Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Редколегія фахового юридичного видання Київського НДІСЕ «Криміналістика і судова експертиза» запрошує до співпраці авторів наукових статей

Редакційна колегія Київського науково-дослідного інституту судових експертиз запрошує авторів до співпраці та публікації наукових статей у 62-му випуску міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза».

Важливо! Подані матеріали повинні відповідати вимогам до тематики та рекомендаціям.

Публікація статей у збірнику, за умови їх відповідності вище зазначеним критеріям, є безкоштовною. У підсумку кожен учасник отримує авторський примірник.

Надсилайте свої роботи на електронну (nauka@kniise.com.ua) або поштову адресу (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Телефон для довідок: 044-200-29-18.

Підтвердження включення друкованого періодичного видання «Криміналістика і судова експертиза» до переліку наукових фахових видань України наведено у Додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 року №1604.

Нагадаємо, історія збірника «Криміналістика та судова експертиза» починається з грудня 1964 року, коли науковці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз під редакцією доктора юридичних наук професора В.П. Колмакова підготували до друку перший випуск, який вийшов у світ 1965 року. Збірник став першим міжвідомчим щорічним науковим та науково-методичним виданням в галузі криміналістики і судової експертизи в Українській РСР і видавався за підтримки Юридичної комісії при Раді Міністрів Української РСР.

Із самого початку редакційна колегія збірника працювала на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, співробітники якого доклали багато творчих зусиль для висвітлення в ньому найбільш актуальних і проблемних питань, що виникали у криміналістів та судових експертів, працівників правоохоронних і судових органів, захисників, наукових працівників, викладачів та студентської спільноти юридичних учбових закладів.

Редколегією збірника та колектив Київського НДІСЕ основну увагу завжди приділялося впровадженню в слідчу, судову та експертну практику новітніх досягнень криміналістичної науки, удосконаленню й розширенню можливостей її напрямків: з криміналістичної техніки, слідчої тактики, методики розслідування та попередження злочинів і, зокрема, методів експертного дослідження.

Можливо вам буде цікаво: