Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Запрошуємо до обговорення перших редакцій проєктів національних стандартів за сферою діяльності ТК № 192 «Судова експертиза»

Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України, що виконує функції секретаріату Технічного комітету № 192 «Судова експертиза» Національного органу стандартизації, яким є Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), повідомляє про розроблення перших редакцій 10 проєктів національних стандартів за сферою діяльності ТК № 192, та оприлюднення інформації про це 20-21.08.2019 на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ» (за посиланням: http://uas.org.ua/ua/category/news/).

Колективи-розробники запрошують зацікавлені сторони долучитися до обговорення перших редакцій проєктів нормативних документів з метою досягнення їх оптимального ступеня впорядкованості з наступним прийняттям та використанням в практичній діяльності правоохоронних органів, судів тощо.

Принагідно повідомляємо, що відповідно до вимог розділу 6 «Розроблення проєктів національних НД» ДСТУ 1.2:2015 «Правила проведення робіт з національної стандартизації» коментарі до проєктів національних нормативних документів подаються протягом 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації про такий проєкт.

Крім того, відповідно до Закону України «Про стандартизацію» державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні таких принципів:

 1. Забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики;
 2. Відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін;
 3. Неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;
 4. Добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами;
 5. Відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
 6. Адаптації до сучасних досягнень науки й техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;
 7. Доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;
 8. Пріоритетності прийняття в Україні міжнародних і регіональних стандартів та кодексів усталеної практики як національних;
 9. Дотриманні міжнародних та регіональних правил і процедур стандартизації;
 10. Участі в міжнародній та регіональній стандартизації;
 11. Прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року.

Можливо вам буде цікаво: