Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками Основними завданнями земельно-технічної експертизи є: визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а саме фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо); визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у відповідній технічній документації; визначення відповідності фактичного землекористування в частині порушення меж та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки; визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування); визначення можливих варіантів підходуЧитати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ І ПІДПИСІВ Орієнтовний перелік завдань Ідентифікаційні завдання – встановлення конкретного виконавця рукопису або виконання декількох рукописів однією чи різними особами шляхом використання методики судово-почеркознавчої ідентифікаційної експертизи. А саме: ототожнення особи виконавця рукопису або його фрагменту; встановлення факту виконання різних рукописних текстів чи їх фрагментів однією або різними особами; виключення особи виконавця на підставі встановлених стійких розбіжностей. Діагностичні завдання – встановлення умов виконання рукопису або стану виконавця шляхом застосування методики діагностичної судово-почеркознавчої експертизи. А саме: встановлення факту незвичності письма; встановлення характеру незвичності виконання рукопису (тимчасовий, постійний); встановленняЧитати далі →

АВТОРОЗНАВЧА Орієнтовний перелік завдань Авторознавчою експертизою вирішуються ідентифікаційні завдання (щодо ототожнення особи автора тексту), а також діагностичні завдання (щодо умов, особливостей складання тексту, факту викривлення ознак писемного мовлення, місця формування мовленнєвих навичок, рідної мови, освіти автора документа тощо). Орієнтовний перелік вирішуваних питань Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту? Чи є певна особа автором декількох різних текстів? Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами? Чи даний текст складений кількома авторами? Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом? Якою є основнаЧитати далі →

Технічна експертиза документів – це традиційна криміналістична експертиза, основна мета якої полягає у встановлені способу виготовлення документу, факти та способи зміни його змісту. 1. ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. До об’єктів експертизи належать наступні документи: грошові знаки, які знаходяться чи знаходилися в офіційному обігу; проїзні документи (квитки на проїзд будь-яким транспортом та на перевезення вантажу); знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо); білети тиражних та миттєвих лотерей; документи що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж; документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні,Читати далі →

БАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ ДО НЕЇ Орієнтовний перелік завдань установлення належності об’єктів до вогнепальної зброї або конструктивно подібних до неї стріляючих виробів; установлення належності об’єктів до боєприпасів вогнепальної стрілецької зброї або конструктивно подібних до них виробів; визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також конструктивно подібних до них виробів; визначення стану (справності) зброї, боєприпасів до неї та придатності їх до стрільби; установлення способу виготовлення або факту переробки вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та конструктивно подібних до них виробів; встановленняЧитати далі →

Дослідження слідів людини та слідів тварини Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами Криміналістичне дослідження транспортних засобів Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків Дослідження холодної зброї Дактилоскопічні дослідження Основними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально визначених об’єктів за атеріально фіксованими слідами – відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об’єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо). Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких іншиххарактеристик процесу слідоутворення, а також особливостейЧитати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ, СЛІДІВ ТА ОБСТАВИН ВИБУХУ Орієнтовний перелік завдань визначення факту вибуху вибухового пристрою на місці події; визначення виду вибуху; визначення належності об’єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою; визначення потужності вибуху вибухового пристрою; визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення; установлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху пристрою в конкретних умовах (струс, нагрівання тощо); установлення наявності в обставинах справи даних, що стосуються особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію. Орієнтовний перелік вирішуваних питань Чи належить до вибухових пристроївЧитати далі →

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів Основними завданнями фототехнічної експертизи є: – ідентифікація знімальної апаратури за негативами, а також апаратури, яка застосовувалась для виготовлення позитивів (збільшувачі, кадрувальні рамки, глянсувачі тощо); – ідентифікація негатива за позитивом; – ідентифікація типу (марки) фото- і кіноматеріалів, які застосовуються для зйомки і для виготовлення фотознімків і кінофільмів; – ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості, відображених на знімках (негативах) та відеозаписах; – визначення технологічних і технічних характеристик зйомкиЧитати далі →

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ Лінгвістичне дослідження усного мовлення Основними завданнями експертизи відеозвукозапису є: – Встановлення технічних умов та технології отримання відеозвукозапису; – Ототожнення особи за фізичними параметрами голосу.Читати далі →

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів Дослідження скла, кераміки та виробів з них Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Дослідження харчових продуктів Дослідження спиртовмісних сумішей Дослідження ґрунтів Дослідження металів і сплавів Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин Дослідження асфальтобетонних сумішей і покриттів Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин,Читати далі →