Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Фахівці КНДІСЕ досліджують обставини виникнення і розвитку пожеж

Експерти відділу досліджень з охорони праці, пожежно-технічних та електротехнічних досліджень лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського НДІ судових експертиз виконують комплексні дослідження, які дозволяють встановити обставини виникнення, розвитку і поширення пожежі.

Пожежі, в більшості випадків, призводять до людських втрат та великих матеріальних збитків. Причиною їх виникнення можуть бути як технічні так і людські фактори. Від професійної діяльності судових експертів, досить часто, залежить правильне встановлення причини пожежі, попередження подібних подій у майбутньому, виявлення наявності чи відсутності складу злочину та ін.

Сутність пожежно-технічної експертизи полягає у задачах, які вона вирішує, в предметі її дослідження. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз допомагають у вирішенні широкого кола задач, серед яких основні:

  • встановлення осередку пожежі (місця виникнення початкового горіння);
  • встановлення часу і шляхів поширення горіння;
  • встановлення причини, умов і процесів виникнення пожежі;
  • встановлення обставин, що сприяли виникненню і розвитку пожеж;
  • визначення пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів;
  • встановлення відповідності технічного стану об’єкта протипожежним нормам тощо.

Для встановлення механізму виникнення і розвитку пожежі іноді необхідне проведення допоміжних досліджень з питань, що стосуються інших видів експертиз, наприклад хімічних, фізичних, електротехнічних, трасологічних, металознавчих тощо. У таких випадках пожежно-технічна експертиза набуває статусу комплексної.

Експерти КНДІСЕ допомагають громадянам вирішити проблемні питання, пов’язані із технічними причинами пожежі та обставинами її виникнення. Детальнішу інформацію про всі види досліджень, можна знайти у розділі експертна діяльність.

Можливо вам буде цікаво: