Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Методична діяльність

На початку кожного року готується та розсилається до відповідних установ тематика лекцій, які читаються співробітникам правоохоронних та судових органів досвідченими фахівцями Київського НДІСЕ.

Тематика лекцій носить рекомендаційний характер для організаторів занять правоохоронних та судових органів з метою врахування при плануванні проведення тематичних лекційних і семінарських занять з працівниками органів прокуратури, міліції та судів, метою яких є підвищення їх професійного рівня та усунення найбільш типових недоліків в роботі з судово-експертними установами.

Згідно з заявками забезпечується організація та проведення лекційних занять для співробітників слідчих органів, прокуратури, судів, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Міністерства доходів і зборів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, приватних експертів, адвокатів, студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України із урахуванням специфіки діяльності учасників.

Співробітники Інституту постійно беруть участь у науково-практичних заходах, а саме конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, організованих іншими установами.