Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Інформація щодо виконання експертиз підрозділами інституту