Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа

Використання комп’ютерного поліграфу при проведенні судових психологічних експертиз загалом підпорядковане методології судово-експертної діяльності і, крім того, використовує власні, притаманні тільки цьому дослідженню науково обґрунтовані методи.
Метою проведення психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є виявлення значимих психофізіологічних реакцій людини на пред’явлений їй психологічний стимул, що дозволяє установити рівень та психологічну природу усвідомленості чи обізнаності людини у змістовному полі інформаційних патернів (установок), які вона продукує або репродукує, а також, визначити психологічний характер викладення людиною інформації як підґрунтя для подальшої її правової кваліфікації.

За структурою процедура проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу складається з наступних змістовних модулів:
– психологічний аналіз обставин, викладених у межах провадження (кримінального, цивільного та ін.), та питань, що поставлені на вирішення експертизи;
– підготовка тестового опитувальника
– передтестова психодіагностична бесіда;
– функціональне психодіагностичне дослідження (тестування) із використанням поліграфу;
– психодіагностичне дослідження індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи;
– узагальнення отриманих результатів, підведення підсумків та оформлення висновку.

Психологічна експертиза з використанням поліграфу проводиться винятково за умов добровільної згоди підекспертної особи.
Об’єктом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є людина як носій психофізіологічних проявів перебігу психічних процесів особистості, що пов’язані зі сприйняттям, збереженням і наступним відтворенням особою інформації про будь-які події чи обставини, а також, матеріальні носії інформації, які за змістом відображають функції пізнавальних, вольових чи емоційних процесів у вигляді провідних психічних станів людини.
Родовим об’єктом функціональних психодіагностичних досліджень з використанням комп’ютерного поліграфу при проведенні психологічних експертиз є особистість людини.

Спеціальним об’єктом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є особистий мнемічний досвід людини.
Предметом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є психофізіологічні реакції людини (особистості), що нею проявляються у відповідь на пред’явлені їй психологічні стимули, що відображають зміст конкретного інформаційного патерну (подію, обставини чи їх деталі).

Основні завдання, що вирішуються при проведенні психологічних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфу у межах судових психологічних експертиз:
– виявлення у свідомості людини мнемічних (ідеальних) слідів, що свідчать про наявність сенсорного досвіду особистості стосовно фактів, обставин і подій, що підлягають експертному дослідженню;
– установлення відповідності чи невідповідності змістовної частини суб’єктивного відображення психологічних установок особистості її наявному сенсорному досвіду.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань при проведенні психологічних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфу у межах психологічних експертиз:
– Чи виявляються в ході психологічного дослідження з використанням комп’ютерного поліграфу у ОСОБИ психофізіологічні реакції, що свідчать про те, що …?
– Чи відповідає зміст висловлювань, свідчень або показів ОСОБИ (тобто, – вербалізовані та зафіксовані на матеріальних носіях інформації відображення психологічних установок особистості), її наявному сенсорному досвіду?