Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Портретна експертиза

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (ПОРТРЕТНА ЕКСПЕРТИЗА)

Загальні положення

Судова портретна експертиза відноситься до виду криміналістичних експертиз та проводиться з метою встановлення особи за ознаками зовнішності, що зафіксовані на зображеннях (фотознімках та/або відеозаписах).
Предметом портретної експертизи є фактичні дані, що мають значення для досудового розслідування або розгляду справ у судах та стосуються закономірностей фізіологічної будови рис зовнішності людини, їх зміни протягом життя та після смерті.

Об’єкт портретної експертизи
Основним об’єктом портретної експертизи є зовнішній вигляд людини, його властивості, системи елементів та ознак.

У межах даної експертизи також досліджуються:

  • закономірності фіксації зовнішності на різних зображеннях;
  • знання загальних закономірностей збору, вивчення та використання даних про зовнішній вигляд людини через використання відповідних методів та засобів;
  • відновлення інтравітального вигляду людини з кісткових решток.

Не можуть бути об’єктами портретної експертизи описи, словесні портрети, скульптурні чи графічні реконструкції обличчя по черепу, намальовані портрети, складені (синтетичні) портрети (фотороботи) та інші об’єкти, на створення яких вплинуло суб’єктивне сприйняття та відображення інформації при їх виготовлені.

Завдання портретної експертизи

Основними завданнями портретної експертизи є:

  • встановлення наявності або відсутності тотожності осіб, відображених на фотографічних зображеннях або інших об’єктивних відображеннях зовнішнього вигляду людини;
  • при проведенні комплексних медичних та портретних досліджень – відновлення інтравітального вигляду людини з кісткових решток.
  • Питання, що вирішуються при проведенні портретної експертизи
  • Чи зображена на представлених фотознімках одна і та сама особа (при наявності на знімку декількох осіб, зазначається та особа, відносно якої необхідно провести дослідження)?
  • Чи зображена у представлених відеозаписах одна і та сама особа?
  • Чи зображена на відеокадрі особа, фотознімок (відеозапис) якої наданий (представлений) для порівняння?
  • Чи зображена на фотознімку невпізнаного трупу та сама особа, що на фотознімку, представленому для порівняння?

Особливості призначення портретної експертизи

Портретна експертиза призначається у ситуаціях, коли органи досудового розслідування або суд не мають можливості іншим шляхом встановити особу, що зображена на фотознімках та/або відеозаписах.

Для проведення портретної експертизи з метою ототожнення особи за ознаками зовнішності в розпорядження експерта необхідно надати:

– відеозапис чи фотозображення, на якому зафіксовані зображення особи, що встановлюється;
– відеозапис чи фотозображення, на якому зафіксовані порівняльні зразки зображення особи, що порівнюється з особою, що встановлюється.

У випадку, коли у фотознімку чи відеозаписі зафіксовано більше однієї особи, замовник експертизи має чітко вказати зображення якої саме особи серед усіх наявних, підлягає дослідженню.

Крім того, при відібранні порівняльних зразків необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

– в якості зразків відбираються зображення зовнішності особи, які збігаються або близькі до досліджуваних за ракурсом зйомки та віком зафіксованої особи;
– зображення з зразками зовнішності повинні бути максимально якісними, чіткими, не зазнавати редагування, мати достатню роздільну здатність зображення, відповідне освітлення, мінімальну віддаленість особи від точки зйомки.

Для виготовлення фотопортретів невпізнаних трупів необхідно попередньо провести косметику обличчя, зняти всі нашарування бруду, зробити зачіску таким чином, щоб було видно за знімком чи відеозаписом лінію росту волосся тощо. Зйомку обличчя трупа роблять з різних ракурсів. Якщо на обличчі трупа виявлені шрами, родимки та інші особливі ознаки, їх необхідно зафіксувати в протоколі огляду трупа, а копію протоколу огляду надати експерту для ознайомлення.

У ході ідентифікації особи за знімками, надрукованими в поліграфічних виданнях, необхідно з’ясувати, чи збереглись оригінали фотознімків у редакції відповідного видання чи інших місцях, та надати їх для експертного дослідження. Це пов’язано з тим, що при поліграфічному друкуванні фотознімків окремі дрібні деталі обличчя можуть не передаватись або, навпаки, з’являються поліграфічні «марашки» (дефекти друку), що можуть сприйматись як особливі ознаки, а також здійснюватися ретуш відповідних зображень.

При дослідженні фотознімків невпізнаних трупів, у яких м’які тканини обличчя піддались руйнації, додатково можуть надаватись рентгенівські знімки черепа або сам череп. У таких випадках призначається комплексна портретна та медико-криміналістична експертиза, при проведенні якої аналіз і порівняння ознак зовнішності особи за фотознімками поєднується з дослідженням інших об’єктів (черепа, рентгенівського знімка тощо).