Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа

Поділитися на facebook
Поділитися на telegram
Поділитися на twitter
Поділитися на email
Поділитися на print

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

Використання комп’ютерного поліграфу при проведенні судових психологічних експертиз загалом підпорядковане методології судово-експертної діяльності і, крім того, використовує власні, притаманні тільки цьому дослідженню науково обґрунтовані методи.
Метою проведення психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є виявлення значимих психофізіологічних реакцій людини на пред’явлений їй психологічний стимул, що дозволяє установити рівень та психологічну природу усвідомленості чи обізнаності людини у змістовному полі інформаційних патернів (установок), які вона продукує або репродукує, а також, визначити психологічний характер викладення людиною інформації як підґрунтя для подальшої її правової кваліфікації.

За структурою процедура проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу складається з наступних змістовних модулів:
– психологічний аналіз обставин, викладених у межах провадження (кримінального, цивільного та ін.), та питань, що поставлені на вирішення експертизи;
– підготовка тестового опитувальника
– передтестова психодіагностична бесіда;
– функціональне психодіагностичне дослідження (тестування) із використанням поліграфу;
– психодіагностичне дослідження індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи;
– узагальнення отриманих результатів, підведення підсумків та оформлення висновку.

Психологічна експертиза з використанням поліграфу проводиться винятково за умов добровільної згоди підекспертної особи.
Об’єктом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є людина як носій психофізіологічних проявів перебігу психічних процесів особистості, що пов’язані зі сприйняттям, збереженням і наступним відтворенням особою інформації про будь-які події чи обставини, а також, матеріальні носії інформації, які за змістом відображають функції пізнавальних, вольових чи емоційних процесів у вигляді провідних психічних станів людини.
Родовим об’єктом функціональних психодіагностичних досліджень з використанням комп’ютерного поліграфу при проведенні психологічних експертиз є особистість людини.

Спеціальним об’єктом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є особистий мнемічний досвід людини.
Предметом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є психофізіологічні реакції людини (особистості), що нею проявляються у відповідь на пред’явлені їй психологічні стимули, що відображають зміст конкретного інформаційного патерну (подію, обставини чи їх деталі).

Основні завдання, що вирішуються при проведенні психологічних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфу у межах судових психологічних експертиз:
– виявлення у свідомості людини мнемічних (ідеальних) слідів, що свідчать про наявність сенсорного досвіду особистості стосовно фактів, обставин і подій, що підлягають експертному дослідженню;
– установлення відповідності чи невідповідності змістовної частини суб’єктивного відображення психологічних установок особистості її наявному сенсорному досвіду.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань при проведенні психологічних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфу у межах психологічних експертиз:
– Чи виявляються в ході психологічного дослідження з використанням комп’ютерного поліграфу у ОСОБИ психофізіологічні реакції, що свідчать про те, що …?
– Чи відповідає зміст висловлювань, свідчень або показів ОСОБИ (тобто, – вербалізовані та зафіксовані на матеріальних носіях інформації відображення психологічних установок особистості), її наявному сенсорному досвіду?