Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Дорожньо-технічна експертиза

Загальні положення

Експертиза стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП (дорожньо-технічна експертиза) охоплює дослідження з визначення техніко-експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг та встановлення їх відповідності нормативно-технічним вимогам.

Ці дослідження проводяться фахівцями (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі дослідження стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП та дотримання техніко-експлуатаційних показників (рівність, коефіцієнт зчеплення та шорсткість тощо), які цікавлять замовника проведення експертизи (експертного дослідження) із використанням експертних атестованих методик та зареєстрованих в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, літератури рекомендованої для використання при проведенні судових експертиз, інших інформаційних джерел, необхідних для розв’язання поставлених питань.

Даний вид експертизи безпосередньо пов’язаний з автотехнічною експертизою та як правило призначається комплексно.

Предметом комплексної дорожньо-технічної і автотехнічної експертизи з визначення впливу дорожнього фактора на оцінку дій водіїв у разі вчинення ДТП є фактичні дані про технічний рівень та експлуатаційний стан складових автомобільної дороги та дії водіїв за певних дорожніх умов.

Об’єктом дослідження є техніко-експлуатаційні показники автомобільних доріг з точки зору їх впливу на безпеку дорожнього руху.

Завдання, що вирішуються експертизою стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП (дорожньо-технічна експертиза)

Основними завданнями даної експертизи є визначення відповідності техніко-експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг нормативно-технічним вимогам. Визначення відповідності робіт з організації дорожнього руху вимогам безпеки руху. Даний напрямок експертизи вирішує наступні завдання:

 • встановлення відповідності техніко-експлуатаційних показників автомобільної дороги (рівність, коефіцієнти зчеплення, покриття проїзної частини тощо) вимогам безпеки дорожнього руху;
 • встановлення відповідності робіт з ремонту, експлуатації та утримання доріг вимогам безпеки дорожнього руху;
 • встановлення причинного зв’язку між невідповідністю дорожніх умов вимогам нормативних документів із виникненням ДТП;
 • встановлення чи забезпечує організація дорожнього руху на дослідній ділянці дороги та її облаштування безпеку дорожнього руху, а також встановлення причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП;
 • встановлення відповідності геометричних параметрів автомобільної дороги вимогам нормативної документації, а також встановлення причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП;
 • встановлення відповідності коефіцієнту зчеплення покриття автомобільної дороги вимогам нормативів, а також встановлення причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП;
 • встановлення впливу на безпеку дорожнього руху дефектів покриття, що були наявні на проїзній частині (вибоїн, колійності, напливів чи інших деформацій покриття);
 • встановлення необхідності позначення дефектів дорожнього покриття проїзної частини дорожніми знаками, а також встановлення впливу їх відсутності на безпеку дорожнього руху;
 • встановлення відповідності розташування дорожніх знаків та інших засобів організації дорожнього руху вимогам схеми організації дорожнього руху та вимогам нормативів, а також встановлення причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП;
 • встановлення забезпеченості видимості для зупинки автомобіля, видимості зустрічного транспорту, видимості перехрестя, видимості залізничної колії, пішохідного переходу тощо відповідно до вимог нормативів, а також встановлення причинного зв’язку між її невідповідністю і виникненням ДТП.

Встановлення причинного зв’язку між невідповідностями дорожніх умов та організації дорожнього руху і виникненням ДТП вирішується в ході проведення комплексної дорожньо-технічної та автотехнічної експертизи.

Особливості призначення дорожньо-технічної експертизи

Для проведення дорожньо-технічної експертизи при встановленні будь-яких відхилень в експлуатаційному стані автомобільної дороги необхідно надати експерту наступні вихідні дані:

 • паспорт автомобільної дороги;
 • схему організації дорожнього руху, яка затверджена у встановленому порядку;
 • акт обстеження ділянки дороги, де сталася ДТП, який повинен бути складений дорожньою організацією після ДТП згідно з порядком обліку та обстеження ділянки ДТП;
 • у разі проведення на момент ДТП на ділянці дороги будь-яких дорожніх робіт також і схему організації дорожнього руху на час проведення ремонтних або інших робіт, яка затверджена у встановленому порядку;
 • відомості (графік, журнал) про проведення щодекадного огляду ділянок автомобільних доріг;
 • відомості про приписи ДАТ по ділянці дороги, де сталася ДТП за поточний рік;
 • відомості про інші ДТП, що сталися на даній ділянці дороги за поточний рік;
 • пояснення (протоколи допитів) відповідальних працівників, виконавців робіт, що обслуговують ділянку дороги, де сталася ДТП;
 • у разі проведення дорожньою організацією відомчого розслідування по факту ДТП відомості про результати даного розслідування.

Дані відомості знаходяться в дорожній організації, що обслуговує ділянку дороги, де сталося ДТП.

Крім цього необхідно надати для дослідження всі матеріали, що зібрані за фактом ДТП (схему до протоколу огляду місця ДТП, протокол огляду місць ДТП, фотознімки тощо), в яких також повинні бути дані про:

 • тип покриття дороги (асфальтобетон, цементобетон, ґрунтова тощо);
 • його стан (сухе, мокре, ожеледиця, посипане протиожеледним матеріалом та ін.);
 • ширина проїзної частини, в тому числі ширина проїзної частини, що очищена від снігу;
 • наявність і величину поздовжніх та поперечних ухилів;
 • наявність та розташування (адрес) дорожніх знаків
 • наявність та довжину розміток;
 • наявність інших технічних засобів організації дорожнього руху;
 • наявність пошкоджень дорожнього покриття (розташування з прив’язкою до місця ДТП, розміри (ширину, довжину, глибину вибоїн напливів колійності тощо);
 • відомості про метеорологічні умови безпосередньо перед ДТП та, при необхідності, за певний час до ДТП (декаду, декілька днів тощо);
 • відомості про роботи на ділянці дороги, які проводились дорожньою організацією перед ДТП;
 • наявність та розташування (адрес) дорожнього огородження, його конструкція, довжина, стан;
 • наявність освітлення, тип освітлення із вказівкою початку й закінчення місця розташування, умови освітлення ділянки ДТП (які світильники, що встановлені, знаходилися у робочому режимі);
 • розташування опор шляхопроводів на проїзній частині;
 • розташування підпірних стінок шляхопроводів або тунелів, які розташовані на узбіччі;
 • наявність перешкод для руху із вказівкою їхнього місця розташування;
 • стан люків і дощоприймачів, відносну висоту люка або дощоприймача відносно рівня проїзної частини;
 • розміщення об’єктів сервісу та зовнішньої реклами з прив’язкою до місця ДТП та межі проїзної частини;
 • відстань до дерев і чагарнику від кромки проїзної частини;
 • технічний стан транспортного засобу (ТЗ), з яким мала місце ДТП, та його завантаженість;
 • видимість (видимість зустрічного автомобіля, видимість на кривій в плані, видимість перехрестя, пішохідного переходу, залізничного переїзду) і оглядовість дороги з місця водія ТЗ в нормованих умовах та на момент скоєння ДТП;
 • в умовах обмеженої видимості – й видимість перешкоди; розташування транспортного засобу по ширині дороги перед ДТП, швидкість його руху;

У справах за фактом ДТП, що стосується зимового утримання автомобільної дороги, додатково необхідно надати наступні дані:

 • відомості про час та об’єми останніх опадів;
 • відомості про роботи, які виконувались дорожньою організацією для усунення зимової слизькості (шляхові листи, журнал проведення робіт, пояснення робітників);
 • список небезпечних ділянок автодоріг, що закріплені за дорожньою організацією;
 • рапорти чергових;
 • паспорти готовності до роботи в зимовий період;
 • регламент проведення робіт;
 • відомості про наявність перед ділянкою ДТП попереджувальних знаків, які інформують про характер небезпеки, дорожніх знаків зниження швидкості та інших засобів організації дорожнього руху.

Питання що вирішуються експертизою стану доріг та дорожніх умов у місці вчинення ДТП

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються експертизою стану доріг та дорожніх умов у місці вчинення ДТП наступний.

 • Чи відповідали фактичні техніко-експлуатаційні показники (рівність, коефіцієнти зчеплення та шорсткості тощо) автомобільної дороги вимогам безпеки дорожнього руху?
 • Чи відповідали роботи з проведення ремонту, експлуатації та утримання доріг вимогам безпеки дорожнього руху?
 • Чи були невідповідності дорожніх умов вимогам нормативних документів у причинному зв’язку з подією ДТП?
 • Чи забезпечує організація дорожнього руху на дослідній ділянці дороги безпеку дорожнього руху?
 • Чи відповідали геометричні параметри автомобільної дороги вимогам нормативної документації?