Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Телекомунікаційна експертиза

ЕКСПЕРТИЗА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ОБЛАДНАННЯ) ТА ЗАСОБІВ

Загальні положення
Телекомунікаційна експертиза – самостійна експертна спеціальність, яка відноситься до виду інженерно-технічних експертиз. Змістом телекомунікаційної експертизи є дослідження експертом на основі спеціальних знань у галузі електроніки і телекомунікаційних систем, засобів, мереж та їх складових частин, інформації, що ними передається, приймається, обробляється та містить фактичні дані про обставини, що мають значення для розслідування злочину або розгляду справи.

Предметом телекомунікаційної експертизи є фактичні дані, що мають значення для процесу на основі дослідження телекомунікаційних систем, засобів, мереж і їх складових частин та інформації, що ними передається, приймається та обробляється.

Об’єктами телекомунікаційної експертизи є:
– телекомунікаційні системи (наприклад: системи мобільних операторів зв’язку, телевізійні системи, радіо системи тощо);
– мобільні термінали (наприклад: телефони, смартфони, планшети та інші мобільні пристрої, із встановленим програмним забезпеченням;
– білінгові системи (наприклад: білінгові системи мобільних операторів, білінгові системи банків, системи державних реєстрів тощо);
– спеціалізовані технічні пристрої (наприклад станції активних перешкод, телематичні модулі, пульти керування доступом, програматори активних ключів для автомобілів та іммобілайзерів тощо).

Завдання, що вирішуються телекомунікаційною експертизою
До основних завдань телекомунікаційної експертизи належать:
– визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів;
– встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних системах;
– встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій;
– визначення технічних показників якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання;
– встановлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем та засобів;
– встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікаційних систем та засобів;
– дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.

Питання, що вирішуються при проведенні телекомунікаційної експертизи:
– які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?
– чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?
– які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?
– чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв, у який час, які їх значення?
– який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?
– за допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?
– яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?
– чи відповідає функціонування телекомунікаційного засобу (системи) технічній документації?
– які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?
– чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?
– чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
– чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?
– чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи?
– чи могли апаратні засоби об’єднуватись у телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?
– які шляхи маршрутизації даних у телекомунікаційній системі?
– чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?

Особливості призначення телекомунікаційної експертизи
При призначенні телекомунікаційної експертизи особливу увагу слід приділяти збору об’єктів дослідження. Найменша некваліфікована дія з телекомунікаційною системою часто закінчується безповоротною втратою цінної розшукової та доказової інформації. У зв’язку з цим для збору об’єктів доцільним є залучення фахівця.
Так у наш час мобільні телефони, смартфони та планшети являються одними з найчастіше досліджуваних об’єктів телекомунікаційної експертизи.
Зазвичай сучасні смартфони та планшети мають різні ступені захисту (код доступу, графічний код, відбиток пальця, сканер обличчя тощо) та постійне підключення до мережі Інтернет (інформація, яка в них міститься може бути заблокована або видалена віддалено).
У таких випадах мобільний телефон, смартфон чи планшет необхідно перевести у «авіа-режим» та, при можливості, вилучити сім-карту не вимикаючи його й підтримувати пристрій у розблокованому стані до моменту передачі спеціалісту.

Типові завдання експертизи (детально)

Дослідження мобільних пристроїв. Даний напрямок телекомунікаційної експертизи в країнах, де відсутній притаманний українському законодавству досить формалізований поділ судових експертів за відповідними спеціальностями – має назву «Мобільна криміналістика» (MOBILE FORENSICS – англ.). В межах даного напрямку проводяться дослідження інформації користувача мобільного терміналу (мобільний телефон, смартфон, планшет, модем) та мобільних додатків, що на них встановлені (включаючи месенджери та ін.). Левова частка таких досліджень, припадає на пристрої, що функціонують на базі операційних систем iOS, Android і BlackBerry.
За результатами таких досліджень замовнику експертизи надається технічний звіт з всією наявною та видаленою користувачем інформацією (в даному випадку під «видаленою інформацією» – розуміється інформація, що попередньо була видалена користувачем мобільного терміналу, та яку вдалося відновити із застосуванням спеціальних програмно-апаратних комплексів). Практика останніх років направлена на те, щоб надати максимально повну інформацію у вигляді, що дозволяє слідчому, за певними критеріями, виділити ту, що відноситься до предмету розслідування. Як правило, такі експертизи проводяться в кримінальних провадженнях.
В разі, коли органом, що призначено експертизу визначені чіткі критерії щодо інформації, яка відноситься до розслідування або справи, за результатами експертизи надається технічний звіт лише з інформацією, що відповідає вказаним критеріям.
Наприклад, коли орган досудового розслідування цікавить переписка в месенджері «WhatsApp», то в звіті буде надано саме зміст переписки з відповідними службовими даними: датою та часом повідомлень, вкладенням до повідомлень, ідентифікаторів учасників тощо.

Дослідження білінгових даних мобільного оператора. Білінг (англ. billing – складання рахунку) – в деяких видах бізнесу, зокрема в телекомунікаціях – автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків для оплати. У сфері телекомунікацій білінг офіційно називається – автоматизована система розрахунків (АСР). Як правило, такі дослідження направлені на аналіз даних, що фіксують білінгові системи операторів мобільного зв’язку, до яких відносяться наступні дані:
– дата та час з’єднань конкретних абонентів;
– тип з’єднання (телефонний виклик, відправлення або отримання повідомлення від іншого абонента, отримання службових повідомлень тощо);
– місцезнаходження базової станції (БС) оператора мобільного зв’язку в момент з’єднання та азимут направлення відповідної антени БС.
До завдань, що вирішуються при вказаних дослідженнях відносяться: встановлення приблизного місця, де знаходився мобільний термінал під час таких з’єднань, кількість та дата і час з’єднань між певними абонентами, підтвердження факту з’єднання між конкретними абонентами чи групами абонентів тощо. Також проводяться дослідження технічних аспектів функціонування АСР мобільних операторів, наприклад, підтвердження факту надання послуги абоненту та об’єму послуги і т. інш.)

Дослідження кодграбберів та подібних до них пристроїв. До кодграбберів прийнято відносити пристрої (системи), призначені для несанкціонованого втручання в роботу автомобільної сигналізації шляхом перехвату та обробки сигналу з пульта автомобільної сигналізації автовласника, що надає можливість отримання повного доступу до охоронної сигналізації автомобіля.
Перші офіційні згадування про кодграббер можна зустріти в статті «Брелок за сто тысяч» 11-го випуску за 2008 рік журналу «За кермом».
Системи перехоплення та обробки сигналу з пульта автомобільної сигналізації умовно поділяються на групи:
– сканери (для охоронних систем зі статичним кодом, які вироблялись до середини 90-х років);
– кодграббери (для охоронних систем з плаваючим кодом, які почали вироблятися з 1995 року).
Основні питання, що ставляться на експерта при призначені таких експертиз:
– Яке функціональне призначення пристрою, що наданий на дослідження?
– Чи відповідає наданий на експертизу пристрій своїм функціональним призначенням — пульту автомобільної сигналізації «(назва моделі)»?
– Чи придатний наданий на дослідження пристрій для використання в якості пульта управління автомобільної сигналізації автомобілю «(модель автомобіля)», державний номер (державний номер)?
– Чи може наданий пристрій використовуватися для сканування інформації автомобільної сигналізації автомобілю «модель автомобіля», державний номер (державний номер) (сигнал відключення і включення)? Якщо так, то яким чином?
– Чи збережена інформація про коди автомобільних сигналізацій в пристрої, наданому на дослідження? Якщо так, чи присутня серед збереженої інформації — коди відключення і включення автомобільної сигналізації, що встановлена в автомобілі «модель автомобіля», державний номер (державний номер)?

Дослідження технічних та технологічних аспектів з розробки, впровадження та експлуатації телекомунікаційних систем, зокрема:
– Стаціонарного (нерухомого) та мобільного (рухомого) зв’язку.
– Телекомунікаційних мереж, включаючи телемереж, мереж проводового та радіомовлення, мереж радіорелейного зв’язку тощо.
– Технічне дослідження термінації трафіку – встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з’єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з’єднання.
– Технічний аналіз взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж – встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією.
– Дослідження інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж – здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації.
– Дослідження каналів електрозв’язку – сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі.

Даний перелік не є вичерпним, оскільки до даного виду досліджень відносяться всі технічні питання, що пов’язані з наданням послуг в сфері телекомунікації (електрозв’язку), а саме: передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

З наведеного вище переліку завдань судової експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів стає зрозумілим, чому це є окремим видом судових експертиз, який не може бути охоплений та/або поглинений дещо спорідненим видом інженерно-технічної експертизи – судовою комп’ютерно-технічною експертизою, як вважають окремі фахівці.