Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Водно-технічна експертиза

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЙ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Транспортні події на воді – це дуже серйозні аварії (катастрофи), серйозні аварії, серйозні інциденти, інциденти, порушення вимог безпеки судноплавства, дуже серйозні аварії (катастрофи) з малими суднами, серйозні аварії з малими суднами, серйозні інциденти з малими суднами, що виникли під час руху судна та призвели до загибелі та травмування людей, загибелі, затоплення або пошкодження судна, пошкодження причальних, шляхових, гідротехнічних та інших споруд, дезорганізації руху, забруднення довкілля тощо.

До категорії дуже серйозних аварій (катастроф) з малими суднами належать транспортні події, при яких загинула будь-яка особа або транспортні події, які спричинили сильне забруднення довкілля (розлив нафти або нафтопродуктів) у результаті:

а) зіткнення, ударів, навалювань, затоплення малих суден через пошкодження корпусу під час руху;

б) пошкодження малими суднами плавучих і берегових причальних, шляхових, гідротехнічних та інших споруд;

в) перекидання та затоплення малих суден через порушення встановлених норм вантажності, пасажиромісткості, неправильного розміщення вантажу та людей на судні, переміщення судноводія або пасажирів під час руху, управління судном у положенні стоячи, незабезпечення судна рятувальними засобами згідно з нормами постачання;

г) перекидання та затоплення малих суден через користування технічно несправними суднами, силовими та рушійними установками або вітрильними суднами, які не пристосовані для перевезення пасажирів, а також управління судном особами, які не мають прав на управління або перебувають у нетверезому чи наркотичному стані, або втратили орієнтування внаслідок втоми;

ґ) перекидання або затоплення малих суден під час руху в штормових або інших несприятливих гідрометеорологічних умовах;

д) нещасні випадки на воді за участю малих суден, до яких належать наїзд малих суден на людей, які перебувають у воді, наїзд або попадання малих суден під корпуси транспортних або інших самохідних суден, що рухаються.

До категорії серйозних аварій (аварій) з малими суднами належать транспортні події, при яких травмовано осіб, або транспортні події, які спричинили забруднення довкілля.

До категорії серйозних інцидентів з малими суднами належать транспортні події, перераховані у вищенаведених абзацах, при яких не було допущено травм або загибелі людей і не заподіяно шкоди довкіллю.

Завданням даної експертизи є дослідження обставин, які призвели до будь-яких небажаних наслідків в процесі експлуатації водного транспорту з метою кваліфікації цих подій, встановлення ролі кожного з учасників подій, аналіз дій екіпажів та посадових осіб, встановлення обставин непереборної сили, а також аналіз і узагальнення інформації та напрацювання відповідних рекомендацій, ідентифікація об’єкта, оцінка морехідних властивостей судна в цілому, визначення джерела походження даного плавзасобу, визначення технічного стану окремих його складових, технічне дослідження пошкоджень, дослідження змісту суднових документів на предмет відповідності їх нормативно-правовим актам, розв’язання питань щодо реконструкції та модернізації як судна в цілому, так і окремих його складових, тощо.

Предметом експертизи є фактичні дані (факти, обставини), про технічний стан та характеристики судноплавного засобу, окремих його складових, а також відповідність їх суднової документації, нормативно-правовій базі експлуатації флоту, міжнародних Угод, Конвенцій, Директив, нормативні документи та теоретичні та практичні напрацювання пов’язані з правилами технічної експлуатації суден, правилами плавання, правилами запобігання зіткненню суден, а також з правилами судноводіння та перевезення вантажів та пасажирів.

Об’єктом даної експертизи є судна, причали, понтони, бони, навігаційні знаки, окремі комплектуючі плавзасобів, вузли, агрегати та механізми, інше обладнання плавуче та берегове, та фактичні конкретні дані про виконання статей вищезгаданих документів та інформація щодо судноводійської практики в аналогічних ситуаціях, а також дані про застосування запобіжних та профілактичних засобів по запобіганню надзвичайних подій на флоті.

При проведенні експертизи вирішуються такі основні завдання:

1) Встановлення причин і обставин та аварій на водному транспорті;

2) Оцінка правильності виконання екіпажем судноплавного засобу та іншими посадовими особами певних дій, встановлення можливості попередження аварії;

3) Визначення технічного стану судноплавного засобу;

4) Визначення технічного стану гідротехнічних споруд, плавучих засобів та їх обладнання, попереджуючих знаків, навігаційних приладів тощо;

Орієнтовний перелік питань

1) В якому технічному стані знаходиться судноплавний засіб (на момент огляду чи на певну минулу дату)?

2) В якому технічному стані знаходяться гідротехнічні споруди, плавучі засоби та їх обладнання, попереджуючі знаки, навігаційні прилади тощо(на момент огляду чи на певну минулу дату)?

3) Як діяв судноводій (члени команди) до моменту настання події?

4) Як повинні діяти судноводій (члени команди) до моменту настання події відповідно до вимог Правил судноплавства України?

5) Чи спроможні з технічної точки зору покази судноводія та його пасажирів в частині вказаної швидкості руху катеру та його розташування на воді до моменту зіткнення?

6) Чи мають невідповідності вимогам Правил судноплавства України в діях судноводія, якщо так, то чи знаходяться вони в причинному зв’язку з настанням аварійної пригоди на воді?

7) Чиї дії знаходяться в причинному зв’язку з настанням аварійної пригоди на воді?

8) Чи мав судноводій технічну можливість своїми односторонніми діями запобігти зіткненню з іншим судном?

9) Чи відповідала вимогам Правил судноплавства України та керівництва підготовка екіпажу судноплавного засобу?

10) Чи правильно діяли в даних обставинах що склалися члени екіпажу?

11) Чи були виконані екіпажем (або окремим членом екіпажу) усі дії необхідні для запобігання аварії?

12) Чи відповідала фактична погода прогнозованій?

13) Чи правильно було організовано метеорологічне забезпечення умов плавання?

Для встановлення причин і обставин та аварій на водному транспорті та оцінки правильності виконання екіпажем судноплавного засобу та іншими посадовими особами певних дій, встановлення можливості попередження аварії необхідно надати документи стосовно події: акти розслідування, протоколи огляду місця події, протоколи огляду плав засобів, документацію на судно, документацію стосовно судноводія (членів екіпажу – команди), показання (пояснення) учасників та свідків події, протоколи слідчих експериментів, відеозаписи події, тощо.

Для визначення технічного стану судноплавного засобу, гідротехнічних споруд, плавучих засобів та їх обладнання, попереджуючих знаків, навігаційних приладів тощо необхідний огляд зазначених об’єктів, технічна документація на них, тощо. У випадку проведення досліджень на певну минулу дату необхідні документи щодо фактичного стану цих об’єктів, фотознімки, тощо.