Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Підготовка фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ) відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 03.03.2015 № 301/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 249/26694) проводить підготовку (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, у КНДІСЕ проводиться за експертними спеціальностями:

№ з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

110.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

2

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

3

10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

4

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

5

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

6

10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

7

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

8

10.14

Оцінка земельних ділянок

9

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

10

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

11

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

12

10.20

Дослідження з питань землеустрою

13

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

14

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

15

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

16

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

17

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами тощо

13.1.2

Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

18

14.1

Психологічні дослідження

19

15.1

Мистецтвознавчі дослідження


Підготовка (стажування) фахівців у КНДІСЕ, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, проводиться відповідно до Порядку, затвердженому наказом директора інституту 19 березня 2024 № 18

Посилання на текст Порядку

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється:

 

  • За програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи – Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та НДУСЕ, які мають відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності в галузі підвищення кваліфікації (у КНДІСЕ така ліцензія відсутня);

  • За програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей, затверджених головою Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України та оприлюднені на офіційному сайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/legal_expertise/program_sudexpert).

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та кількості годин для складання рецензій на проєкти (копії) висновків.

Посилання на розмір плати за проведення підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Гаврилюк Наталія
Тел: (044) 200 29 18 (внутрішній 12 03)

Шпак Юлія
Тел: (044) 200 42 26 (внутрішній 12 04)

Електронна пошта: exam@kndise.gov.ua

Прийом громадян з метою надання консультацій та розʼяснень, перевірки повноти комплекту наданих документів тощо здійснюється щосереди та щоп’ятниці з 10:00 до 12:00.