Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Оціночно-земельна експертиза

Загальні положення
Оціночно-земельна експертиза – це дослідження щодо визначення вартості земельних ділянок або прав на них, а також перевірки відповідності виконаної оцінки нормативно-технічним вимогам, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування, виконане на базі знань у сфері землеустрою та кадастру.
Предмет оціночно-земельної експертизи становлять: фактичне використання земельної ділянки на час проведення дослідження; планування території за місцем розташування земельної ділянки; інвестиційна привабливість території за місцем розташування земельної ділянки; стан ринку землі на дату оцінки земельної ділянки; порядок складання документацій з оцінки землі; алгоритм розрахунку експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них.

Об’єктами оціночно-земельних експертиз є:
– земельні ділянки;
– документації із землеустрою та з оцінки землі;
– документи, що підтверджують права на земельні ділянки;
– документи, що підтверджують права на земельні поліпшення;
– поземельні книги, створені відносно земельних ділянок;
– витяги з Державного земельного кадастру;
– аналітичні відомості;

Завдання, що вирішуються оціночно-земельною експертизою
Завданнями оціночно-земельної експертизи є:
– експертна грошова оцінка земельних ділянок;
– експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
– визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Види оціночно-земельних експертиз
– експертиза визначення вартості земельної ділянки;
– експертиза визначення вартості прав на земельну ділянку;
– експертиза визначення відповідності документації з оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Питання, що вирішуються при проведенні судових земельно-технічних експертиз
– Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
– Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки?
– Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
– Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?
– Приведений перелік питань не є вичерпним.

Особливості проведення судових оціночно-земельної експертиз
Для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки або прав на неї експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та документацію із землеустрою на земельну ділянку. У разі наявності на земельній ділянці поліпшень (будівель, споруд тощо), на дослідження необхідно надати правовстановлювальну документацію на такі об’єкти, матеріали технічної інвентаризації, а також іншу документацію та інформацію, необхідність яких зумовлена обраним методичним підходом.
У разі необхідності визначення актуальної вартості земельної ділянки чи прав на неї, обов’язковим етапом у проведенні оціночно-земельної експертизи є обстеження такої земельної ділянки на місцевості.