Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Експертиза зброї та слідів і обставин її використання

Загальні положення

Експертиза зброї та слідів і обставин її використання – рід криміналістичної експертизи, предметом якої є встановлення фактів, пов’язаних із застосуванням зброї: ототожнення зброї по слідах на вистріляних снарядах (кулях) і стріляних гільзах, визначення джерела походження набоїв і компонентів їх спорядження, обставин пострілу (місця, відстані, давності), стану зброї, боєприпасів і властивостей їх дії, що проводяться особами (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі експертизи зброї, з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для справи.

Предмет експертизи зброї та слідів і обставин її використання

Предметом експертизи зброї та слідів і обставин її використання є фактичні дані (факти, обставини) про технічний стан і якостях зброї, наявності (відсутності) тотожності між ідентифікованим об’єктом (зброєю) і ідентифікуючим об’єктом (кулями, гільзами), про наявність загального джерела походження компонентів спорядження боєприпасів, дані про обставини пострілу (місці, відстані, давності), що встановлюються на основі спеціальних знань в галузі експертизи зброї, про властивості і закономірності дії стрілецької зброї.

Об’єкти експертизи зброї та слідів і обставин її використання є зброя, його частини, деталі та приладдя; патрони і їх елементи; матеріали, інструменти та інші засоби для виготовлення зброї або набоїв і їх спорядження; пошкодження і відкладення продуктів пострілу на перешкодах, зброї і стрілку; фактичні дані про обставини виготовлення і застосування зброї і патронів, їх зберігання,
носіння та ін., що містяться в протоколах слідчих дій, додатках до них і висновках експертів (судових медиків та ін.). Сюди ж відносяться піротехнічні засоби, патрони до них і їх елементи, пневматична, газова зброя та снаряди до них і т.п.

Завдання, що вирішуються експертизою зброї та слідів і обставин її використання

Залежно від завдання, які розв’язує, експертиза зброї та слідів і обставин її використання, поділяють на ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні та ситуаційні дослідження.

Ідентифікаційні дослідження. Питання, які вирішують за допомогою ідентифікаційної експертизи, є найважливішими під час розслідування кримінальних справ, пов’язаних із застосуванням зброї. До ідентифікаційних належать дослідження, пов’язані з ототожненням зброї за слідами каналу ствола на стріляних снарядах (кулях, шроті, картечі), а також, за слідами деталей і частин зброї на стріляних гільзах. До цього виду експертизи належить також виявлення відповідності стріляних куль і гільз (експертиза цілого за частинами).

Класифікаційні дослідження. За їх допомогою вирішують питання стосовно належності об’єктів експертизи до певних класифікаційних груп. Суть класифікаційних досліджень полягає у визначенні належності об’єкта до певного класу зброї за допомогою органолептичного дослідження критеріїв вогнепальності (наявності ствола, запального пристрою та пристроїв для закривання каналу ствола); встановленні моделі (зразка) досліджуваної зброї та патронів; належність порівнюваних патронів до однієї партії випуску; визначенні моделі зброї за слідами на стріляних кулях і гільзах, а також калібр мисливської зброї за слідами на шроті та картечі.

Діагностичні дослідження. Суть діагностичних досліджень полягає у визначенні належності об’єкта до певного класу зброї за допомогою кількісного дослідження критеріїв надійності його конструкції (здатність здійснювати більш як один постріл; наявність у снаряда необхідної вбивчої сили); виявленні властивостей і стану зброї та боєприпасів (визначенні справності вогнепальної зброї та патронів і придатності їх до стрільби, можливості здійснення пострілу зі зброї без натискання на спусковий гачок внаслідок технічного стану зброї). До цього виду експертизи належать також дослідження з поновлення пошкоджених та знищених (спиляних та забитих) маркувальних знаків на зброї.

Ситуаційні дослідження. Для їх здійснення необхідною умовою є вивчення місця події чи певних обставин, за яких було вчинено злочин, наприклад, можливості здійснення пострілу без натискання на спусковий гачок у певній ситуації (падіння зброї з певної висоти, зачеплення гілкою за спусковий гачок тощо), визначення взаєморозташування особи, яка стріляла, потерпілого і зброї в момент пострілу.

Види експертизи зброї та слідів і обставин її використання

 1. Експертиза зброї та бойових припасів до неї:
  • експертиза стрілецької зброї промислового й кустарного виробництва (гвинтівок, карабінів, рушниць, автоматів, пістолетів-кулеметів, пістолетів, револьверів різних видів, призначень, систем і калібрів тощо);
  • експертиза стрілецької зброї промислового й кустарного виробництва з внесеними саморобним способом конструктивними змінами;
  • експертиза саморобних пристроїв, що мають конструктивні ознаки зброї чи подібні до неї за зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням вузлів і деталей зброї промислового й кустарного виробництва;
  • експертиза зброї промислового виробництва, подібної за зовнішнім виглядом чи окремими конструктивними елементами до зброї, але така, що має інші принципи ураження цілі та (або) джерела енергії (пневматична, газова та ін.); в тому числі й об’єкти з внесеними саморобним способом конструктивними змінами;
  • експертиза пристроїв промислового виробництва господарсько-побутового, виробничого, спеціального призначення, що мають зовнішні ознаки чи окремі конструктивні елементи, властиві зброї, або в конструкцію яких ці ознаки та елементи внесені саморобним способом;
  • експертиза окремих конструктивних елементів стрілецької зброї та пристроїв;
  • експертиза механізмів, частин та деталей стрілецької зброї;
  • експертиза бойових припасів стрілецької зброї промислового виробництва, до гвинтівок, карабінів, рушниць, автоматів, пістолетів-кулеметів, пістолетів, револьверів різних видів, призначень, систем й калібрів;
  • експертиза бойових припасів стрілецької зброї промислового виробництва з внесеними саморобним способом конструктивними змінами;
  • експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки боєприпасів стрілецької зброї або подібні до них за зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням частин боєприпасів стрілецької зброї промислового виробництва;
  • експертиза виробів промислового виробництва, подібних за зовнішнім виглядом або окремими конструктивними елементами до боєприпасів стрілецької зброї, але такі, що мають інші принципи ураження цілі та (або) джерела використовуваної енергії (патрони до газових пістолетів і револьверів, патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії тощо); в тому числі й об’єкти з внесеними саморобним способом конструктивними змінами;
  • експертиза виробів промислового виробництва господарсько-побутового, виробничого, спеціального призначення, що мають зовнішні ознаки чи окремі конструктивні елементи, властиві боєприпасам стрілецької зброї, або в конструкцію яких ці ознаки та елементи внесені саморобним способом;
  • експертиза окремих конструктивних елементів бойових припасів (гільз; куль; картечі; дробу; капсюлів тощо);
 2. Експертиза слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу:
  • експертиза слідів на стріляних кулях, гільзах, картечі, дробу, з метою встановлення конкретного екземпляра зброї або конструктивно подібного до неї виробу;
  • експертиза встановлення можливості пострілу без натискання на спусковий гачок за певних умов;
  • експертиза встановлення обставин та умов використання зброї або конструктивно подібних до неї виробів та бойових припасів тощо.
 3. Експертиза холодної зброї:
  • експертиза встановлення належності предметів до холодної зброї;
  • експертиза знарядь і пристосувань, які відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам, або незвичні предмети, завдяки яким спричиняється колючий, ріжучий, рублячий, ударний або роздроблюючий ефект і призначені для нападу та активного захисту, також окремі частини, заготовки та напівфабрикати холодної зброї (ножів, кинджалів, кастетів, метальної зброї тощо) та подібних за призначенням предметів та пристроїв заводського, кустарного та саморобного виготовлення тощо.
 4. Експертиза зброї з некінетичним принципом ураження:
  • експертиза спеціальних засобів активної оборони;
  • експертиза засобів нелетального ураження або інших конструктивних подібних до них виробів;
  • експертиза визначення типу, виду, моделі або зразка (для виробів промислового виробництва), способу виготовлення та придатності для використання за призначенням засобів активної оборони, засобів нелетального ураження або інших конструктивних подібних до них виробів тощо.
 5. Експертиза гранатометів:
  • експертиза гранатометів (багаторазового застосування) промислового й кустарного виробництва;
  • експертиза гранатометів (багаторазового застосування) промислового й кустарного виробництва з внесеними саморобним способом конструктивними змінами;
  • експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки гранатометів (багаторазового застосування) чи подібні до них за зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням вузлів і деталей зброї промислового й кустарного виробництва;
  • експертиза частин, механізмів (вузлів) гранатометів (багаторазового застосування);
  • експертиза механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), які призводять до здійснення пострілу.
 6. Експертиза артилерійської та ракетної зброї:
  • експертиза ствольної вогнепальної зброї (калібру понад 20 мм) промислового й кустарного виробництва – гармати (в тому числі безвідкатні) та міномети;
  • експертиза ракетної зброї промислового й кустарного виробництва – ракетних, зенітно-ракетних, протитанкових ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі);
  • експертиза ствольної вогнепальної (калібру понад 20 мм) та ракетної зброї промислового й кустарного виробництва з внесеними саморобним способом конструктивними змінами;
  • експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки ствольної вогнепальної (калібром понад 20 мм) або ракетної зброї, чи подібні до неї за зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням вузлів і деталей зброї промислового й кустарного виробництва;
  • експертиза частин, механізмів (вузлів) ствольної вогнепальної (калібру понад 20 мм) та ракетної зброї;
  • експертиза механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі.

Експертиза зброї та бойових припасів до неї

Основними завданнями дослідження зброї та бойових припасів до неї є встановлення належності об’єктів до зброї та їх придатності до стрільби, стану зброї, боєприпасів і властивостей їх дії.

Об’єктом експертизи зброї та бойових припасів до неї є зброя, її частини, деталі та приладдя; патрони і їх елементи; матеріали, інструменти та інші засоби для виготовлення зброї або набоїв і їх спорядження.

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи зброї та бойових припасів до неї

Питання які вирішуються класифікаційними завданнями судово-балістичної експертизи:

 1. Чи вилучений у підозрюваного предмет, є вогнепальною зброєю?
 2. Якщо так, то яка її марка, калібр, модель?
 3. Якщо зброя заводська, які на ній маркувальні знаки і як вони характеризують зброю?
 4. Які балістичні якості зброї, зокрема пробивна дія і дальність польоту снаряда (кулі, картечі, шроту)?
 5. Чи є предмети, вилучені у підозрюваного, бойовими припасами до вогнестрільної зброї?
 6. Для зброї якої марки, калібру і моделі призначені представлені бойові припаси?
 7. До якого різновиду відноситься досліджувана саморобна зброя?
 8. Яким способом і під яку марку, калібр, модель, виготовлений предмет, вилучений у підозрюваного?
 9. Які частини зброї заводського виготовлення для виробництва саморобної зброї використані?
 10. Чи придатна зброя, що надійшла на дослідження до пострілів?
 11. Чи проводились постріли зі зброї після її останньої чистки?
 12. Як давно проводились постріли зі зброї, що надійшла на дослідження?
 13. Яким снарядом проводились постріли зі зброї, що надійшла на дослідження?
 14. Чи придатна зброя та набої, що надійшли на дослідження, до проведення пострілів?
 15. Чи придатні набої, що надійшли на дослідження для стрільби?

Експертиза слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

Основними завданнями дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу є ототожнення зброї за слідами на вистріляних снарядах (кулях) і стріляних гільзах, встановлення фактів, пов’язаних із застосуванням зброї – обставин пострілу (місця, відстані, давності тощо), стану зброї, боєприпасів і властивостей їх дії.

Об’єктом експертизи слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу є вогнепальні пошкодження і відкладення продуктів пострілу на перешкодах, зброї і стрілку; фактичні дані про обставини виготовлення і застосування зброї і патронів, їх зберігання, носіння тощо.

Завданням, що вирішуються експертизою слідів зброї і обставин її використання є ототожнення зброї за слідами на вистріляних снарядах (кулях) і стріляних гільзах, встановлення місця події чи певних обставин, застосування зброї у певній ситуації, визначення взаєморозташування особи, яка застосувала зброю, потерпілого і зброї в момент пострілу, встановлення дистанції, напрямку та місця пострілів, визначення послідовності та кількості пострілів тощо.

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу:

 1. Чи вистрілювалася надана для проведення дослідження куля (картеч, дріб тощо) з гвинтівки (карабіну, рушниці, автомату, пістолету-кулемету, пістолету, револьверу тощо)?
 2. Чи складали до пострілу єдине ціле куля та гільза, надані на дослідження?
 3. З якого зразка зброї (системи, моделі, калібру) вистрілювався снаряд (картеч, дріб тощо), наданий на дослідження?
 4. Чи є пошкодження на перепоні вогнестрільним?
 5. Снарядом якого виду (кулею, шротом) утворене вогнепальне пошкодження на перешкоді?
 6. Чи могла зброя вистрілити без натиску на спусковий гачок при конкретних обставинах, що мали місце в момент події?
 7. У якому напрямку зроблений постріл, що утворив пошкодження?
 8. Яким було взаємне положення зброї і потерпілого в момент нанесення йому вогнепального поранення з утворенням пошкоджень на одязі?

Особливості призначення експертизи зброї та слідів і обставин її використання

Під час розслідування кримінальних проваджень про злочини, пов’язані із застосуванням зброї, часто виникає потреба у здійсненні судово-балістичної експертизи. Якщо на тілі потерпілого чи на трупі виявлені сліди, що свідчать про застосування зброї, призначається комплексна експертиза (судово-медична експертиза та експертиза зброї).

Під час експертизи зброї встановлюють вид, зразок (модель) зброї за стріляними кулями, гільзами, слідами пострілу; конкретний екземпляр зброї за стріляними кулями та гільзами; справність і придатність до стрільби зброї та боєприпасів; однорідність патронів, куль, гільз, шроту, картечі; обставини, пов’язані із застосуванням зброї (рикошет кулі; відповідність калібрів зброї і патронів, використаних для стрільби; кількість зроблених пострілів; місцезнаходження особи, яка стріляла; напрям і дистанцію пострілу; взаєморозташування перешкоди і зброї в момент пострілу).

Усі надані об’єкти повинні мати на упаковці або на прикріплених до них бирках індивідуалізувальні позначки (найменування, кількість, місця виявлення, наприклад: «шрот, що вилучений з трупа A., 4 шротини»). На предметах з пошкодженнями мають бути орієнтувальні позначки (зовнішній, внутрішній бік; верх, низ тощо).

Для вирішення питань про обставини пострілу (напрямок, дистанція, взаємне положення зброї та перешкоди тощо) експертові надаються предмети, на яких є сліди пострілу.

Крім об’єкта дослідження, експертові надсилаються протоколи оглядів, слідчих експертиментів, інших слідчих (розшукових) дій, що містять відомості, які можуть мати значення для вирішення поставлених питань. Є припустимим виклад цих відомостей в постанові (ухвалі) про призначення експертизи.

Якщо особа, яка призначає експертизу, відчуває труднощі у визначенні даних, про які треба повідомити експерта, або у формулюванні питань, їй слід проконсультуватись з експертом (спеціалістом).

Дослідження питань відносно пошкоджень на одязі, пов’язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень людині, належить до компетенції відділень медичної криміналістики бюро судово-медичної експертизи. В окремих випадках (коли визначається дистанція, напрямок пострілу тощо) такі питання вирішуються комплексною судово-медичною та судово-балістичною експертизою. Провідною установою слід призначити бюро судово-медичної експертизи.

Якщо у провадженні раніше проводились судово-медичні та інші експертизи, пов’язані з даною експертизою, експертові надаються акти цих експертиз, фотознімки, рентгенограми, схеми тощо.

Зброю, яка направляється на експертизу, необхідно розрядити. Якщо прийомами, які звичайно застосовуються, розрядити її неможливо, то частини ударно-спускового механізму приводяться в положення, яке унеможливлює випадковий постріл. На упаковці мають бути зроблені попереджувальні надписи.
Вилучені об’єкти упаковуються окремо. При цьому повинен бути забезпечений захист їх від забруднення, пошкоджень та взаємного контакту у процесі транспортування. Дульний зріз зброї закривається чистою білою тканиною і обв’язується.

Зброя та боєприпаси направляються на експертизу слідчим або нарочним. Їх пересилка поштою не допускається.

Експертиза холодної зброї

Експертиза холодної зброї – криміналістична експертиза, основним завданням якої є встановлення групової належності до холодної зброї – ножів, кинджалів, кастетів, метальної зброї та подібних за призначенням предметів та пристроїв заводського, кустарного та саморобного виготовлення.

Основними завданнями дослідження холодної зброї є установлення належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, рублячої, ударнороздробляючої дії, способу їх виготовлення, визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового виробництва) холодної зброї або конструктивно
подібного до неї виробу тощо.

Об’єктом експертизи холодної зброї є знаряддя і пристосування, що відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам, або незвичні предмети, завдяки яким спричиняється колючий, ріжучий, рублячий, ударний або роздроблюючий ефект і призначені для нападу та активного захисту, також окремі частини, заготовки та напівфабрикати холодної зброї.

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи холодної зброї

 1. Чи є даний предмет холодною зброєю?
 2. Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?
 3. Яким способом виготовлено предмет, вилучений у підозрюваного?
 4. До якого зразка належить наданий штик (кортик, шабля тощо)?
 5. Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї?

Особливості призначення експертизи холодної зброї

При призначенні експертизи холодної зброї холодна зброя та конструктивно схожі з нею вироби оглядаються на предмет виявлення на них слідів рук, крові, мікрочасток, інших речовин тощо. Щоб не зашкодити і не знищити такі сліди, огляд холодної зброї і її упакування проводиться в чистих гумових рукавичках, при цьому треба брати її за такі частини, на яких сліди пальців рук не могли залишитись – ребра клинка чи упора, вістря клинка і торцева частина рукоятки тощо. При цьому необхідно мати на увазі, що найбільша кількість мікрочастинок зберігається на основі клинка під упором, у долах, у місцях зазублин і дефектів металу на площині клинка. Оскільки досить часто злочинці намагаються знищити сліди, що залишились на поверхні холодної зброї, тому особливу увагу треба звертати на дослідження внутрішньої поверхні чохла для неї, де можуть залишитись частки крові, волокна тканини одягу тощо.

На тілі людини сліди холодної зброї можуть бути колоті, різані, рубані, колючо-ріжучі, розриви тканини, осаднення тощо, в цих випадках призначається комплексна судово-медична експертиза та експертиза холодної зброї. За класифікацією слідів в трасології – це сліди ковзання і тиску, але внаслідок специфіки живої тканини вони відрізняються від слідів на твердих предметах. На відміну від слідів на твердих перепонах сліди на тілі людини менш інформативні, оскільки після слідоутворення нерідко змінюють форму та інші ознаки. Тому ідентифікація холодної зброї за слідами ковзання (розрубу, розрізу) на м’яких тканинах тіла – явище дуже рідкісне. Натомість за слідами на хрящах або кістковій тканині, інколи можливо ідентифікувати конкретне знаряддя, яким наносились тілесні ушкодження (проводилось розчленування тіла). У зв’язку з цим важливо вживати заходів щодо збереження слідів пошкодження на кістках і хрящовій тканині. З цією метою сліди розрубу на кістках і хрящах вилучають та консервують для чого залучаються судовомедичні експерти.

На тканині та матеріалі одягу можуть залишитись сліди металізації, забруднення – частки фарби, іржі. Тому предмети (одяг, шматочки тканини тощо) із такими слідами на їх поверхні треба вилучати і надсилати на експертизу для визначення складу мікрослідів нашарування.

Виявлена холодна зброя та сліди її застосування можуть містити інформацію, що характеризує особу злочинця, його навички, іноді професійну належність (наприклад, про знання анатомічної будови тіла і професійні навички людини може свідчити розташування ран і спосіб розчленування), а також містити інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення (наприклад, кількості нанесених ударів, положення особи, яка наносила удари та
її взаєморозташування по відношенню до особи, якій завдані тілесні ушкодження або певних уражених предметів тощо). Порівняльний аналіз слідів від холодної зброї з різних місць вчинення злочинів, інколи дозволяє встановити факт використання певного виду холодної зброї при вчиненні декількох злочинів.

Після огляду холодна зброя відповідним чином упаковується й опечатується, таким чином, щоб при транспортуванні сліди рук, мікрочастки біологічних тканин, волокна одягу не були знищені.

Експертиза гранатометів

Експертиза гранатометів – це сукупність експертно-дослідницьких заходів, спрямованих на вивчення гранатометів, а також їх частин, механізмів (вузлів) та їх взаємодії з метою отримання достовірної інформації про надані на дослідження об’єкти.

Предметом експертизи гранатометів є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення досліджень конструкції об’єктів, взаємодії їх частин і механізмів (вузлів), визначення справності та (або) працездатності, способу виготовлення, виявлення дефектів (неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів), наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення, та які мають значення для справи.

Об’єктами експертизи є гранатомети багаторазового застосування та конструктивно схожі з ними вироби.

Завдання, що вирішуються експертизою гранатометів

Основними завданнями дослідження гранатометів є:

 • встановлення належності об’єктів до бойової вогнепальної зброї, визначення її типу, виду, моделі або зразка (для виробів промислового виробництва);
 • встановлення властивостей та стану об’єктів дослідження (справності, придатності до стрільби;
 • встановлення способу виготовлення об’єктів дослідження, виявлення дефектів або неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів);
 • визначення наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення;
 • встановлення механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять до пострілу.

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи гранатометів

 1. Чим є наданий на дослідження предмет?
 2. Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії (виду) бойової вогнепальної зброї?
 3. Якщо так, то до якого саме типу, зразку, моделі бойової вогнепальної зброї він відноситься?
 4. Яким способом виготовлено наданий на дослідження предмет?
 5. Чи є маркувальні позначення на наданому на дослідження предметі та їх призначення?
 6. Чи придатний наданий на дослідження предмет до стрільби?
 7. Чи має наданий на дослідження предмет пошкодження або внесені у його конструкцію зміни?
 8. Якщо так, то чи виключають виявлені пошкодження або конструктивні зміни можливість здійснення стрільби?

Особливості призначення експертизи гранатометів

При проведені експертизи гранатометів, як правило, ставляться питання, відповіді на які потребують застосування спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань, в частині встановлення належності об’єктів до вогнепальної зброї; стану об’єктів; вивчення пошкоджень об’єктів, вирішення питань щодо правильності дій особи; проведення трасологічних досліджень та ін. В цьому випадку, як правило, призначається комплексна експертиза, а при її призначені та формуванні питань, що ставляться на вирішення експертизи, необхідна консультація спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками застосування гранатометів.

Експертиза артилерійської та ракетної зброї

Експертиза артилерійської та ракетної зброї – це сукупність експертно-дослідницьких заходів, спрямованих на вивчення ствольної вогнепальної (калібру понад 20 мм), ракетної та реактивної зброї, а також їх частин, механізмів (вузлів) та їх взаємодії з метою отримання достовірної інформації про надані на дослідження об’єкти.

Предметом експертизи артилерійської та ракетної зброї є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення досліджень конструкції об’єктів, взаємодії їх частин і механізмів (вузлів), визначення справності та (або) працездатності, способу виготовлення, виявлення дефектів (неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів), наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення, та що мають значення для справи.

Об’єктами експертизи артилерійської та ракетної зброї є:

 • гармати (в тому числі безвідкатні) та міномети, а також конструктивно схожі зі ствольною бойовою вогнепальною зброєю вироби (калібром понад 20 мм);
 • ракетні, зенітно-ракетні, протитанкові ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі) та конструктивно схожі з ракетною зброєю вироби.

Завдання, що вирішуються експертизою артилерійської та ракетної зброї

Основними завданнями дослідження артилерійської та ракетної зброї є:

 • встановлення належності об’єктів до бойової вогнепальної, ракетної або реактивної зброї, визначення її типу, виду, моделі або зразка (для виробів промислового виробництва);
 • встановлення властивостей та стану об’єктів дослідження (справності, придатності до стрільби (для артилерійської зброї) або можливості використання як засобу ураження (для ракетної зброї);
 • встановлення способу виготовлення об’єктів дослідження, виявлення дефектів або неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів);
 • визначення наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення;
 • встановлення механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі.

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи артилерійської
та ракетної зброї

 • Чим є наданий на дослідження предмет?
 • Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії (виду)бойової зброї (вогнепальної, ракетної або реактивної)?
 • Якщо так, то до якого саме типу, зразку, моделі бойової зброї він відноситься?
 • Яким способом виготовлено наданий на дослідження предмет?
 • Чи є маркувальні позначення на наданому на дослідження предметі та їх призначення?
 • Чи придатний наданий на дослідження предмет до стрільби (для артилерійської зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної зброї)?
 • Чи має наданий на дослідження предмет пошкодження або внесені у його конструкцію зміни?
 • Якщо так, то чи виключають виявлені пошкодження або конструктивні зміни можливість здійснення стрільби (для артилерійської зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної зброї)?

Особливості призначення експертизи артилерійської та ракетної зброї

Як показує практика, під час розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень про правопорушення, пов’язаних із застосуванням бойової вогнепальної або ракетної зброї, як правило ставляться питання, відповіді на які потребують застосування спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань, в частині встановлення належності об’єктів до вогнепальної або ракетної зброї; стану об’єктів; вивчення пошкоджень об’єктів, вирішення питань щодо правильності дій особи (групи осіб, розрахунку); проведення трасологічних досліджень та ін. В цьому випадку, як правило, призначається комплексна експертиза, а при її призначені та формуванні питань, що ставляться на вирішення експертизи, необхідна консультація спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками застосування вогнепальної чи ракетної зброї.