language

Підготовка фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ) відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 03.03.2015 № 301/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 249/26694) проводить підготовку (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, у КНДІСЕ проводиться за експертними спеціальностями:

№ з/пВиди та підвиди судових експертизІндекси експертних спеціальностейВиди експертних спеціальностей
1Інженерно-транспортна10.1Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.3Дослідження деталей транспортних засобів
10.4Транспортно-трасологічні дослідження
2Безпеки життєдіяльності10.5Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
3Будівельно-технічна10.6Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
4Земельно-технічна10.7Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
5Пожежно-технічна10.8Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки
6Комп’ютерно-технічна10.9Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
7Оціночно-будівельна10.10Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
8Оціночно-земельна10.14Оцінка земельних ділянок
9Телекомунікаційна10.17Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
10Електротехнічна10.18Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
11Інженерно-екологічна10.19Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля
12Експертиза з питань землеустрою10.20Дослідження з питань землеустрою
13Економічна11.1Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
14Товарознавча12.1Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів
15Транспортно-товарознавча12.2Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
12.3Оцінка судноплавних засобів
12.4Оцінка літальних апаратів
16Експертиза військового майна12.5Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння
17 Експертиза у сфері інтелектуальної власності
 Літературних і художніх творів13.1.1Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, тощо
13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
 Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення13.2Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
 Винаходів і корисних моделей13.3Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями
 Промислових зразків13.4Дослідження, пов’язані з промисловими зразками
 Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень13.6Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Економічна у сфері інтелектуальної власності13.9Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
18Психологічна14.1Психологічні дослідження
19Мистецтвознавча15.1Мистецтвознавчі дослідження

Підготовка (стажування) фахівців у КНДІСЕ, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, проводиться відповідно до Порядку, затвердженому наказом директора інституту 12 серпня 2021 № 35

Посилання на текст Порядку

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється:

  • За програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи – Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та НДУСЕ, які мають відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності в галузі підвищення кваліфікації (у КНДІСЕ така ліцензія відсутня);
  • За програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей, затверджених головою Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України та оприлюднені на офіційному сайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/legal_expertise/program_sudexpert).

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та кількості годин для складання рецензій на проєкти (копії) висновків.

Посилання на розмір плати за проведення підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Контактна особа: Цвик Людмила Вікторівна

Тел: (044) 200 29 33 (внутрішній 11 53)

Електронна пошта: info@kndise.gov.ua

Прийом громадян з метою надання консультацій та розʼяснень, перевірки повноти комплекту наданих документів тощо здійснюється щочетверга з 14:00 до 16:00.