Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Гемологічна експертиза

Загальні положення
Гемологічна експертиза є досить новим видом судової експертизи, не зважаючи на те, що сама по собі гемологічна експертиза та наука гемологія відомі людству досить давно.
Потреба у запровадженні даного виду експертизи викликана збільшенням запитів щодо встановлення характеристик дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, походження об’єктів дослідження, встановлення вартості дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння від органів досудового слідства та суду.
Предметом гемологічної експертизи є фактичні дані щодо об’єктів дослідження та документація, яка надає всебічну інформацію щодо об’єктів гемологічної експертизи.
Об’єктами гемологічної експертизи є дорогоцінне каміння першого-четвертого порядку, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння (першого та другого порядку), декоративне каміння та вироби з нього, ювелірні вироби зі вставками каміння та сировина (алмазна, бурштинова тощо).
Завдання, що вирішуються гемологічною експертизою

Основними завданнями експертизи дорогоцінного каміння є визначення:
– класифікаційних характеристик каміння (виробів з каміння та вставок з каміння в ювелірних виробах);
– якісних характеристик каміння, виробів з каміння та ювелірних виробів зі вставками з каміння;
– походження каміння;
– облагородження каміння;
– країни походження для бурштину;
– родовища декоративного каміння;
– відповідності маркування каміння його дійсним товарним характеристикам;
– відповідності маркування та пакування виробів з каміння нормативно-технічній документації;
– відповідності якості виробів з каміння стандартам, технічним умовам.

Питання, що вирішуються при проведенні судових гемологічних експертиз

– Чи є каміння, зразки якого надано для дослідження, дорогоцінним, декоративним, природним, синтетичним чи імітацією? Якщо так, – яким саме?
– Які якісні характеристики зразків каміння, наданого для дослідження?
– Яким є походження зразків каміння, наданого для дослідження?
– З якого родовища було видобуто декоративне каміння, надане для дослідження?
– Яка країна походження бурштину, наданого для дослідження?
– Чи піддавались зразки каміння, наданого для дослідження, облагородженню?
– Яка вартість каміння, наданого для дослідження?
– Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам каміння?
– Чи відповідає якість виробу з каміння вимогам стандартів, технічних умов за органолептичними показниками?

Перед гемологічною експертизою можуть ставитись й інші питання.
Умовою проведення експертизи є надання об’єктів дослідження (каміння, виробів з каміння, ювелірних виробів зі вставками з камінням).