Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Електротехнічна експертиза

Загальні положення

Електротехнічна експертиза це процес дослідження явищ, процесів та матеріальних об’єктів, що є електрообладнанням та електроустаткуванням, також різного роду події, пов’язані з дією електричного струму. Ця експертиза належить до інженерно-технічних досліджень. Електротехнічна експертиза, як випливає з її назви, досліджує будь-які інженерні об’єкти, що так або інакше мають електричні компоненти. При проведенні електротехнічних експертиз проводяться дослідження відповідностей обладнання, технологічних процесів, об’єктів нормативним вимогам з питань електротехніки та електробезпеки. Також, під час проведення таких експертиз проводяться дослідження відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо прийнятих проєктних рішень в частині електрообладнання об’єктів, машин, механізмів здійсненні оцінки виробленої продукції та різного обладнання тощо.

Електротехнічні експертизи проводяться з метою встановлення фактичних обставин виникнення аварійної роботи електрообладнання та електроустаткування, подій, що відбулися, які спричинили смерть людини або нанесення травм, що пов’язані з впливом на потерпілого небезпечних чинників електричної природи як на виробництві, так і в побуті, а також з метою дослідження інших небезпечних чинників, дія або наявність яких не відповідає нормативним вимогам у цій галузі знань.

Завдання електротехнічної експертизи

Основними завданнями електротехнічної експертизи є встановлення із застосуванням спеціальних знань обставин та механізму настання явищ, процесів, в електрообладнанні та електроустаткуванні, визначення обставин, які цьому передували, встановлення відповідності до нормативних вимог дій відповідальних осіб, що мали забезпечити безпечне використання електрообладнання, електроустаткування тощо, як при виконанні робіт, так і умовах експлуатації об’єктів, споруд обладнання тощо, у тому числі й щодо відповідності об’єкта, обладнання, технологічного процесу (електричної частини) тощо нормативним вимогам (правил), які стосуються електробезпеки, використання електрообладнання та електроустаткування.

З урахуванням зазначеного, завдання електротехнічної експертизи спрямовані на встановлення фактичних даних і обставин події, що пов’язані з предметом електротехнічної експертизи. Ці завдання є оціночними, ситуативними, класифікаційними та діагностичними. Оціночне завдання полягає у встановленні відповідностей електроприладів, обладнання, устаткування тощо заявленим виробником характеристик, параметрів тощо. Ситуативні завдання полягають у з’ясуванні технічних явищ і встановленні обставин, пов’язаних з властивістю досліджуваного явища.

До таких завдань відносяться:

 • дослідження можливості виникнення певного явища та існування певної обставини;
 • встановлення обставин, при яких відбулися конкретні явища;
 • можливість здійснення певних дій;
 • визначення способу і причин виникнення конкретного пошкодження;
 • встановлення механізму певних дій і утворення ознак, явищ (слідів) виявлених обставин, які привели до нерегламентованих режимів роботи електрообладнання, і явищ, що супроводжували ці режими.

У процесі вирішення класифікаційного завдання визначається приналежність матеріальних (матеріалізованих) об’єктів дослідження в формі будь-якого матеріального утворення з наявними електротехнічними елементами, компонентами або його відображення (фотографії, відеозапис, опис тощо) до конкретної стандартної або спеціальної групи. Діагностичне завдання полягає у встановленні стану електротехнічного об’єкта; виявленні змін, що відбулися в результаті певної події, встановлення причин і умов цих змін на основі аналізу, встановлених за результатами проведених досліджень окремих властивостей і стану взаємодіючих об’єктів, з метою визначення механізму події в цілому або його окремих фрагментів та встановлення обставин події.

Електротехнічна експертиза є самостійною галуззю судової експертизи, що належить до інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від інших її видів предметом дослідження.

Предметом дослідження електротехнічної експертизи є фактичні дані і обставини справи або кримінального провадження (події, пов’язані з виникненням, розвитком і наслідками поза регламентних режимів в роботі електроустановок або їх складових, станом електроустаткування в аспекті відповідності нормативним вимогам), що встановлюють на підставі застосування спеціальних знань в галузі електротехніки, у тому числі обставини, причинно-наслідкові зв’язки, між обставинами, що передували події, або були наявними під час її протікання та наслідками досліджуваних подій.

Також, до предмета дослідження електротехнічної експертизи віднесено оцінку відповідності нормативним вимогам застосованого обладнання, що використовується для безпечного виконання робіт, зокрема засобів індивідуального захисту, відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо дій відповідальних осіб за дотримання вимог електробезпеки, визначення технічного стану елементів і систем електрообладнання та електроустаткування.

Предмет електротехнічної експертизи визначається наступним колом питань

 • Чи відповідає спосіб виконання електрообладнання або електроустаткування середовищу, в якому воно використовується?
 • Якими є технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?
 • Чи виникли виявлені несправності у наданому на дослідження електрообладнанні або електроустаткуванні внаслідок наявних дефектів заводу-виробника, чи до несправностей призвела експлуатація зазначеного обладнання із недотриманням вимог заводу-виробника?
 • Чи відповідає стан електропроводки, електрообладнання або електроустаткування об’єкта, представленого на дослідження нормативним вимогам?
 • Чи відповідає переріз струмопровідних жил електропроводів струмовому навантаженню споживачів електроенергії підключених до цього електричного кола?
 • Чи відповідають характеристики влаштованого електрозахисту (плавкої вставки запобіжника, автоматичного вимикача тощо) представленої на дослідження ділянки електромережі (електричного кола) нормативним вимогам?
 • Чи мають улаштування електрозахисту представленої на дослідження ділянки електромережі (електричного кола) зміни та перероблення конструкції? Якщо так, то як це позначилось на їх функціях?
 • В якому стані перебувають пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?
 • Чи мають струмопровідні частини електрообладнання або електроустаткування ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикання тощо)?
 • Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні або електроустаткуванні, представленому на дослідження?
 • В чому полягає механізм виникнення та розвитку аварійного процесу у роботі електроустановок, електрообладнання, які надані на дослідження?
 • Чи спрацювали улаштування електрозахисту при виниклому аварійному режимі роботи електроустановки? Якщо ні, то чим це пояснюється?
 • Чи представлена на дослідження схема підключення електролічильника споживача електроенергії відповідає нормативним вимогам?
 • Чи дозволяла схема підключення споживача електроенергії користуватися не облікованою електроенергією (поза приладом обліку)?
 • Чи відповідають технічні характеристики досліджуваних елементів електроустановки, електроприладу, тим, що зазначені в електричній схемі заводу-виробника?
 • Чи перебуває електроустановка, електроприлад, надані на дослідження в справному стані, а якщо ні, то які причини несправності?
 • Чи є ознаки змін, переробок в вузлах і деталях пристрою електрозахисту, і якщо так, то як це вплинуло на їх характеристиках?
 • Чи перебувала лампа розжарювання в момент руйнування в справному стані, або її спіраль згоріла раніше? Сталося пошкодження колби лампи розжарювання, коли вона перебувала у включеному або вимкненому стані?
 • Який механізм враження електричним струмом потерпілого?
 • Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам електробезпеки?
 • Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам щодо захисту від негативного впливу статичної електрики?
 • Чи наявні у представленому на дослідження приладі обліку спожитої електроенергії зміни в його електричній схемі, що надають можливість здійснювати позаоблікове споживання електроенергії?
 • Чи мав місце вплив, і якого чинника на прилад обліку спожитої електроенергії, що дозволяло здійснення позаоблікового споживання електроенергії? Як відбувався процес такого впливу?
 • Яке функціональне призначення представленого на дослідження електроприладу?
 • Чи відповідає наданий на дослідження електроприлад параметрам, заявленим його заводом-виробником?
 • Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням нещасного випадку, пов’язаного із враженням електричним струмом потерпілого?
 • Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми електричного блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його функціонування?
 • Чи відповідають нормативним вимогам щодо застосованого електрообладнання або електроустаткування прийняті проєктні рішення об’єкту, проєктної документації тощо?
 • Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) нормативним вимогам (вимогам правил) з електробезпеки?
 • Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) нормативним вимогам (вимогам правил) з електробезпеки?
 • Яка причина виходу з ладу електричних ламп, що застосовуються в освітлювальних приладах?

Залежно від об’єктів дослідження, конкретних обставин досліджуваної події, а також у разі оцінки відповідності об’єкта дослідження нормативним вимогам щодо електробезпеки, інших подій, пов’язаних з дотриманням вимог щодо електробезпеки, на вирішення експертизи можуть бути поставлені й інші питання, які потребують використання спеціальних знань експертів.

Зокрема, при проведенні експертизи можуть вирішуватись питання, пов’язані з встановленням, технічного стану електрообладнання, електроустаткування щодо вимог електробезпеки, виробленої продукції тощо.

Об’єкти судової електротехнічної експертизи

Об’єкти судової електротехнічної експертизи – це матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що досліджуються експертами відповідної експертної спеціальності з метою встановлення фактичних даних про обставини події, які стосуються предмета електротехнічної експертизи. Основними об’єктами експертизи є електроустановки, ті що генерують, транспортують, розподіляють та споживають електричну енергію, а також їх складові.

До об’єктів експертизи також відносяться носії інформації, в яких містяться фактичні дані щодо предмета призначеної електротехнічної експертизи – відповідні документи матеріалів справи або кримінального провадження; об’єкти дослідження і документи, висновки експертів, зокрема судово-медичної експертизи, складені при враженні електричним струмом людей, тварин тощо надані в установленому порядку замовником експертизи. Об’єктами електротехнічної експертизи є також: електрообладнання, електроприлади і їх складові, електропроводи, кабелі, пристрої електрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі), електрокомутаційні пристрої тощо.

До об’єкта такого роду досліджень відносяться протоколи огляду місця події, протоколи допитів, складені акти за результатами роботи комісій, інструкції і протоколи з електробезпеки в організації, установі тощо.

Більш конкретно, об’єктами дослідження є:

 • місце настання нещасного випадку при враженні людини, тварини електричним струмом тощо;
 • пошкоджене або не пошкоджене електрообладнання, електроустаткування, електроприлади та їх конструктивні елементи тощо);
 • пошкоджене електрообладнання та електроустаткування машин, механізмів, транспортних засобів та інших елементів технологічного та іншого обладнання, наявне на місці, що є об’єктом дослідження, вилучене з місця події та вилучення якого не представляється можливим;
 • пошкодженні і непошкоджені предмети і їх залишки, що є складовими електрообладнання, електроустаткування тощо;
 • електротехнічне обладнання – трансформатори, світлотехніка, кабельні системи, електродвигуни, інвертори, насоси (досліджуються основні параметри мереж, допустиме навантаження, стійкість систем при допустимих коливаннях напруги);
 • промислове обладнання – лінії для виробництва товарів, конвеєрні виробничі стрічки, штамповочна техніка, верстати, роботизоване промислове обладнання тощо (визначається, чи були поломки викликані неналежною експлуатацією обладнання, також виявляються інші причини поломок і несправностей);
 • холодильне обладнання – промислові холодильники, морозильники, холодильні камери та цеху, холодні кімнати тощо (досліджується наявність всередині холодильних приладів певної температури, причини поломок, допустимість навантажень і т. д.);
 • системи примусової вентиляції, кондиціонери, системи клімат-контролю (аналізується відповідність фактичної потужності заявленим виробниками характеристикам, причини поломок і виникнення та наявність дефектів);
 • джерела електричного живлення.

Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких міститься інформація, що є предметом дослідження електротехнічної експертизи.

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні електротехнічної експертизи

 • Чи відповідає спосіб виконання електрообладнання або електроустаткування середовищу, в якому воно використовується?
 • Якими є технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?
 • Чи виникли виявлені несправності у наданому на дослідження електрообладнанні або електроустаткуванні внаслідок наявних дефектів заводу-виробника, чи до несправностей призвела експлуатація зазначеного обладнання із недотриманням вимог заводу-виробника?
 • Чи відповідає стан електропроводки, електрообладнання або електроустаткування об’єкта, представленого на дослідження нормативним вимогам?
 • Чи відповідає переріз струмоведучих жил електропроводів струмовому навантаженню споживачів електроенергії підключених до цього електричного кола?
 • Чи відповідають характеристики влаштованого електрозахисту (плавкої вставки запобіжника, автоматичного вимикача тощо) представленої на дослідження ділянки електромережі (електричного кола) нормативним вимогам?
 • Чи мають улаштування електрозахисту представленої на дослідження ділянки електромережі (електричного кола) зміни та переробки конструкції? Якщо так, то як це позначилось на їх функціях?
 • В якому стані перебувають пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?
 • Чи мають струмоведучі частини електрообладнання або електроустаткування ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикання тощо)?
 • Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні або електроустаткуванні, представленому на дослідження?
 • В чому полягає механізм виникнення та розвитку аварійного процесу у роботи електроустановки, електрообладнання, які представлені на дослідження?
 • Чи спрацювали улаштування електрозахисту при виниклому аварійному режимі роботи електроустановки? Якщо ні, то чим це пояснюєтся?
 • Чи представлена на дослідження схема підключення електролічильника споживача електроенергії відповідає нормативним вимогам?
 • Чи дозволяла схема підключення споживача електроенергії користуватися не облікованою електроенергією (поза приладом обліку)?
 • Чи відповідають технічні характеристики досліджуваних елементів електроустановки, електроприладу, тим, що зазначені в електричній схемі заводу-виробника?
 • Чи перебуває електроустановка, електроприлад, надані на дослідження в справному стані, а якщо ні, то які причини несправності?
 • Чи є ознаки змін, переробок в вузлах і деталях пристрою електрозахисту, і якщо так, то як це вплинуло на їх характеристиках?
 • Чи перебувала лампа розжарювання в момент руйнування в справному стані, або її спіраль згоріла раніше? Сталося пошкодження колби лампи розжарювання, коли вона перебувала у включеному або вимкненому стані?
 • Який механізм враження електричним струмом потерпілого?
 • Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам електробезпеки?
 • Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам щодо захисту від негативного впливу статичної електрики?
 • Чи наявні у представленому на дослідження приладі обліку спожитої електроенергії зміни в його електричній схемі, що надають можливість здійснювати позаоблікове споживання електроенергії?
 • Чи мав місце вплив, і якого чинника на прилад обліку спожитої електроенергії, що дозволяло здійснення позаоблікового споживання електроенергії? Як відбувався процес такого впливу?
 • Яке функціональне призначення представленого на дослідження електроприладу?
 • Чи відповідає наданий на дослідження електроприлад параметрам, заявленим його заводом-виробником?
 • Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням нещасного випадку, пов’язаного із враженням електричним струмом потерпілого?
 • Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми електричного блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його функціонування?
 • Чи відповідають нормативним вимогам щодо застосованого електрообладнання або електроустаткування прийняті проєктні рішення об’єкту, проєктної документації тощо?
 • Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) нормативним вимогам (вимогам правил) з електробезпеки?
 • Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) нормативним вимогам (вимогам правил) з електробезпеки?
 • Яка причина виходу з ладу електричних ламп, що застосовуються в освітлювальних приладах?

Питання щодо електробезпеки та стосовно настання нещасного випадку, пов’язаного із враженням електричним струмом мають вирішуватись при проведенні електротехнічної експертизи або при проведенні комплексної електротехнічної експертизи і експертизи з безпеки життєдіяльності.

Особливості призначення електротехнічної експертизи

При призначенні електротехнічної експертизи особа, яка її призначає, має правильно сформулювати питання, що потребують вирішення. Поставлені на вирішення питання повинні бути конкретними та безпосередньо пов’язаними з подіями, стосовно яких проводиться досудове розслідування або з’ясування їх обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні дослідження. Нерідко, коли з місця події, що є об’єктом дослідження практично не вилучені ніякі матеріальні об’єкти, експерту надаються матеріали справи, і ставляться питання щодо причини виходу з ладу електрообладнання або електроустаткування, його механізму тощо, це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що перебуває на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі знань юриспруденції – що експерту робити заборонено. Експертні висновки в подібних випадках можуть не мати достатнього доказового значення. До призначення електротехнічної експертизи доцільно заздалегідь проконсультуватися з фахівцем, щодо вибору та редакції питань, що виносяться на вирішення експертизи. Необхідно при цьому враховувати, що постановка правових питань, які виходять за межі компетенції експерта, не допускається. Такими питаннями є питання про наявність чи відсутність в діянні конкретної особи (осіб) складу злочину або вини конкретної особи (осіб). Наприклад: хто є винуватцем враження електричним струмом потерпілого? Чи мало право така-то особа вчиняти такі-то дії? Чи є вина такої-то особи у травмуванні потерпілого? і т. д. Правова оцінка фактичних даних справи (з урахуванням об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами розслідування і судом. Якщо особі, яка призначила експертизу, необхідні дані для оцінки дій (бездіяльності) певних громадян (посадових осіб), то повинні ставитися питання такого змісту: на кого покладається відповідальність за безпечне виконання таких-то електротехнічних робіт, і якими документами вона передбачена? Чи були допущені недотримання правил електробезпеки при проведенні (виконанні) того-то? Чи мало місце недотримання правил електробезпеки (норм, стандартів і т. п.), і якщо мало, то ким, і в чому воно полягало?