Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Акредитацiя

Свідоцтво КНДІСЕ про внесення до державного реєстру суб'єктів видавничої справи
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Увага!

Відповідно до змін (від 26.04.2024) пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 наукова установа, яка пройшла державну атестацію до набрання чинності цією постановою та за її результатами віднесена до класифікаційної групи I, II, III або IV, вважається такою, що пройшла державну атестацію на строк до прийняття Міністерством освіти і науки рішення щодо державної атестації таких наукових установ відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, ст. 1873; 2023 р., № 47, ст. 2566), але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 р.