Безпеки життєдіяльності

Поділитися на facebook
Поділитися на telegram
Поділитися на twitter
Поділитися на email
Поділитися на print

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Орієнтовний перелік завдань

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 1. Яка причина настання нещасного випадку?
 2. Яка причина аварії, наслідком якої є настання нещасного випадку?
 3. Який механізм настання нещасного випадку?
 4. Чи відповідають дії відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності (охорону праці) нормативно-технічним документам, що регламентують умови безпеки на виробництві, побуті, тощо?
 5. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням нещасного випадку?
 6. Хто з відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого став нещасний випадок?
 7. Чи відповідають фактичних умов праці на підприємстві, установі, організації нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності?
 8. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані заходи з безпеки життєдіяльності на об’єкті, де мав місце нещасний випадок?
 9. Чи відповідають (в частині, що стосується умов настання нещасного випадку) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з питань безпеки життєдіяльності , будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
 10. Які обставини передували настанню нещасного випадку?
 11. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок виробничої (промислової) автоматики?
 12. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності відстані між об’єктами?
 13. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності прийняті проєктні рішення об’єкту, проєктної документації тощо?
 14. Чи перебувають у працездатному стані установки промислової автоматики на об’єкті?
 15. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів організована робота служби безпеки праці на підприємстві, організації тощо?
 16. Чи перебуває обладнання, що забезпечує умови з безпеки життєдіяльності у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
 17. Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 18. Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 19. Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його функціонування?
 20. Чи у відповідності з вимогами нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 21. Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані і придатні до використання за призначенням?
 22. Яка причина, аварії та які обставини її обумовили?
 23. Невиконання яких вимог нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці перебуває у причинному зв’язку з настанням нещасного випадку?
 24. Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
 25. Чи відповідає організація робіт на підприємстві, виробничій ділянці нормативним вимогам безпеки життєдіяльності, охорони праці?
 26. Чи відповідають нормативним вимогам з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці організація та проведення інструктажу працівників підприємства, установи, організації, виробничої ділянки?
 27. Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці?
 28. Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що виконують роботу на виробничій ділянці?
 29. Чи належить робота що виконується на виробничій ділянці до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 30. Чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 31. Чи є машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 32. Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві, виробничій ділянці?
 33. Чи фактично наявні зазначені в акті невідповідності щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності, на об’єкті?
 34. Чи відповідала технологія використання лісів на будівельному об’єкті вимогам безпеки, передбаченими нормативно-правовими актами в галузі безпеки життєдіяльності, охорони праці?

Важливо! Питання щодо електробезпеки та стосовно настання нещасного випадку, пов’язаного із враженням електричним струмом мають вирішуватись при проведенні електротехнічної експертизи або при проведенні комплексної електротехнічної експертизи і експертизи з безпеки життєдіяльності.
На клопотання експерта замовники проведення досліджень повинні надавати матеріали та об’єкти дослідження відповідно до поставлених на вирішення питань.