Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ 192 «СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) найстаріша експертна установа України, яка понад 105 років стоїть на сторожі правосуддя, захисту інтересів держави, законних прав і свобод громадян.

У своїй діяльності КНДІСЕ проводить політику наближення до європейських і міжнародних стандартів у сфері судово-експертної діяльності із забезпечення правосуддя, що в умовах сьогодення є вкрай важливим і актуальним. Саме тому КНДІСЕ ініціював створення технічного комітету стандартизації «Судова експертиза» з метою запровадження системи національних стандартів у сфері судово-експертної діяльності, у тому числі гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами.

У рамках діяльності Міжнародної організації стандартизації (ISO) в 2012 році створено міжнародний проєктний комітет стандартизації ISO/РC 272 «Forensic sciences» («Судова експертиза» або «Криміналістика»), який у 2016 році став постійно діючим технічним комітетом із аналогічною назвою (далі – ISO/TC 272). В Європейській комісії зі стандартизації функціонує дзеркальний технічний комітет CEN/ТC 419 «Forensic Science Processes» («Процесі судових експертиз» або «Процеси криміналістики»), що має таку ж історію, що і ISO/TC 272.

На сьогодні питання стандартизації судової експертизи та судово-експертної діяльності є вкрай важливими і актуальними не тільки в Україні, а й у всьому світі. Поштовхом для поглиблення міжнародної співпраці у сфері судової експертизи та подальшого планування розроблення стандартів судової науки стала спільна робота експертів КНДІСЕ та іноземних колег щодо розслідування низки резонансних подій.

Це, перш за все, міжнародна комплексна експертиза у кримінальному провадженні, порушеному за фактом катастрофи пасажирського літака Боїнг 777 рейсу МН-17, що сталась у липні 2014 році над територією Донецької області та забрала життя 298 людей. Судові експерти Київського НДІСЕ входили до складу міжнародної експертної комісії. Крім того, експерти КНДІСЕ провели комплексні криміналістичні експертизи пов’язані із збройною агресією проти нашої держави, злочинами проти основ національної безпеки та територіальної цілісності України тощо. Результати досліджень, висновки судових експертиз фахівців Київського НДІСЕ будуть представлені в якості доказів агресії та військових злочинів на розгляд міжнародних судів і трибуналів (зокрема, міжнародного трибуналу ООН в Гаазі), що потребує проведення експертиз за міжнародними та європейськими стандартами, вдосконалення методик їх проведення (значна кількість методик експертних досліджень, підхід до роботи із речовими доказами залишились від колишнього СРСР, вони морально застарілі, не відповідають вимогам сьогодення та потребують негайної актуалізації).

 Вищезазначене свідчить про необхідність стандартизації судово-експертної діяльності в Україні, перш за все, шляхом гармонізації міжнародних стандартів, а також розробки національних стандартів.

Підґрунтям довіри та високої оцінки із боку міжнародної та національної експертної спільноти, Національного органу стандартизації України стала попередня робота з атестації та акредитації діяльності Інституту. Так, КНДІСЕ отримав сертифікат на визнання вимірювальних можливостей; акредитований, зокрема, на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2019; має ліцензію ДСУ з контролю за наркотиками, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності Фонду державного майна України. Крім того, КНДІСЕ став першим із науково-дослідних установ Міністерства юстиції України членом Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI).

Результатом проведеної КНДІСЕ роботи стало видання Національним органом стандартизації, функції якого виконує ДП «УкрНДНЦ», наказу від 07.05.2018 № 125 про створення Технічного комітету стандартизації (далі – ТК) 192 «Судова експертиза» із покладенням функцій секретаріату зазначеного ТК на КНДІСЕ, а наказом від 19.06.2018 № 175 затверджено Положення про ТК 192 «Судова експертиза».

Сфера діяльності створеного ТК 192 «Судова експертиза» відповідає сфері діяльності ISO/TC 272 та CEN/TC 419 та враховує принцип дзеркальності створення національних технічних комітетів стандартизації.

Метою створення ТК 192 «Судова експертиза» є розроблення національних стандартів, у тому числі, гармонізованих з міжнародними стандартами у сфері судових експертиз, які  сприятимуть організаційному та методичному забезпеченню у сфері судових експертиз, єдиному підходу в роботі з речовими доказами, проведенні судових експертиз, єдності вимірювань, технічної та інформаційної сумісності, порівнянності результатів досліджень, проведення робіт з уніфікації в галузі судово – експертної діяльності, тощо.

5b5efc24062b6

Робота зазначеного ТК 192 «Судова експертиза»  допоможе досягти:

  • підвищення надійності судових доказів ;
  • встановлення узгоджених методів роботи, які полегшують експертним лабораторіям різних юрисдикцій працювати спільно в розслідуванні транскордонної злочинності;
  • надання експертним лабораторіям різних юрисдикцій підтримки в разі катастрофічної події, коли вичерпуються можливості даної юрисдикції;
  • розширення обміну результатами експертних досліджень, інформацією, включаючи спільне використання баз даних тощо.

Сфера діяльності створеного ТК 192 «Судова експертиза» відповідає сфері діяльності ISO/TC 272 та CEN/TC 419 та враховує принцип дзеркальності створення національних технічних комітетів стандартизації.

Розроблювані національні стандарти стосуватимуться термінології криміналістики та судової експертизи, процесів виявляння, фіксування, вилучання, транспортування та зберігання об’єктів, що мають потенційну криміналістичну значущість, їх наступного експертування (проведення експертних досліджень).

Станом на 01.01.2022 до складу ТК 192 входять 23 колективних і 5 індивідуальних членів, серед яких державні науково-дослідні експертні установи Міністерства юстиції України, МВС України, СБУ, Державної митної служби, Міністерства охорони здоров’я, Національна поліція України, Національна академія внутрішніх справ тощо.

Також відзначимо, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має акредитацію відповідно до ГОСТ ISO/IEC 17025:2006; сертифікат на визнання вимірювальних можливостей; ліцензію ДСУ з контролю за наркотиками; сертифікат суб`єкта оціночної діяльності Фонду державного майна України та сертифікат учасника Європейської мережі судово-експертних установ ENFSI.

23.07.2018 КНДІСЕ зареєстровано в ISO/TC 272 в якості члена-спостерігача із отриманням права участі в розробленні міжнародних стандартів і доступу до електронної бази даних ISO/TC 272. Перспективною є поглиблення взаємовідносин із ISO/TC 272 та отримання статусу діючого члена ТК.

За майже три роки роботи ТК 192 розроблено 6 проєктів національних нормативних документів, які прийнято в якості ДСТУ:

  • ДСТУ ISO 18385:2019 «Мінімізація ризику забруднення продукції, використовуваної для збирання, зберігання, аналізування біологічного матеріалу в криміналістичних цілях, ДНК людини (ISO 18385:2016, IDT)»;
  • ДСТУ ISO 21043-1:2021 «Криміналістика. Частина 1. Терміни та визначення (ISO 21043-1:2018, IDT)»;
  • ДСТУ ISO 21043-2:2021 «Виявляння, фіксування, вилучання, транспортування та зберігання об’єктів (ISO 21043-2:2018, IDT)»;
  • ДСТУ 9122 «Судова почеркознавча експертиза. Терміни та визначення понять»;
  • ДСТУ 9135 «Судова біологічна експертиза. Молекулярно-генетичні дослідження. Терміни та визначення понять»;
  • ДСТУ 9168 «Судова експертиза зброї. Терміни та визначення понять»,

з яких перші три – гармонізовані міжнародні стандарти.

На даний час відповідно до Плану проведення робіт із національної стандартизації на 2022 рік ТК 192 розроблюється 20 стандартів.

Таким чином, розпочата Інститутом в Україні діяльність зі стандартизації, у тому числі гармонізації міжнародних стандартів, у сфері криміналістики та судової експертизи, надає поштовх до створення наукових, нормативних, методичних і виробничих передумов досягнення судовою експертизою України світового рівня.