Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Трасологічна експертиза

Загальні положення

Трасологічна експертиза – це процес дослідження матеріально фіксованих слідів-відображень (слідів людини, тварини, їх діяльності тощо), слідоутворюючих та слідосприймаючих об’єктів, умов та механізму слідоутворення, що проводиться особами (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі трасології (як науки про сліди, що є частиною криміналістики) з метою встановлення фактичних даних, що мають значення для органів досудового розслідування та суду.

Предметом трасологічної експертизи є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення досліджень будови слідоутворюючих об’єктів за їх ознаками (що відобразилися в слідах), умов та механізму слідоутворення, їх зв’язок із обставинами події, та які (фактичні дані) мають значення для провадження.

Об’єктом трасологічної експертизи є сліди-відображення, що утворилися внаслідок діяльності людей та тварин (процесів), а також природних явищ, зокрема:

 • сліди людини (гомеоскопічні та механогомічні експертизи);
 • сліди тварин (експертиза слідів тварин);
 • сліди знарядь (інструментів) та механізмів (механоскопічні експертизи);
 • сліди розділення цілого на частини (експертиза цілого за частинами).

Завдання, що вирішуються трасологічною експертизою

Завданнями трасологічної експертизи є:

 • встановлення належності об’єкта до певного роду, класу, виду, групи тощо предметів певного походження;
 • встановлення властивостей та стану об’єктів, процесів, залежностей тощо;
 • встановлення групової належності та (або) тотожності (ідентичності) осіб, тварин, знарядь зламу (інструментів), механізмів (агрегатів), транспортних засобів тощо, якими залишені сліди; встановлення належності частин одному цілому;
 • встановлення механізму події (наприклад, слідоутворення) або її (події) елементів, причинного зв’язку, наслідків явищ тощо.

Види трасологічних експертиз

Гомеоскопічні експертизи:

 • експертизи слідів шкіряного покрову та зовнішньої будови частин тіла людини;
 • експертиза слідів рук (слідів папілярних узорів долонних поверхонь рук (дактилоскопічна експертиза), слідів тильної сторони кисті руки, нігтів тощо);
 • експертиза слідів ніг (слідів папілярних узорів підніжжя, слідів ніг на внутрішній поверхні взуття тощо);
 • експертизи слідів лоба, носа, губ, зубів, вух, ліктів, колін тощо;
 • експертиза встановлення механізму утворення слідів крові та інших біологічних виділень людини.

Механогомічні експертизи:

 • експертизи слідів одягу (слідів рукавичок, панчох, шкарпеток тощо);
 • експертиза слідів взуття;
 • експертизи слідів протезів (ніг, рук, зубів);
 • експертизи слідів пошкоджень одягу, взуття;
 • експертизи встановлення механізму слідоутворення нашарувань на одязі, взутті;
 • експертизи слідів динамічного стереотипу людини (за вузлами та петлями, ручними швейними швами тощо).

Експертизи слідів тварин:

 • експертиза слідів лап (копит);
 • експертиза слідів підків;
 • експертиза слідів зубів (дзьоба);
 • експертиза слідів рогів тощо.

Механоскопічні експертизи:

 • експертизи слідів знарядь зламу (інструментів);
 • експертизи слідів статичного впливу (надавлювання, віджимання, удару тощо);
 • експертизи слідів динамічного впливу (розрізу, розрубу, розпилу, свердлення тощо);
 • експертизи слідів зварювання (електрозварювання, газозварювання);
 • експертизи слідів виробничих механізмів;
 • експертизи слідів на замках (циліндрових, сувальдних, кодових, магнітних, гвинтових, рейкових, комбінованих тощо) та інших запираючих пристроях;
 • експертизи слідів на пломбувальних пристроях (канатних (тросових), стрижневих (болтових), замкових, дротових, стрічкових, плівкових, комбінованих тощо);
 • експертизи слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень (на металевих, полімерних, дерев’яних, скляних виробах);
 • експертизи слідів транспортних засобів (слідів шин, коліс тощо);
 • експертизи механізму слідоутворення нашарувань на об’єктах (крім одягу та взуття);
 • експертизи механізму слідоутворення пошкоджень на об’єктах (крім одягу та взуття);
 • експертизи встановлення механізму слідоутворення рідинних нашарувань (крім слідів біологічних виділень людини).

Експертизи цілого за частинами:

 • експертиза слідів розділення монолітного цілого;
 • експертиза слідів розділення складового цілого;
 • експертиза слідів розділення комплектного цілого.

Нижче буде наведено інформацію про експертизи, що найчастіше зустрічаються в експертній практиці. При цьому, слід зазначити, що, на сьогоднішній день, при класифікації експертиз за об’єктним, так би мовити «класичним» принципом (людина, тварина, природа та їх діяльність), ця класифікація може бути градуйована і за іншим об’єктним принципом – більшою деталізацією одного об’єкта на його складові як окремі об’єкти. Наприклад, якщо класифікувати сліди рук іншим способом ніж чим визначеним вище, то експертиза слідів рук – це експертиза папілярних узорів; зовнішньої будови шкіри кисті рук; рук, одягнених в рукавички, де окремими спеціальними знаннями є слідова інформація, що міститься в папілярних узорах, шкірі та будові матеріалу рукавичок, а загальна для цієї групи є інформація щодо будови самої кисті руки – морфологічних ознак (форми, розмірів, аномалій тощо). Крім того, наприклад, «класична» експертиза цілого за частинами вивчає об’єкти за матеріалом виготовлення з дерева, метала, скла, пластмаси тощо, при цьому, вирішення питання щодо встановлення чи складали єдине ціле частина фари, вилучена з місця події, з пошкодженою фарою автомобіля, наданого на дослідження, відносять до дослідження слідів транспортних засобів, а не до експертизи цілого за частинами тощо.

Експертиза слідів папілярних узорів пальців (дактилоскопічна експертиза) та долоней рук

Завдання експертизи папілярних узорів пальців (дактилоскопічна експертиза) та долоней рук:

Завданнями є:

 • виявлення латентних слідів папілярних узорів рук людини, встановлення механізму їх утворення;
 • розпізнавання властивостей осіб, що перевіряються, за слідами;
 • ідентифікація людини за слідами, відбитками (відтисками) рук.

Об’єкти експертизи папілярних узорів пальців (дактилоскопічна експертиза) та долоней рук

Для проведення експертиз можуть бути надані:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та визнаються у порядку ст. 98 КПК України речовими доказами:

 • предмети або їх частини з ймовірною наявністю слідів;
 • предмети або їх частини з виявленими слідами, що не вилучені з поверхні;
 • предмети або їх частини з виявленими слідами, що вилучені з поверхні;
 • темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі стрічки з перекопійованими слідами;
 • зліпки, отримані з об’ємних слідів або зі слідів, попередньо виявлених дактилоскопічними порошками;
 • фото-, відеозображення або репродукції слідів;

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками: планами, схемами, фототаблицями;
 • матеріали фото-, відеофіксації із зафіксованими речовою обстановкою місця події, слідами тощо;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та вилученням слідів: протоколами допитів, слідчих експериментів, отримання зразків для порівняльного дослідження тощо;
 • висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: ілюстративними таблицями, розробками, об’єктами попередньо проведених експертиз.

Зразки для проведення порівняльного дослідження, порівняні з основними об’єктами експертиз:

 • Об’єкти, ідентичні об’єктам-слідоносіям, об’єкти, на яких раніше знаходилися сліди;
 • відбитки рук осіб, які можуть залишити сліди не у зв’язку із вчиненням злочину;
 • відбитки рук підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів;
 • відбитки рук невпізнаних трупів;
 • відбитки рук осіб, які укривають свої біографічні дані;
 • об’ємні відбитки або зліпки з них;
 • сліди безвісти зниклих (або їх дактилокарти, якщо вони дактилоскопіювалися до зникнення).

Відбитки підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів; невпізнаних трупів; осіб, які укривають свої біографічні дані; сліди безвісти зниклих можуть виступати в якості основних об’єктів експертизи.

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз

 1. Чи не залишені сліди папілярних узорів людиною?
 2. Чи придатні сліди папілярних узорів (рук) для ідентифікації?
 3. Якою рукою і якими пальцями залишені сліди папілярних узорів?
 4. Які особливості мають руки людини, яка залишила сліди (відсутність пальців, наявність шрамів тощо)?
 5. Людина, яка залишила сліди, є шульгою або правшою? Жінка чи чоловік? Якого віку?
 6. Якими ділянками поверхні долоні залишено сліди?
 7. Чи утворені сліди при захваті предмета рукою, торканні або інших діях людини, яка їх залишила?
 8. Яким є строк збереження слідів на склі (дереві, папері, металі тощо) за певних умов?
 9. Коли були залишені сліди, виявлені при огляді місця події?
 10. Чи є ознаки перенесення вилучених слідів з однієї поверхні на іншу?
 11. Чи піддавалися сліди, виявлені на місці події, сторонньому впливу після моменту слідоутворення?

Особливості призначення експертиз

Переважна більшість слідів рук утворюється біологічними виділеннями людини – потожировою речовиною та (або) кров’ю. У зв’язку із можливими змінами у складі таких виділень аж до знищення слідів об’єкти-слідоносії для проведення дактилоскопічних досліджень потрібно направляти негайно. Крім того, слід пам’ятати, що сліди рук, утворені потожировою речовиною та (або) кров’ю, містять одорологічну (запахову) та біологічну (на рівні генної), інформацію, що може бути використана для ідентифікації особи, яка залишила сліди, у тому числі, при непридатності для ідентифікації слідів за дактилоскопічною інформацією. У цьому випадку можуть бути призначені комплексні експертизи або комплекс експертиз. Встановлення давності виявлення слідів папілярних узорів потребує призначення такого роду експертиз, при цьому, бажано на цій стадії залучати експертів (спеціалістів) для визначення послідовності та суті завдань, що ставляться на вирішення експертизи.

Слід звертати увагу на пакування об’єктів-слідоносіїв, наприклад, при огляді місця події, їх подальшого транспортування та зберігання з метою запобігання ушкодженню або знищенню слідів рук.

При підготовці зразків для порівняльного дослідження потрібно виконувати правила дактилоскопіювання з метою отримання якісних відбитків (відтисків) в дактилокартах, у т. ч. із залученням спеціалістів для відбору таких зразків.

Експертиза слідів тильної сторони кисті руки

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Завданнями трасологічної експертизи тильної сторони кистей рук є:

 • встановлення чим (кистю руки людини чи тварини (наприклад, примата) залишені сліди;
 • встановлення механізму слідоутворення;
 • встановлення придатності слідів для ідентифікації;
 • встановлення факту залишення сліду конкретною людиною;
 • встановлення особливостей будови кистей рук, що відобразились в їх слідах.

Об’єкти експертизи слідів тильної сторони кисті руки

Для проведення експертиз тильної сторони кисті руки можуть бути надані:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та визначаються в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами:

 • предмети або їх частини з виявленими слідами;
 • зліпки, отримані з об’ємних слідів кистей рук;
 • сліди нашарування (відшарування), зафіксовані на дактилоскопічну плівку чи технічну стрічку типу «скотч»;
 • фото- або відеозображення тильної сторони кисті рук;
 • рентгенівські знімки.

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами;
 • матеріали фото-, відеозйомки із зафіксованою речовою обстановкою місця події, слідів;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження тощо;
 • висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: ілюстративними таблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних експертиз.

Зразки тильної сторони кистей рук для проведення порівняльного дослідження:

 • гіпсові або полімерні об’ємні зліпки;
 • відтиски кистей рук;
 • фото- або відеозображення кистей рук;
 • рентгенівські знімки.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів тильної сторони кисті руки

На вирішення експертизи ставляться наступні питання.

 1. Чи містяться на наданому на дослідження предметі (якому саме) сліди людини? Якщо так, то чим вони залишені?
 2. Чи залишений слід тильною стороною кисті руки рукою людини або кінцівкою примата?
 3. Який механізм слідоутворення наданих на дослідження слідів?
 4. Чи придатні для ідентифікації надані на дослідження сліди?
 5. Чи залишені слід тильної сторони кисті руки (вказати, що за слід, наприклад, де та при яких обставинах вилучений) та слід тильної сторони кисті руки (вказати, що за слід чи експериментальний відтиск, зображення, наприклад, наданий в якості порівняльного зразку) однією особою чи різними особами?
 6. Чи відобразилися у наданих на дослідження слідах кистей рук їх особливості? Якщо так, то які саме?
 7. Чи можуть особливості кисті руки, зображені на рентгенівському знімку мати зовнішній прояв як на фотознімку (відеозапису) кисті руки?
 8. Чи можуть особливості тильної сторони кисті руки, зображені на фотознімку (відеозаписі) мати походження, обумовлене травмою, відображеною на рентгенівському знімку?

Останні два питання можуть вирішуватися комплексним дослідження із залученням судово-медичного експерта.

Особливості призначення експертиз

Об’єкти (предмети або їх частини з виявленими слідами кистей рук, а також зліпки, отримані з об’ємних слідів кистей рук тощо) упаковуються таким чином, щоб запобігти будь-яким їх змінам: від часткового спотворення до повного знищення.

сліди нашарування (відшарування) фіксуються на дактилоскопічну плівку чи плівку «скотч» таким чином, щоб забезпечити їх контрастне відображення (темний слід фіксується на світлий носій і навпаки);

Фото- або відеозображення кистей рук (у тому числі рентгенівські знімки) можуть надаватися як у цифровому, так і в аналоговому вигляді.

Конвертація зображення (наприклад, з аналогового у цифровий вигляд або з одного цифрового формату в інший) не допускається. Якщо технологічно без конвертації отримати зображення неможливо, у супровідних документах зазначаються параметри вказаної конвертації. За необхідності на клопотання експерта йому надається доступ до першоджерела зображень (наприклад, до бази даних рентгенівських знімків).

Експертиза слідів папілярних узорів стопи людини

Експертні завдання, що вирішуються експертизою:

 • ідентифікація людини за слідами босих ніг;
 • вирішення завдань з установлення особливостей пересування людини, зросту людини тощо.

Об’єкти експертизи

Об’єкти експертиз, що надаються для їх проведення, аналогічні об’єктам, визначеним у частині «Експертиза слідів папілярних узорів пальців (дактилоскопічна експертиза) та долоней рук».

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 1. Чи є на даній поверхні (даному предметі) сліди босих ніг людини та чи придатні ці сліди для ідентифікації людини?
 2. Чи залишені сліди даною особою?
 3. Чи залишені сліди ніг, виявлені в різних місцях, однією особою?
 4. Який орієнтовно зріст людини, яка залишила сліди?
 5. Які особливості ходи людини відбились у «доріжці слідів»?
 6. Який механізм утворення слідів?

Експертиза слідів зубів

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Завданням трасологічної експертизи слідів зубів є:

 • встановлення чим (зубами тварини або людини) залишені сліди;
 • встановлення придатності слідів зубів для ідентифікації;
 • встановлення факту залишення слідів зубів конкретною людиною;
 • встановлення особливостей зубного апарату, що відобразились в слідах чи зліпках зубів.

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічних експертиз слідів зубів можуть бути надані:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та визначаються в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами:

 • предмети або їх частини з виявленими слідами зубів;
 • зліпки, отримані з об’ємних слідів зубів;
 • зліпки, які отримані у підозрюваних осіб;
 • уламки зубів чи протезів;
 • стоматологічна медична карта;
 • рентгенівські знімки.

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами;
 • фото- та відеозображення із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів;
 • схема зубного апарату і розташування в ньому натуральних зубів, коронок, протезів та інше;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження;
 • висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: ілюстративними таблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних експертиз.

Зразки зубів для проведення порівняльного дослідження:

 • гіпсові або полімерні об’ємні зліпки слідів зубів.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 1. Чи залишені дані сліди зубами людини?
 2. Чи залишені вони зубним апаратом певної особи?
 3. Якими конкретно зубами залишено дані сліди?
 4. Які особливості будови зубного апарату (щелеп, зубів) людини, яка залишила дані сліди зубів?
 5. Чи залишені дані сліди зубами однієї і тієї самої особи або різних осіб?
 6. Чи залишені дані сліди зубами-протезами, поданими на експертизу?
 7. Чи залишені дані сліди металевими зубними коронками?
 8. Який механізм утворення даних слідів зубів?
 9. Яким у момент укусу було взаємне розташування потерпілого і особи, яка зробила укус?

Особливості призначення експертиз

При залишенні слідів зубів на таких об’єктах дослідження як масло, шоколад тощо, необхідно вживати заходів до їх збереження і негайно фіксувати їх шляхом фотографування та виготовлення зліпків.

Для відібрання зразків для проведення порівняльних досліджень необхідно залучати як експертів-трасологів, так і лікарів-стоматологів.

Експертиза встановлення механізму утворення слідів крові та інших біологічних виділень людини

Завдання експертизи слідів крові та інших біологічних виділень людини

Завданнями експертизи (трасологічної) слідів крові та інших біологічних виділень людини є:

 • встановлення локалізації (розташування) зазначених слідів на предметах одягу, навколишньої обстановки тощо;
 • класифікація слідів біологічних виділень людини (калюжі, патьоки, краплі, бризки, помарки, відбитки, відтиски тощо);
 • встановлення механізму слідоутворення біологічних виділень людини;
 • встановлення за слідами біологічних виділень людини розташування та взаємного розташування учасників події, предметів навколишньої обстановки та інших об’єктів.

Об’єкти експертизи слідів крові та інших біологічних виділень людини

Для проведення трасологічних експертиз за слідами біологічних виділень людини можуть бути надані як матеріальні, так і матеріалізовані об’єкти:

Матеріальні об’єкти:

 • предмети зі слідами або уявними слідами біологічних виділень людини (одяг і його частини, що належали потерпілому і підозрюваному, білизна, килимки, інші предмети, що можуть бути вилучені і переміщені до лабораторії);
 • побутові предмети і зброя, що могли бути знаряддям злочину (сокири, ножі, посуд, уламки предметів тощо).

Матеріалізовані об’єкти:

 • матеріали справи (протоколи слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, допитів, обшуків, слідчого експерименту тощо);
 • ілюстративні таблиці, матеріали відеозаписів, схеми і плани місць злочину;
 • висновки судових експертиз із додатками до них (у т. ч. біологічних).

Питання, що вирішуються експертизою слідів крові та інших біологічних виділень людини

 1. Яка локалізація слідів крові (інших біологічних виділень людини) на предметах одягу, оточуючої обстановки?
 2. Яким був механізм слідоутворення слідів крові (інших біологічних виділень людини) на предметах одягу, оточуючої обстановки?
 3. Яка локалізація і механізм утворення слідів крові на знаряддях злочину?
 4. Чи відповідає розташування слідів крові на предметах оточуючої обстановки (підлозі, стільцю, ліжку, салону автомобіля), місцю розташування та позі потерпілого?
 5. Чи відповідає розташування і вид слідів крові на одязі потерпілого (предметах оточуючої обстановки) свідченням підозрюваної особи (потерпілого, свідка)?
 6. В якому положенні знаходилось тіло потерпілого під час спричинення йому тілесних ушкоджень (стоячи, сидячі, лежачі)?
 7. Які особливості має людина, яка залишила біологічні виділення (їх сліди)?

Особливості призначення експертиз

Сліди крові та інших біологічних виділень людини можуть бути наявними на місцях скоєння злочинів та є носіями важливої криміналістично значущої інформації стосовно події злочину. Зазначені сліди потребують відповідних заходів для їхнього збереження від впливу руйнівник факторів (температура, волога тощо), а тому потрібно якомога швидше направляти їх для проведення експертиз. Крім цього, біологічні виділення людини несуть інформацію, що може бути використана для ідентифікації певної особи або виключення її з-поміж підозрюваних (проведення
біологічних, у тому числі на рівні ДНК, одорологічних тощо експертиз).

Слід зазначити, що трасологічні експертизи слідів крові та інших виділень людини проводяться, як правило, після проведення біологічних експертиз, а також як комплексні судово-медичні і трасологічні, біологічні і трасологічні експертизи тощо.

Експертиза слідів одягу

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Основними питаннями, що вирішуються при проведенні експертизи одягу є:

 • виявлення слідів одягу, встановлення механізму їх слідоутворення;
 • встановлення виду матеріалу одягу, що відбився в слідах, його розміру, конструктивних особливостей, одним або декількома видами одягу утворені сліди;
 • встановлення конкретного предмета одягу, яким залишені сліди на місці події.

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічних експертиз слідів одягу можуть бути надані:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та визначаються в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами:

 • предмети або їх частини з ймовірною наявністю слідів одягу (рукавиць);
 • предмети або їх частини з виявленими слідами одягу (рукавичок), що не вилучені з поверхні;
 • предмети або їх частини з виявленими слідами одягу (рукавиць), що вилучені з поверхні;
 • темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі стрічки з перекопійованими слідами одягу (рукавиць);
 • зліпки, отримані з об’ємних слідів одягу;
 • фото-, відеозображення або репродукції слідів.

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками: ілюстративними таблицями, схемами, планами;
 • матеріали фото-, відеозапису із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження;
 • висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: ілюстративними таблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних експертиз.

Зразки одягу (рукавичок) для проведення порівняльного дослідження:

 • відбитки слідів одягу (рукавичок) на дактилоскопічних плівках, гуможелатинових слідокопіювальних плівках, на відфіксованому фотопапірі та інших копіювальних матеріалах;
 • гіпсові або полімерні об’ємні зліпки слідів одягу (рукавиць);
 • зразки одягу представлені для порівняння з метою встановлення його типу, виду, розмірів;
 • колекція рукавичок, зразків тканин тощо.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 1. Чи утворені сліди, виявлені на місці події, одягом?
 2. До якого виду належить матеріал одягу, що залишив сліди (тканина, трикотаж, шкіра тощо)?
 3. Яким предметом одягу залишено сліди (рукавичка, сорочка, куртка, штани тощо)?
 4. Чи відбилися в слідах конструктивні особливості одягу?
 5. Чи відбилися в слідах ознаки експлуатації і ремонту?
 6. Чи залишені сліди одягу, виявлені на місці події, конкретним екземпляром одягу, вилученого у підозрюваного?
 7. Чи є сліди, виявлені на місці події, слідами рукавичок?
 8. Якими рукавичками (шкіряними, трикотажними, гумовими) вони утворені?
 9. Які частини рукавичок відбилися в даних слідах?
 10. Який розмір рукавичок?
 11. Чи відобразилися в слідах ознаки виробничого, експлуатаційного походження або ознаки ремонту?
 12. Чи відобразилися в слідах рукавичок анатомічні особливості будови рук людини, і які саме?
 13. Чи придатні сліди рукавичок для ідентифікації?
 14. Який механізм утворення виявлених слідів рукавичок (захоплення, торкання тощо)?
 15. Чи залишені виявлені на місці події сліди рукавичками, вилученими у підозрюваного?

Особливості призначення експертиз

Якщо сліди одягу виявлені на пластиліні, шоколаді й подібних об’єктах, необхідно вжити заходів для їх належного зберігання та скорішого направлення для проведення експертизи.

Експертиза слідів взуття

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Експертними завданнями, що вирішуються експертизою взуття є:

 • встановлення придатності для ідентифікації слідів;
 • встановлення типу, виду та розміру взуття, яким залишені сліди;
 • ідентифікація взуття, яким залишені сліди;
 • встановлення за слідами взуття, вилученими з різних міст вчинення злочинів, чи не залишені вони одним і тим же взуттям;
 • чи носилось взуття, вилучене на місці пригоди, конкретною людиною;
 • які особливості, властиві підошві взуття та які особливості ніг людини відображено в одиничних слідах і в доріжці слідів.

Об’єкти експертизи

Для проведення експертизи слідів взуття надаються наступні об’єкти:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину
та визначаються у порядку ст. 98 КПК України речовими доказами:

 • предмети або їх частини з виявленими слідами взуття;
 • предмети або їх частини зі слідами, що вже вилучені з їх поверхні;
 • темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі пластини, паперові стрічки з перекопійованими слідами взуття, в т. ч. і доріжки слідів взуття;
 • гіпсові, полімерні копії слідів;
 • фото- та відеозображення або репродукції слідів взуття.

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками і фототаблицями, схемами, планами, зарисовками;
 • матеріали фото-, відеозйомки із зафіксованою обстановкою місця події, вузловою та детальною фіксацією слідів взуття, а при наявності і самої слідової доріжки;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, упаковкою та вилученням слідів і копій взуття;
 • протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження;
 • висновки первинних, додаткових, повторних, комісійних та комплексних експертиз.

Зразки взуття для проведення порівняльного дослідження:

 • відбитки слідів взуття на дактилоскопічних плівках, гумо-желатинових слідокопіювальних плівках, відфіксованому фотопапері, закуреній гумі та інших копіювальних матеріалах;
 • гіпсові та полімерні об’ємні зліпки слідів взуття;
 • зразки взуття, взяті (із взуттєвих магазинів) для встановлення його форми, розмірів, малюнку підошви.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 1. Чи є на даній поверхні (даному предметі) сліди взуття) людини та чи придатні ці сліди для ідентифікації взуття?
 2. Чи залишені сліди взуттям, вилученим у певної особи?
 3. Чи залишені сліди взуття, виявлені в різних місцях, одним взуттям?
 4. Взуттям якого виду залишені дані сліди і які його характеристики та особливі ознаки (розмір, ступінь зношування тощо)?
 5. Який орієнтовно зріст людини, яка залишила сліди?
 6. Які особливості ходи людини відбились у «доріжці слідів»?
 7. Який механізм утворення слідів взуття?

Особливості призначення експертиз

Коли об’єктом експертизи є зліпок (відбиток) сліду взуття, то експерту, крім цього об’єкта, направляється і саме взуття. У цьому разі порівняльні зразки виготовляються експертом.

Взуття направляється на дослідження в тому вигляді, в якому воно було виявлене.

Експертиза слідів механічних пошкоджень одягу (взуття)

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Завданнями трасологічної експертизи механічних пошкоджень одягу (взуття) є:

 • виявлення слідів механічного пошкодження одягу (взуття);
 • встановлення механізму слідоутворення механічного пошкодження одягу, взуття (розриву, розрізу, розрубу, наїзду, переїзду, волочіння тощо);
 • встановлення в результаті якої дії та яким предметом утворені пошкодження;
 • одним чи декількома ударами утворені пошкодження на одежі (взутті);
 • чи не нанесено пошкодження конкретним предметом (ножем, сокирою тощо).

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічної експертизи механічних пошкоджень одягу (взуття) можуть бути надані:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та визначаються у порядку статті 98 КПК України речовими доказами:

 • одяг (взуття) з механічними пошкодженнями;
 • знаряддя, за допомогою якого утворено механічні пошкодження одягу (взуття) (ніж, сокира, молоток, лопата, автомашина, її деталі тощо);
 • фото-, відеозображення або репродукції слідів механічного пошкодження одягу (взуття) та знарядь, за допомогою яких такі пошкодження були утворені.

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами;
 • матеріали фото-, відеозйомки, із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів механічного пошкодження одягу;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, упакуванням, вилученням слідів механічного пошкодження одягу, протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження;
 • висновки первинних, додаткових та повторних експертиз;

Зразки одягу (взуття), знарядь, автомобілів та/або їх частин для проведення порівняльного дослідження:

 • зразки одягу для проведення експериментів;
 • експериментальні зразки механічних пошкоджень одягу (взуття);
 • зразки знарядь.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 • Чи є на наданому одязі (взутті) пошкодження; якщо так, то чим вони залишені та в результаті яких дій (розриву, розрізу, розрубу, наїзду, переїзду, волочіння тощо)?
 • Одним чи декількома ударами (предметами) утворені пошкодження на одежі (взутті)?
 • Чи не нанесено пошкодження конкретним предметом (ножем, сокирою, автомобілем тощо)?

Особливості призначення експертиз

При вилученні одягу (взуття), на яких знаходяться сліди механічних пошкоджень, необхідно враховувати, що в місці їх локалізації можуть знаходитися мікрочастки слідоутворюючих об’єктів, а тому потрібно об’єктислідоносії пакувати в поліетиленові пакети, чистий щільний папір, кальку, скляні, поліетиленові ємкості тощо із закріпленням таким чином, щоб не втратити мікроскопічні сліди.

Експертиза встановлення механізму слідоутворення нашарувань на одязі (взутті)

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Трасологічною експертизою у комплексі з експертами інших спеціальностей можуть вирішуватися питання щодо дослідження нашарувань на одязі (взутті) – ґрунту, плям зелені, фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо.

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічної експертизи встановлення механізму слідоутворення нашарувань на одязі (взутті) можуть бути надані:

– одяг (взуття) з нашаруваннями;
– фото-, відеозображення або репродукції слідів нашарування на одязі (взутті);
– матеріали досудового слідства: протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами; матеріали фото-, відеозапису із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів нашарувань; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, упакуванням, вилученням слідів нашарувань на одязі (взутті): протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових та повторних експертиз;
– зразки одягу (взуття) для проведення експериментів.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів нашарувань на одязі (взутті):

 1. Який механізм утворення нашарувань ґрунту (волокон, плям зелені, фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо)?
 2. Яка послідовність утворення нашарувань на одязі?

Експертиза слідів динамічного стереотипу людини за вузлами та петлями

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Експертизою слідів динамічного стереотипу людини за вузлами та петлями встановлюються:

 • до якого виду належить даний вузол (петля);
 • професійна належність особи (осіб), яка зав’язала вузли (петлі);
 • механізм зав’язування вузлів (петель);
 • час зав’язування професійних вузлів (петель);
 • чи однаковими способами зав’язані вузли (петлі), вилучені з різних місць подій;
 • чи однаковим способом зав’язані вузол на мотузці, вилученій з трупу, експериментальний вузол, зроблений конкретною особою.

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічної експертизи вузлів та петель можуть бути надані:

Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та визначаються у порядку ст. 98 КПК України речовими доказами:

 • вузли;
 • петлі;
 • предмети, до яких кріпилися вузли та петлі тощо.

Матеріали досудового слідства:

 • протокол огляду місця події з додатками і фототаблицями, схемами, планами, замальовками;
 • матеріали фото-, відеозапису із зафіксованою обстановкою місця події, вузловою та детальною фіксацією вузлів та петель;
 • протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, упаковкою та вилученням вузлів та петель: протоколи допитів, обшуків, відтворення обстановки та обставин події, отримання зразків для порівняльного дослідження;
 • висновки первинних, додаткових, повторних, комісійних та комплексних експертиз.

Зразки вузлів та петель для проведення порівняльного дослідження:

 • вільні та експериментально отримані зразки вузлів та петель;
 • гіпсові та полімерні об’ємні зліпки вузлів та петель.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 1. До якого виду вузлів відноситься представлений на експертизу вузол?
 2. Яке цільове призначення вузла?
 3. Які форма та розміри предмета, для обв’язування якого використовувалась
  вірьовка (бичова, трос, проволока тощо?
 4. В яких сферах діяльності (трудової, спортивної тощо) традиційно
  розповсюджений спосіб зав’язування вузлів аналогічних наданим на
  експертизу?
 5. Чи необхідне володіння спеціальними навичками, щоб зав’язати вузол,
  аналогічний представленому на дослідження?
 6. Чи міг потерпілий сам зв’язати собі руки?

Особливості призначення експертиз

Перед направленням об’єкта на експертизу доцільно сфотографувати вузол з усіх боків за правилами масштабної зйомки для усунення труднощів дослідження у випадках, коли в процесі експертизи проводитимуться експерименти (розв’язування і зав’язування вузла тощо).

Слідчому або іншим учасникам слідчо-оперативної групи забороняється розв’язувати вузли та петлі.

Коли знімають петлю з трупа, мотузку розрізають, не пошкоджуючи вузол. Кінці мотузки у місцях відрізу перев’язують мотузком із бирками стосовно локалізації їх (кінців).

Експертизи слідів тварин

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Завданням трасологічної експертизи слідів тварин є встановлення типу, виду тварин; факту залишення слідів тварини твариною, вилученою у підозрюваного; факту встановлення слідів тварин, вилучених з різних міст вчинення злочинів, однією й тією ж твариною; встановлення особливостей, що відображені в одиничних слідах й доріжці слідів.

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічної експертизи слідів тварин можуть бути надані:

 • предмети або їх частини з виявленими слідами тварин;
 • предмети або їх частини зі слідами, що вже вилучені з їх поверхні;
 • темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі пластини, паперові стрічки з перекопійованими слідами тварин, в т. ч. й доріжка слідів тварин;
 • гіпсові, полімерні копії слідів;
 • фото-, відеозображення або репродукції слідів тварин.
 • матеріали досудового слідства: протоколи оглядів місця події з додатками і фототаблицями, схемами, планами, малюнками; матеріали фото-, відеозапису, електронні носії інформації із зафіксованою обстановкою місця події, вузловою та детальною фіксацією слідів тварин, в т. ч. й слідової доріжки; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із виявленням, фіксацією, упаковкою та вилученням слідів і копій слідів; протоколи допитів (у т. ч. спеціалістів, судових експертів), обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, комісійних та комплексних експертиз;
 • зразки копит, лап і т. п. для проведення порівняльного дослідження:
 • відбитки слідів тварин на дактилоскопічних плівках, гумово-желатинових слідокопіювальних плівках, відфіксованому фотопапері, закуреній гумі та на інших копіювальних матеріалах;
 • гіпсові та полімерні об’ємні зліпки слідів тварин.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

При проведенні експертизи слідів тварин вирішуються наступні питання:

 1. Якою твариною залишені сліди?
 2. Чи придатні сліди тварин для ідентифікації?
 3. Чи не залишені сліди копит, зубів та ін. твариною, вилученою у підозрюваного?
 4. Чи не залишені сліди тварин, вилучені з різних міст вчинення злочинів, однією й тією же твариною;
 5. Чи не залишені сліди конкретною твариною?
 6. Які особливості відображені в одиничних слідах та в доріжці слідів тварини?

Експертизи слідів знарядь зламу (інструментів)

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Завданням трасологічної експертизи слідів знарядь зламу (інструментів) є:

 • встановлення виду знаряддя зламу, що застосовувалось;
 • встановлення механізму утворення слідів;
 • ідентифікація слідів та знаряддя зламу (інструменту);
 • встановлення способу зламу перешкод.

Об’єкти експертизи

Для проведення трасологічної експертизи слідів знарядь зламу можуть бути
надані:

 • предмети або їх частини з виявленими слідами знарядь зламу;
 • зліпки, отримані з об’ємних статичних слідів знарядь зламу;
 • зліпки, отримані з динамічних чи комбінованих слідів знарядь зламу;
 • знаряддя зламу або їх частини з виявленими слідами знарядь зламу;
 • фото-, відеозображення або репродукції слідів знарядь зламу;
 • матеріали досудового слідства: протокол огляду місця події з додатками і фототаблицями, схемами, планами, зарисовками; матеріали фото, відеозапису, електронні носії із зафіксованою обстановкою місця події, вузловою та детальною фіксацією слідів знарядь зламу; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, упаковкою та вилученням слідів знарядь зламу; протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, повторних, комісійних та комплексних експертиз; зразки знарядь зламу для проведення
 • порівняльного дослідження:
 • копії знарядь, що вилучені у підозрюваних осіб;
 • експериментальні статичні та динамічні сліди на різних слідосприймаючих поверхнях (дереві, металі тощо);
 • знаряддя зламу, вилучені як на місці пригоди, так і у підозрюваних осіб.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів знарядь зламу
(інструментів):

 1. Яким знаряддям вчинено злам перешкоди?
 2. Одним чи декількома знаряддями було вчинено злам?
 3. З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено злам перешкоди (стіни, вікна, ґрати тощо)?
 4. Чи не залишено сліди зламу, вилучені з різних місць подій, одним й тим самим знаряддям?
 5. Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляна гілка, перекушений дріт тощо)?

Особливості призначення експертиз

Якщо об’єктом дослідження є сліди свердління, розпилювання, роздроблення, експерту слід надавати також стружки, ошурки, тирсу, тріски, що знайдені на місці події, із вказуванням їх локалізації відносно перешкоди чи іншого об’єкта. Якщо з обставин справи видно, що згадані частки можуть утворитися внаслідок дії не лише тих знарядь, що перевіряються, про це слід повідомити експерта.

На частинах предметів зі слідами необхідно позначити їх просторове положення (верх, низ, зовнішній або внутрішній бік тощо).

Якщо потрібно встановити напрямок зруйнування віконного скла, експерту надається рама із залишками уламків, а також усі уламки з місця події.

Експертиза слідів виробничих механізмів

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Експертними завданнями, що вирішуються експертизою слідів виробничих
механізмів, є:

 • встановлення тотожності взуття, шини тощо;
 • встановлення фактів належності одного цілого за частинами (фарних розсіювачів, дроту, кабелю, полімерної плівки), коли досліджувані частини не мають загальних ліній та площин розділення;
 • встановлення конкретних механізмів (інструментів), що використовувалися при незаконному виготовленні зброї, вибухових пристроїв, лікеро-горілчаних виробів тощо;
 • загального виробничого джерела походження групи виробів (або їх частин), вилучених в різних місцях, у різний час або у різних осіб.

Об’єкти експертизи

 • предмети або їх частини із слідами-відображеннями на них від зовнішньої будови робочих частин виробничих механізмів;
 • механізми (технічні пристрої) у цілому, якщо це можливо, або їх робочі частини (матрицю, пуансон, профільну голівку та інше);
 • гіпсові, полімерні тощо копії слідів;
 • фото-, відеозображення слідів;
 • вироби, вилучені у різних осіб або у різних місцях;
 • зруйновані (розчленовані) частини виробів;
 • роз’єднані частини складових виробів або компонентів;
 • матеріали досудового слідства: протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами; матеріалами фото-, відеозапису, електронні носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: фототаблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних експертиз; зразки об’єктів трасологічної експертизи предметів масового виробництва:
 • вироби, виготовлені за допомогою механізму, що перевіряється, у той же період часу, що й досліджувані вироби;
 • експериментальні зразки, отримані в умовах, максимально наближених до тих, в яких виготовлялися досліджувані вироби;
 • гіпсові, полімерні копії виробів і слідів на них від зовнішньої будови робочих частин виробничих механізмів.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

Питання, що вирішуються експертизою слідів масового виробництва:

 1. Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання?
 2. Чи виготовлений виріб масового виробництва на певному агрегаті (пресформі, штампі тощо)?
 3. Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу?
 4. Заводським, кустарним чи саморобним способом закупорені пляшки?
 5. Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювались етикетки (контрольні марки)?
 6. Чи переклеювалися етикетки (контрольні марки)?
 7. Чи використовувалося конкретне обладнання при виготовленні саморобної зброї?

Особливості призначення експертиз

Якщо завданням експертизи є ідентифікація агрегату (штампа, прес-форми тощо), на якому виготовлено виріб масового виробництва, то експерту бажано надати, крім виробу, також і можливість оглянути агрегат, що ідентифікується.

Орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), повинен (на) з’ясувати, чи не піддавався агрегат, що підлягає ідентифікації, ремонту або налагодженню, і при позитивній відповіді на це питання повідомити експерта, у чому полягав ремонт (налагодження), коли він проводився, які деталі замінювались. У цих випадках бажано надати вироби, виготовлені на даному агрегаті до його ремонту.

Експертиза слідів на замках

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Експертні завдання, що ставляться на вирішення експертизи слідів на
замках:

 • встановлення справності (несправності) замка;
 • встановлення факту відмикання замка стороннім предметом;
 • встановлення факту зламу замка;
 • ідентифікація предмету, яким було відімкнене (зламано) замок.

Об’єкти експертизи:

 • замки або їх механізми;
 • ключі-оригінали, підібрані ключі, підроблені ключі, відмички, випадкові предмети (цвяхи, спиці, булавки та інше);
 • інструменти;
 • фото-, відеозображення замків, слідів на замках;
 • матеріали досудового розслідування: протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами; фотонегативи, відеоплівка, електронні носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією замків і слідів впливу на них; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням замків: протоколи допитів (у тому числі спеціалістів), обшуків, слідчого експерименту; висновки первинних, додаткових, повторних, комплексних, комісійних експертиз з додатками (фототаблицями, об’єктами);
 • зразки замків аналогічних за конструкцією з вилученими з місць подій для проведення експериментів та порівняльного дослідження.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

 • Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?
 • Чи є на наданому замку сліди відмикання? якщо так, то чи придані вони для ідентифікації?
 • Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними, підробленими ключами тощо)?
 • Яким чином був пошкоджений замок?
 • Чи одним способом відімкнені надані на дослідження замки?
 • Чи одним способом пошкоджені надані на дослідження замки?
 • В якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?
 • Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без пошкодження контрольного вкладиша?
 • Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у підозрюваного?
 • Чи зламано замок знаряддям, вилученим у підозрюваного?
 • Чи не відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?
 • Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?

Особливості призначення експертиз

Якщо об’єктом дослідження є замки, експерту, крім замків, направляються відмички й інші предмети, що могли використовуватися для відмикання або зламу замка, а також усі ключі від цих замків.

Замки надаються на дослідження у тому стані, в якому вони виявлені на місці події. Устромляти у замкову щілину будь-які предмети (у тому числі штатні ключі), а також проводити інші експерименти із замками до їх експертного дослідження забороняється.

Вилучення замків із сейфів та інших сховищ повинно доручатися експертові (спеціалістові).

Експертиза слідів на пломбувальних пристроях

Завдання експертизи

Завданням експертизи слідів на пломбувальних пристроях (канатних (тросових), стрижневих (болтових), замкових, дротових, стрічкових, плівкових, комбінованих тощо) є:

 • Ідентифікація пломбувального пристрою;
 • виявлення порушення цілісності пломбувального пристрою після первісного навішування;
 • встановлення факту порушення правил пломбування, що дали змогу відкрити пломбувальний пристрій, не порушуючи його цілісності і повторного навішування;
 • встановлення яким інструментом залишені сліди пошкодження на пломбувальному пристрої;
 • встановлення факту несанкціонованого знімання пломбувального пристрою;
 • виявлення факту заміни пломбувального пристрою.

Об’єкти дослідження експертизи слідів на пломбувальних пристроях

Для проведення дослідження експертизи слідів на пломбувальних пристроях можуть бути надані наступні об’єкти:

 • пломби та пломбувальні пристрої, їх частини та елементи, порівняльні зразки;
 • знаряддя, за допомогою якого утворено сліди на пломбі або пломбувальному пристрої (шило, відкрутка, плоскогубці, кусачки, спеціальні знімачі, кліщі-гострогубці та інше);
 • фото- та відеозображення пломб, пломбувальних пристроїв, слідів на них та знарядь, за допомогою яких пошкодження були утворені.

Питання, що вирішуються експертизою слідів на пломбувальних пристроях:

 1. Чи є сліди несанкціонованого втручання у корпус пломбувального пристрою?
 2. Чи порушувалась цілісність пломбувального пристрою після початкового опломбування?
 3. Чи можливо видалити пломбувальний елемент з наданого на дослідження пломбувального пристрою без порушення її цілісності?
 4. Який зміст маркувальних позначень на пломбувальному пристрої?
 5. Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби або пломбувального пристрою матрицями плашок наданих лещат?
 6. Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби або пломбувального пристрою та пломби або пломбувального пристрою, що надані як порівняльні зразки, матрицями плашок одних і тих же пломбувальних лещат?

Особливості призначення експертизи слідів на пломбувальних пристроях

Особи, що вчиняють, наприклад, розкрадання і розкривають при цьому пломбувальні пристрої на заборонених об’єктах, як правило, бувають зацікавлені, що б сліди злочину і його наслідки залишились непоміченими або виявилися як можна пізніше. Тоді зняті пломбувальні пристрої знову навішуються на колишнє місце, при цьому, утворюється вигляд їх цілісності, або пристрої замінюються аналогічними. В подібних випадках виникає потреба в експертизі слідів на пломбувальних пристроях.

Експертне дослідження пломбувальних пристроїв проводиться відповідно до методики трасологічного дослідження слідів знарядь зламу, з усіма властивими йому методами. Об’єктами дослідження при цьому є зняті зі сховищ, їх частини і елементи, порівняльні зразки нових пломбувальних пристроїв, рідше – ймовірні знаряддя зламу.

Експертиза слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

При проведенні експертизи слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень вирішуються наступні завдання:

 • встановлення факту та способу змінення маркувальних (рельєфних) позначень;
 • встановлення першопочаткового (первісного) змісту маркувальних (рельєфних) позначень.

Об’єкти експертизи

Об’єктами експертизи слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень є:

 • спиляні (забиті), слабковидимі, відновлені номери та інші рельєфні зображення на різного роду виробах;
 • матеріали досудового розслідування: протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами; матеріали фото-, відеозапису, електронні носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією замків і слідів впливу на них; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням замків: протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту; висновки первинних, додаткових, повторних, комплексних, комісійних експертиз з додатками (фототаблицями, об’єктами);
 • зразки маркувальних (рельєфних) позначень для проведення експериментів та порівняльного дослідження.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

Під час проведення експертизи вирішуються наступні питання:

 1. Чи піддавався зміні номер на об’єкті дослідження (зброї, агрегаті транспортного засобу тощо)?
 2. Яким був первісний номер на об’єкті дослідження?
 3. Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному об’єкті?
 4. Чи були на даному об’єкті маркувальні позначення?
 5. Чи виконане маркування об’єкта із застосуванням конкретних засобів?

Особливості призначення експертиз

До проведення експертиз забороняється застосовувати будь-які методи та засоби (інструменти), що можуть пошкодити маркувальні позначення та завадити встановленню факту внесення змін та первісного їх змісту.

Експертиза слідів транспортних засобів

Завдання експертизи слідів транспортних засобів (слідів шин, коліс тощо)

Завданнями експертизи слідів транспортних засобів (далі – ТЗ) є:

 • ідентифікація (ототожнення) транспортного засобу (його частин) за слідами, залишеними ним на місці пригоди;
 • визначення групової приналежності транспортних засобів (тип, вид, модель).

Завдання з дослідження ТЗ щодо встановлення механізму слідоутворення на ТЗ під час дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП), опорній поверхні та навколишній обстановці, механізму розвитку ДТП тощо вирішуються під час транспортно-трасологічної експертизи.

Об’єкти експертизи слідів транспортних засобів

Об’єктами експертизи є транспортні засоби, сліди, утворені ними, або сліди на транспортних засобах.

Утворені транспортними засобами сліди поділяються на:

 • сліди, залишені ходовою частиною (колесами, гусеницями, полозами);
 • сліди, утворені іншими деталями (бампером, фарами, облицюванням радіатора, зовнішніми дзеркалами заднього виду, частинами кабіни чи кузова);
 • сліди, утворені уламками і частками, що відокремилися від транспортного засобу (скло, лакофарбове покриття, бруд, паливно-мастильні матеріали тощо);
 • зліпки об’ємних слідів шин і відтиски з поверхневих слідів коліс (смуга гуми, рулон паперу із слідами, тощо );
 • фотознімки слідів, виготовлені за правилами масштабної вимірювальної фотографії;
 • предмети речової обстановки місця події зі слідами транспортних засобів (одяг потерпілих, взуття тощо);
 • транспортний засіб;
 • частини або деталі транспортного засобу (шина або шини автомобіля, осколки фарних розсіювачів, вказівників поворотів, лобового скла, частини лакофарбового покриття тощо;
 • людина або труп, якщо на тілі виявлені сліди ТЗ у вигляді саден та синців (призначається комісійна експертиза за участю судово-медичного експерта, який виконує роль провідного експерта).

Питання, що вирішуються експертизою слідів транспортних засобів (слідів шин, коліс тощо)

Перед експертом ставляться наступні питання в залежності від об’єктів і предмета дослідження, цілей і завдань дослідження:

 1. Яким видом (типом, моделлю) транспортного засобу залишені сліди?
 2. Якою моделлю шини залишені сліди?
 3. Чи міг даний вид транспорту залишити данні сліди?
 4. Чи залишені сліди (коліс, гусениць, полоз тощо) даним транспортним засобом?
 5. Одним і тим же або декількома транспортними засобами залишені сліди?
 6. Чи даною шиною залишені сліди на місці події?
 7. Яким колесом транспортного засобу залишені сліди (правим, лівим, переднім, заднім)?
 8. Чи є на даному об’єкті (одязі потерпілого) сліди транспортного засобу?
 9. Чи утворилися сліди на об’єкті в результаті його наїзду (переїзду) колесами транспортного засобу?
 10. Чи є знайдений предмет (його фрагмент) (уламки кронштейна, гайки, фрагменти фарного розсіювача або вітрового скла, фрагменти лакофарбового покриття) частиною наданого для дослідження транспортного засобу?
 11. Чи становили раніше єдине ціле осколки скла, частинки фарби, виявлені на місці події і на транспортних засобах?
 12. Який механізм утворення пошкоджень на вітровому склі транспортного засобу?

Надані в переліку питання можуть вирішуватися під час проведення комплексного дослідження разом з іншими експертами.

Особливості призначення експертизи

Слід звертати увагу на пакування об’єктів-слідоносіїв, що вилучаються при огляді місця події та направляються для проведення експертного дослідження, їх транспортування для запобігання ушкодженню або знищенню.

Як що це поверхневий слід колеса транспортного засобу на одязі потерпілого, який неможливо вилучити, то потрібно його зафіксувати на одязі так, щоб при пакуванні та транспортуванні слід був неушкодженим.

Також це стосується копій об’ємних слідів протекторів шин транспортних заходів. При пакуванні вони повинні бути добре зафіксовані, але спосіб фіксації не повинен їх пошкодити.

Експертиза цілого за частинами

Експертні завдання, що вирішуються експертизою

Експертними завданнями, що вирішуються експертизою цілого за частинами, є:

 • встановлення належності частин монолітному цілому;
 • встановлення належності частин складовому цілому;
 • встановлення належності частин комплектному цілому.

Об’єкти експертизи

В якості об’єктів трасологічної експертизи встановлення цілого за його частинами надаються:

 • частини монолітних (однорідних) об’єктів (скляні осколки розсіювача фари; шматки тканини від штанів і штани; частки газети і газета; шматочок металу від стамески і стамеска; відшарований шматочок фарби з автомобіля і автомобіль);
 • складові об’єктів (спусковий гачок від пістолета та пістолет; автомобільний дверний замок і автомобіль; педаль від велосипеда і велосипед);
 • частини об’єктів, що складають комплектне ціле (піхви і ніж; футляр та окуляри);
 • фото-, відеозображення;
 • матеріали досудового розслідування: протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, планами; матеріали фото-, відеозйомки, електронні носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів (у тому числі і спеціалістів), обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: фототаблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних експертиз.

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи

На вирішення експертизи цілого за частинами ставляться наступні питання:

 1. В результаті яких дій відбулося розділення цілого на частини?
 2. Чи складали частки паперу, що використовувалися в якості пижа при спорядженні патронів, вилучені з місця події, з нецілим аркушем паперу, виявленим за місцем проживання підозрюваного?
 3. Чи складали єдине складове ціле двірник, вилучений у підозрюваного, з автомобілем потерпілого?
 4. Чи складали єдине комплектне ціле ніж, виявлений при огляді місця події, та чохол (піхви), вилучений у підозрюваного?

Особливості призначення експертиз

При призначенні експертиз цілого за частинами слід позначати місця розділення цілого на частини, що відбулося під час події, та місця розділення під час огляду місця події з метою вилучення слідової інформації.