Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Експертиза голографічних зображень

ЕКСПЕРТИЗА ГОЛОГРАМ

Загальні положення

Голограма є фізичною структурою, що використовує дифракцію світла, щоб створити зображення, включаючи тривимірні.

Основною відмінністю голограми від фотознімку є те, що голографія являє собою запис світлого поля, а не зображення, утвореного об’єктивом. Голографічне середовище, тобто об’єкт, що утворюється голографічним процесом (який сам по собі може називатися голограмою), як правило, не сприймається візуально, на відміну від фотозображення, коли його дивляться в умовах розсіяного навколишнього світла. Це кодування світлового поля як інтерференційної картини змін непрозорості, щільність або поверхневий профіль фотографічного середовища. При належному освітленні інтерференційна картина «дифундує» світло на точне відтворення вихідного світлового поля, а об’єкти, що знаходилися в ньому, демонструють візуальні об’ємні складові, такі як паралакс та перспектива, які реально змінюються відносно положення спостерігача. Тобто погляд на зображення з різних ракурсів представляє предмет, який розглядається з подібних ракурсів.

У чистому вигляді голографія вимагає використання лазерного світла для освітлення предмета та для перегляду готової голограми. Мікроскопічний рівень деталізації по всій записаної сцені може бути відтворений. Однак у звичайній практиці значні компроміси щодо якості зображення робляться для усунення необхідності лазерного освітлення для перегляду голограми, а в деяких випадках і для її виготовлення. Голограми тепер також можуть повністю генеруватися на комп’ютері для відображення предметів чи сцен, які ніколи не існували.

Голографія відрізняється від лінзоподібних та інших попередніх технологій автостереоскопічного 3D-відображення, які можуть давати поверхнево подібні результати, але засновані на звичайних зображеннях оптичних елементів.

В останні десятиріччя голограми набули широкого використання для захисту цінних паперів, документів і товарів у вигляді голографічних захисних елементів (ГЗЕ).
Голографічні захисні елементи використовуються як один із ступенів захисту від підробки в поєднанні з поліграфічними та іншими видами захисту. ГЗЕ також використовуються самостійно для захисту від підробки товарів або як засоби контролю доступу (різноманітні голографічні пломби тощо).

Предметом експертизи голограм є встановлені в передбаченому процесуальному законодавством порядку фактичні дані, що пов’язані з виготовленням і використанням голограм, які отримані на основі спеціальних знань в галузі техніко-криміналістичного дослідження голограм і проміжних продуктів голографічного виробництва.

Об’єктами експертизи голограм є:

 • голографічні захисні елементи;
 • голограми, які використовуються як засоби контролю;
 • іміджеві, образотворчі голограми;
 • проміжні продукти голографічного виробництва, такі як програмне забезпечення, фотошаблони та макети, первинні голограми, рельєфно-фазові голограми-оригінали, майстер-матриці голограм, металеві матриці для тиражування голограм тощо.

Завдання, що вирішуються під час проведення експертизи голограм

Основними завданнями експертизи голограм є:

 • встановлення типу голограми;
 • встановлення рівнів захисту голограм;
 • встановлення тотожності голограм або відповідності голограми її опису (технічному завданню, паспорту на голограму);
 • визначення, з наданої чи з іншої матриці тиражувались голограми, надані для проведення експертизи;
 • встановлення відповідності наданих фотошаблонів та макетів зображенням елементів логотипа, які відтворюються голограмою;
 • встановлення відповідності оригіналу первинної голограми райдужній голограмі;
 • встановлення відповідності наданого програмного забезпечення та графічного файлу голограми синтезованій голограмі.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи голограм

 • Яким способом виготовлені голограми, надані для проведення експертизи?
 • Чи відповідають надані для проведення експертизи голограми зразкам та технічним описам голограм, занесених до Єдиного реєстру виготовлення голографічних захисних елементів? Якщо не відповідають, то яким способом вони виготовлені?
 • За допомогою наданої чи з іншої матриці тиражувались голограми, надані для проведення експертизи?
 • Чи виготовлена голограма з використанням проміжних продуктів голографічного виробництва, наданих для проведення експертизи?
 • Чи зазнали голограми, які надані для проведення експертизи, будь-яких хімічних, механічних чи інших змін, якщо так, яких саме?
 • Які з наданих на дослідження голограм мають вищий рівень захисту від підробки?
 • Яким способом на голограму нанесене індивідуальне маркування?