досліджень, інформацією, включаючи спільне використання баз даних тощо.

В рамках діяльності Європейського комітету стандартизації (CEN) створено проектний ТК CEN/TC 419 «Forensic Science Processes» (Судово-експертна діяльність) (далі – CEN/TC 419).

Зазначена сфера діяльності є новою як на міжнародному так і на європейському рівнях, і взагалі не представлена в Україні.

Сфера діяльності створеного ТК 192 «Судова експертиза» відповідає сфері діяльності ISO/TC 272 та CEN/TC 419 та враховує принцип дзеркальності створення національних технічних комітетів стандартизації.

Передбачається, що національні стандарти стосуватимуться термінології, вимог до витратних матеріалів, використовуваних при зборі, збереженні та обробці матеріалів для судових експертиз, аналізу та вивчення матеріалу, його визнання, запису, відновлення, транспортування та зберігання, звітності тощо.

Учасники До складу ТК 192 увійшли 17 колективних і 4 індивідуальних членів.

Також відзначимо, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має акредитацію відповідно до ГОСТ ISO/IEC 17025:2006; сертифікат на визнання вимірювальних можливостей; ліцензію ДСУ з контролю за наркотиками; сертифікат суб`єкта оціночної діяльності Фонду державного майна України та сертифікат учасника Європейської мережі судово-експертних установ ENFSI.

23 липня 2018 року КНДІСЕ зареєстровано в ISO/TC 272 в якості спостерігача. Ми отримали пароль доступу до електронної бази даних ISO/TC 272, і, у перспективі плануємо поглибити взаємовідносини та стати активними членами ISO/TC 272 з правом участі в розробці стандартів та голосування.

Таким чином, розпочата Інститутом діяльність зі стандартизації, у тому числі гармонізації міжнародних стандартів у сфері судової експертизи, надає поштовх до створення методичних, наукових і виробничих передумов досягнення судовою експертизою України світового рівня.