Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Технічна експертиза документів

Технічна експертиза документів – це традиційна криміналістична експертиза, основна мета якої полягає у встановлені способу виготовлення документу, факти та способи зміни його змісту.

Види об’єктів технічної експертизи документів

До об’єктів експертизи належать наступні документи:

 • грошові знаки, які знаходяться чи знаходилися в офіційному обігу;
 • проїзні документи (квитки на проїзд будь-яким транспортом та на перевезення вантажу);
 • знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 • білети тиражних та миттєвих лотерей;
 • документи що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж;
 • документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні, марки податкові, митні, акцизні, поліси страхування, ліцензії інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством);

Також об’єктами технічної експертизи є матеріали для виготовлення документів, серед яких папір, чорнило, паста для кулькових ручок, фарба тощо, копіювальний папір, стрічки для знакодрукувальних апаратів.

Додатково до об’єктів відносяться технічні засоби для виконання реквізитів. Це прилади що пишуть, знакодрукувальні (знакосинтезуючі) пристрої, засоби розмножувальної техніки, друкарські форми.

Для визначення способу зміни тексту документу проводиться експертиза наступних об’єктів:

 • паста-штрих;
 • папір, що корегує;
 • засоби для видалення плям і тому подібне;

Окрім того, до об’єктів дослідження належать також предмети, які не є документами в прямому сенсі цього слова:

 • вироби з різних матеріалів: дерева, металу, кераміки, тканини, хутра, шкіри (шкірки) і тому подібне, на яких необхідно виявити слабко видимі або невидимі записи, відтиски штампів, встановити природу барвної речовини, якими виконані записи на предметах;
 • вироби з паперу і картону (тара, мотузки, вироби санітарно-гігієнічного призначення, для упакування та обгортання, деталі промислово-технічних і побутових виробів).

Об’єкти технічної експертизи документів поділяються на дві групи: ті що перевіряються та порівняльні.

Об’єкти, що перевіряються це:

 • документи, відношення яких до справи визначається за результатами експертизи;
 • документи, що залучаються до справи;

Порівнювальні об’єкти це:

 • зразки, надані експерту особою або органом, що призначили експертизу, які поділяються на вільні, умовно-вільні та експериментальні, в окремих випадках зразки, що вміщені до інформаційно-довідкових колекцій;
 • зразки, виготовлені експертом у ході проведення дослідження.

Види експертиз, які проводить КНДІСЕ

Відділ технічного дослідження документів лабораторії криміналістичних видів дослідження КНДІСЕ проводить наступні експертизи:

 1. встановлення фактів внесення змін до змісту документа шляхом дописки, травлення, змивання, тощо, а також відновлення його первісного змісту.
 2. відновлення змісту документу який з часом втратив штрихи знаків на поверхні (слабо видимі або взагалі невидимі штрихи).
 3. встановлюють спосіб виготовлення документа або його частин.
 4. проводять ідентифікацію печаток і штампів за їх відтисками.
 5. проводять ідентифікацію знакодруківних (знакосинтезуючих) пристроїв – принтерів, друкарських машинок та інших.
 6. проводять експертизу розірваних документів (встановлення цілого за частинами документа).
 7. встановлення абсолютної давності документів.

Внесення змін до документа та відновлення його змісту.

У цьому випадку на дослідження поступають такі види документів:

 • старі (за часом) документи, в яких текст вицвів;
 • нові документи, які були штучно зістарені та в яких фрагменти були навмисно знебарвлені;
 • бланки документів (паспорта, свідоцтва, посвідчення) в яких текст був видалено, та на його місце було внесено новий;
 • документи із замаскованими записами (закреслені, замазані, залиті), внаслідок чого текст складно або зовсім неможливо прочитати;
 • документи в яких текст було дописано.

Встановлення способу виготовлення документу.

Під час цього дослідження експерти встановлюють спосіб виготовлення документу або його частин. При цьому визначається спосіб виготовлення бланку чи іншої поліграфічної продукції. Доволі часто цей вид досліджень використовується для визначення документів виконаних за допомогою монтажу. Коли на аркуш паперу зі вже наявними підписами та печатками додруковується текст.

Ідентифікація печаток і штампів.

Цей вид експертизи проводиться з метою встановлення справжності відтиску. Дослідження визначає чи був нанесений відтиск недійсною печаткою, або чи однією й тією ж печаткою нанесені відтиски у представлених документах.

Ідентифікація знакодруківних (знакосинтезуючих) пристроїв.

Під час цього дослідження встановлюється:

 • спосіб виготовлення документа;
 • на якому пристрої його було виготовлено;
 • коли текст було надруковано;
 • чи був змінений текст шляхом додрукування;
 • на одному чи різних пристроях були надруковані зразки текстів.

Експертиза розірваних текстів.

Встановлює чи складали раніше частини документа, що знайдені на місці події одне ціле; чи належали частини документа, що були вилучені у громадянина,
конкретному документу; чи виконана розписка, частини якої вилучені у громадянина на аркуші паперу, вирваному з записної книжки.

З метою вирішення питання про те, чи складали єдине ціле фрагменти наданих на експертизу шести аркушів протоколу, проводилось вивчення реквізитів, які містяться на них, а також дослідження цих фрагментів шляхом порівняльного аналізу та співставлення їх по лініях розділення.

Встановлення абсолютної давності документів.

Цей вид дослідження – одна з основних задач технічної експертизи документів, який дозволяє визначити час виконання документа. Для визначення давності виконання експерти досліджують кожний реквізит документа (текст, відтиски, печатки, рукописно виконанні реквізити) та зіставляють результати між собою.

Давність виконання машинописного тексту встановлюють вивченням технологічних даних, ознак зносу шрифту, машинописної стрічки та дефектів друкувального механізму.

Давність тексту виконаного на принтері можливо встановити шляхом його порівняльного дослідження із вільними зразками – документами виконаними на тому ж самому принтері у весь період що перевіряється.

Давність рукописно виконаних штрихів встановлюється шляхом часових змін у складі та властивостях матеріалу письма у штрихах.

Питання, на які відповідає технічна експертиза документів

В цілому, технічна експертиза документів, залежно від об’єкта дослідження та задач відповідає на ряд наступних питань.

За задачами експертизи рукописних об’єктів можуть бути сформовані питання:

 • Яким способом виконані записи (пишучим пристроєм чи із застосуванням копіювально-множної техніки, шляхом монтажу)?
 • Пишучим приладом якого роду (виду) виконані записи?
 • Чи виконаний підпис з попередньою технічною підготовкою, за допомогою факсиміле?
 • В якій послідовності нанесені штрихи рукописних записів та інші реквізити, що перетинаються ?
 • Чи піддавалися зміні рукописні записи шляхом дописки, домальовки окремих штрихів, виконання одних штрихів поверх інших ?
 • Чи вносилися зміни в рукописні записи шляхом підчистки?
 • Чи вносилися зміни в рукописні записи шляхом травлення (змивання)?
 • Який зміст записів, видалених шляхом: травлення, підчистки тощо?
 • Який зміст заклеєних записів?
 • Який зміст залитих, закреслених, замазаних записів?
 • Який зміст вдавлених записів?
 • Який зміст вицвілих записів?
 • Чи одним тим самим чи різними пишучими приладами виконані записи в документі?
 • Чи використовувався наданий на експертизу пишучий прилад для виконання записів в документі?

За задачами експертизи відтисків друкарських форм – відтисків печаток і штампів можуть бути сформовані питання:

 • Яким способом нанесено зображення відтиску печатки (штампу) в документі?
 • Яким способом виготовлена печатка (штамп), відтиск якої знаходиться в документі?
 • Чи відповідає час нанесення відтиску печатки (штампу) даті, вказаній в документі; в який проміжок часу нанесений відтиск печатки (штампу) ?
 • В якій послідовності нанесені елементи відтиску печатки (штампу) та інші реквізиті документу з якими він перетинається?
 • Чи нанесений відтиск в документі наданою печаткою (штампом) ?
 • Однією чи різними печатками (штампами) нанесені відтиски в документах?

За задачами експертизи текстів виконаних на знакодрукуючих (знакосинтезуючих) пристроях можуть бути сформовані питання:

 • Яким способом виконаний текст?
 • Чи відповідає час виконання друкованого тексту даті, вказаній у документі; в якій проміжок часу надрукований текст (на машинці, на принтері)?
 • В якій послідовності виконаний друкарський текст та інші реквізити документу?
 • Чи не виконаний для виконання тексту аркуш паперу або частина іншого документу з вже присутніми на ньому підписом (підписами) та відтиском печатки?
 • Пишуча машинка якого класу, типу, виду, марки, моделі використовувалася для виконання машинописного тексту?
 • Знакодрукуючий (знакосинтезуючий) пристрій якого типу використовувався для виконання тексту документу?
 • Чи піддавався зміні зміст тексту шляхом підчистки?
 • Чи піддавався зміні зміст тексту шляхом травлення?
 • Чи піддавався зміні зміст тексту шляхом додрукування?
 • Який первісний зміст тексту, що піддавався зміні?
 • На одній чи різних пишучих машинках (інших знакодрукуючих пристроях) виконані тексти документів?
 • Чи виконаний текст на тому ж знакодрукуючому (знакосинтезуючому) пристрої, що і надані зразки текстів?

За задачами експертизи поліграфічної продукції можуть бути сформовані питання:

 • Яким способом виконаний текст та всі реквізити бланку; яким способом виготовлена грошова купюра?
 • Чи виконаний текст поліграфічним способом?
 • Чи однаковим способом виготовлені надані на експертизу документи (водійські посвідчення, паспорти, дипломи та інше) ?
 • Чи виконані окремі реквізити бланків документів шляхом монтажу?
 • Чи відповідає наданий на дослідження бланк (грошова купюра тощо) аналогічним документам (купюрам), які знаходяться (знаходилися) в офіційному обігу?
 • Чи відповідає наданий на дослідження бланк аналогічним безсумнівним бланкам, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво?
 • Чи з одного набору (форми, кліше) надруковані надані документи;
 • Чи відбувалася заміна аркушів в паспорті (іншому зброшурованому документі)?

За задачами експертизи наклеєних та скріплених між собою реквізитів можуть бути сформовані питання:

 • Чи відбувалася заміна (переклейка) фотографії (марки, ярлика) в документі?
 • Чи замінювалися аркуші в документі?
 • Чи піддався перешиванню документ (журнал, підшивка документів)?

За задачами експертизи розірваних документів можуть бути сформовані питання:

 • Частиною якого виробу є відірваний фрагмент аркушу?
 • Чи належав наданий аркуш паперу документу наданому зошиту (іншому конкретному виробу), в якій відсутня частина аркушів?
 • Чи складали раніше одне ціле надані фрагменти документу?
 • Який первісний вид та зміст розірваних документів?

Вимоги до матеріалів, які потрібно надавати для дослідження

Для вирішення більшості наведених вище питань, які ставляться перед технічною експертизою документів, потрібно надавати оригінали документів, а не його технічні зображення (копії).

При підготовці матеріалів повинні бути виконані певні вимоги поводження з речовими доказами, чітко сформульовано завдання експерту, проведено збір необхідних порівняльних матеріалів, збір інформації, необхідної для проведення експертизи.

Можливості експертизи багато в чому залежать від підготовки матеріалів для її проведення.

Відповідно до правил поводження з документами – речовими доказами, розробленими криміналістикою, слідчий (суд) зобов’язаний:

 • надавати експерту документи в тому вигляді та стані, в якому вони були виявлені (надані);
 • зберігати документи – речові докази в окремих конвертах (пакетах, файлах), не наклеювати будь-що на аркуші паперу для залучення до матеріалів справи;
 • згинати та складати листи паперу документів лише за наявними складками;
 • оберігати документи від впливу світла, вологи, високої температури, оскільки це може призвести до суттєвих змін їх властивостей;
 • користуватися при огляді документів пінцетом, щоб не забруднити їх, не залишити на них слідів пальців (це може ускладнити ототожнення особистості за відбитками рук на документах, якщо документи стануть об’єктом трасологічної експертизи);
 • особливу обережність слід дотримуватися при виявленні, фіксації та упакуванні спалених документів;
 • не робити на документах позначок, обведення, вказівок;
 • не скріпляти аркуші або один з аркушів досліджуваного документа будь з чим за допомогою стиплера, діркопробивача тощо, оскільки зайві отвори на папері ускладнюють розв’язання питань із заміни аркушів в документі.

У документі про призначення експертизи необхідно конкретизувати об’єкти, що підлягають дослідженню:

 • вказати повну назву документа, наведену в документі дату його складання;
 • дати інформацію про обставини виявлення документів – речових доказів (дата, місце виявлення, вилучення);
 • вказати безпосередній об’єкт дослідження – описати його зміст (знак, слово, рядок, інше), місце розташування в документі;
 • при направленні на експертизу матеріалів справи вказати місце розташування документа в матеріалах справи – лист справи; чітко позначити досліджувані документи та порівняльні матеріали, щоб не привести до їх змішування при проведенні експертизи.

При призначенні експертиз, що потребують проведення матеріалознавчих досліджень документа (визначення складу матеріалів письма в штрихах реквізитів, визначення складу і властивостей основи інше); проведенні ідентифікації відтисків печаток, штампів, друкарської техніки, писального приладу; визначення внесення змін у документ та встановлення його первісного змісту не допускається подання на експертизу технічного зображення документу (копії) замість його оригіналу.

Питання експерту не повинні виходити за межі його компетенції, вимагати правової оцінки результатів дослідження. При формулюванні завдання експерту неприпустимо застосовувати терміни, що має двояке тлумачення – технічне і юридичне, а саме: «виправлення», «підробка», як синоніми термінів: «зміна», «невідповідність зразку».

Питання про подібність, однорідність, ідентичність, загальну родову (групову) належність, одночасність є питаннями з невизначеним завданням експерту. Наприклад питання про одночасність виконання декількох документів або фрагментів одного документа є типовим випадком невизначеності завдання експерту.

Термін «одночасність» доречний тільки у відношенні документів, виконаних в один прийом: в одну закладку з використанням копіювального паперу або самокопіювальному паперу. В інших випадках термін «одночасність» вимагає уточнення: який проміжок часу цікавить слідство (суд), або при виконанні тексту за допомогою принтеру аркуші друкуються один за одним, тому «одночасність» в цьому випадку – це виконання всіх аркушів документу за один друкуючий цикл (в один прийом).

Якщо об’єктами експертизи стають технічні засоби: пишучі прилади, знакодрукуючі (знакосинтезуючі) пристрої, засоби розмножувальної техніки, друкарські форми, то в залежності від експертного завдання і конкретної ситуації на експертизу можуть бути представлені або технічні засоби безпосередньо, або виконані за їх допомогою порівняльні матеріали – зразки наступних видів: експериментальні зразки або (та) вільні зразки.

Деякі методи експертного дослідження пов’язані з частковим пошкодженням об’єкта (зміна властивостей барвної речовини в штрихах підпису, відтиску, тексту) або навіть повним його знищенням (вирізання штрихів). Такі методи застосовуються з дозволу органу або особи, що призначила експертизу.

Зазначений дозвіл має міститися у документі про призначення експертизи або у відповідному листі. Дозвіл на часткове знищення документа, взяття проб, вирізок зі штрихів обов’язково для вирішення наступних завдань:

 • встановлення давності виконання документа;
 • встановлення послідовності виконання штрихів, що перетинаються;
 • встановлення факту дописки;
 • ідентифікація пишучого приладу по штрихам;
 • ідентифікація принтера за текстами.