Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі КНДІСЕ) направлена на налагодження зв’язків та співробітництва з міжнародними організаціями, програмами і проєктами міжнародної технічної допомоги з метою використання кращого світового досвіду у діяльність провідної судово-експертної установи України.

КНДІСЕ перебуває у міжнародних зв’язках з науковими установами, навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними та неурядовими організаціями відповідно до ст. 24 Закону України «Про судову експертизу», проводячи спільні конференції, симпозіуми, семінари та здійснює обмін спеціалістами в рамках міжнародних проєктів та програм та поза межами відповідних програм.

У 2017 році КНДІСЕ став членом Європейської мережі судово-експертних установ (European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)). ENFSI – одна з найбільш значущих в світі об`єднаних організацій судово-експертних установ. У цю мережу входять всі провідні європейські експертні установи. На сьогодні у Європейську мережу судово-експертних установ входить 72 лабораторії судової експертизи зі 39 європейських країн. Завдання ENFSI складається у просуванні співробітництва у галузі криміналістики судово-експертних установ країн Європи, в поширенні знань і досвіду та в укладанні угод між організаціями. ENFSI складається з 17 робочих груп за типами експертиз і 2 виконавчими комітетами, які займаються розвитком та гармонізацією міжнародного співробітництва в своїй сфері. Постійні контакти експертів КНДІСЕ в рамках роботи робочих груп ENFSI дозволяють отримувати актуальну інформацію про нові досягнення в експертній галузі, обмінюватися досвідом з колегами та привносити кращі досягнення в практику роботи КНДІСЕ.

З 2019 року КНДІСЕ став першою установою серед експертних науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, що приймає часть у програмі обміну CEPOL – Агентство Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL – European Union Agency for Law Enforcement Training)CEPOL надає можливість ставати учасниками програми обміну судовим експертам й фахівцям КНДІСЕ, які стали активними учасниками програми обміну та навчання на освітній платформі Leed CEPOL. CEPOL сприяє співпраці та обміну знаннями серед працівників правоохоронних органів ЄС (у тому числі і третіх країн), а тепер вже й судово-експертних установ, з питань, які випливають із пріоритетів ЄС у сфері безпеки, зокрема в частині Політики ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю. У країнах, які співпрацюють з CEPOL, діють Національні підрозділи CEPOL (національні контактні пункти).

Пріоритетом у міжнародній діяльності КНДІСЕ є також залучення інструменту TAIEX (Technical Assistance Information Exchange). Це вид зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire. У рамках інструменту TAIEX експертами КНДІСЕ здійснюються навчальні візити, що надають змогу вивчати досвід країни-члена ЄС, організовуються та проводяться семінари та робочі зустрічі з відповідними партнерами країн-членів ЄС у галузі судової експертизи.

Експерти КНДІСЕ приймають участь у Проєкті «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту» EUACT (EU Action Against Drugs and Organised Crime). З 2017 року фахівці Інституту залучені до активної роботи Робочої Групи проєкту EU-ACT. В рамках роботи даного проєкту фахівці КНДІСЕ проводять спільні науково-практичні заходи, семінари, вебінари та здійснюють навчальні візити до країн ЄС щодо покращення взаємодії в межах проєкту EU-ACT та вивчення передового досвіду.

Починаючи з 2020 року експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз стали учасниками програми International Quality Assurance Programme (IQAP) International Collaborative Exercises (ICE) UNODCУправління ООН з наркотиків і злочинності – спеціалізована  установа ООН, що займається боротьбою з поширенням наркотиків і пов’язаною з ними злочинністю. Програма міжнародних спільних завдань (ICE) спрямована на те, щоб допомогти лабораторіям з тестування на наркотики в усьому світі оцінити свою роботу й прийняти коригуючі заходи, коли це необхідно.

Представники КНДІСЕ на сьогодні серед всіх судово-експертних установ України єдині, які беруть участь у міжнародному симпозіумі Інтерполу для керівників криміналістичних установ, що проходить раз на три роки у штаб-квартирі Інтерполу у Ліоні (Франція). Вперше участь представників КНДІСЕ відбулася у 2018 році, а наступна участь вже відбулася 2022 року.

З 2018 року КНДІСЕ також єдиний серед всіх експертних установ України представлений у конференції Європейської академії криміналістичних наук (EAFS). Конференція такого масштабу збирає всіх експертів зі всіх країн світу та проводиться 1 раз на 3 роки. Вперше представники КНДІСЕ виступили на такій конференції 2018 року у Ліоні (Франція) та повторно у 2022 році у Стокгольмі (Швеція).

Крім вищезазначених програм, працівники КНДІСЕ постійно обмінюються досвідом з фахівцями різних країн світу, в тому числі шляхом проведення робочих зустрічей. Зокрема, вагомими є ділові зустрічі з головою місії ICITAP Міністерства юстиції США, головою Комітету з міжнародних справ (IAC) Американської академії судових експертиз (AAFS), спеціальним представником ФБР в Україні, представником ООН в Україні з прав людини та верховенства права, співпраця з нідерландською місією експертів Міжнародного кримінального суду у Гаазі (Нідерланди), проведення тренінгових заходів з ETAF (Європейський навчальний центр активних судових наук) тощо.

Починаючи з 2019 року КНДІСЕ проводить щорічну міжнародну конференцію «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу». Більше ніж 25 країн світу є учасниками даного заходу, серед яких представники США, Німеччини, Іспанії, Бразилії, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Чехії, Греції, Туреччини, Великобританії, Ізраїлю та інші.

Крім того, вже другий рік поспіль, представники КНДІСЕ беруть участь в міжнародній конференції CSI KOREA 2022 – одна з найбільших конференцій судових експертів в азіатському регіоні, де організаторами заходу виступають Національне агентство поліції Кореї та Корейська асоціація CSI (CSI – Розслідування місця злочину).

У рамках співробітництва КНДІСЕ були підписанні численні договори про співробітництво з іншими міжнародними судово-експертними установами.

Під час військової агресії російської федерації Україна та, зокрема, КНДІСЕ відчувають потужну підтримку від судово-експертних установ та представників ЄС, США. Відбуваються візити найвищого рівня, зокрема офіційний візит представників КНДІСЕ до Міністерства оборони Люксембургу, візит до Міністерства юстиції Латвійської Республіки. КНДІСЕ отримав від Бюро судових експертиз Фінляндії відповідне обладнання для проведення експертиз. Своєю чергою відбулися візити до КНДІСЕ Міністра закордонних справ Нідерландів, візит експертної місії Королівства Іспанії тощо.

Активна діяльність Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України у галузі міжнародної інтеграції та партнерські стосунки в рамках досягнутих домовленостей дозволяють втілювати міжнародні стандарти в роботу установи, сприяють більш ефективному вирішенню складних теоретичних та практичних завдань, сприяють обміну інформаційними ресурсами, забезпечують високу якість проведення експертиз.