Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Оновлено тематику лекцій, які проводяться співробітниками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

1. Правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: Закон України “Про судову експертизу”, Інструкція “Про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень”; організація судово-експертної діяльності в Україні; види судових експертиз та їх можливості.

2. Поняття первинної, повторної та додаткової експертизи, порядок їх призначення, особливості підготовки матеріалів для проведення досліджень.

3. Судово-почеркознавча експертиза (її можливості, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи).

4. Судово-авторознавча експертиза (можливості експертизи, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення судово-авторознавчої експертизи).

5. Судово-почеркознавча та авторознавча експертизи (її можливості, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

6. Судово-технічна експертиза документів та її види (можливості судово-технічної експертизи документів, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

7. Сучасні можливості та особливості призначення судово-технічних досліджень документів при визначенні давності виконання підписів та текстів.

8. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності та її види (особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи).

9. Судово-балістична експертиза: дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей; дослідження боєприпасів і слідів пострілу; дослідження ситуаційних обставин пострілу (перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

10. Судово-трасологічна експертиза та її види (її можливості, перелік вирішуваних питань, вилучення та упаковка речових доказів).

11. Експертиза вибухових пристроїв (можливості експертизи вибухових пристроїв, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи, вилучення та упаковка речових доказів).

12. Фототехнічна і портретна експертиза: дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення; ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями (перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

13. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів: експертиза волокон і волокнистих матеріалів (об’єкти дослідження, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи, вилучення та упаковка речових доказів, перелік вирішуваних питань).

14. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів: експертиза нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів; дослідження сучасних видів нафтопродуктів (об’єкти дослідження, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи, вилучення та упаковка речових доказів, перелік вирішуваних питань).

15. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів: експертиза полімерів, пластмас та скла; експертиза лакофарбових матеріалів та покриттів (об’єкти дослідження, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи, вилучення та упаковка речових доказів, перелік вирішуваних питань).

16. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів: експертиза вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу) (об’єкти дослідження, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи, вилучення та упаковка речових доказів, перелік вирішуваних питань).

17. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів: експертиза рідин, що містять спирт (об’єкти дослідження, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи, вилучення та упаковка речових доказів, перелік вирішуваних питань).

18. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів: експертиза спалених залишків (відбір об’єктів дослідження, можливості вирішення криміналістичних завдань, перелік вирішуваних питань).

19. Судова ґрунтознавча експертиза (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, вилучення та упаковка речових доказів).

20. Судова біологічна експертиза (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, вилучення та упаковка речових доказів).

21. Судова автотехнічна та транспортно-трасологічна експертизи (їх види, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

22. Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи).

23. Судова електротехнічна експертиза (об’єкти, перелік вирішуваних питань, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи).

24. Дослідження комп’ютерної техніки, програмних продуктів та телекомунікаційних систем (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

25.Судова експертиза у справах, пов’язаних з використанням Інтернет (комп’ютерних) технологій.

26. Судова будівельно-технічна експертиза: сучасні можливості: проведення експертних досліджень щодо встановлення ринкової вартості земельних ділянок у злочинах, пов’язаних із зловживаннями у сфері земельних відносин (перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

27. Судова будівельно-технічна експертиза: дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів (перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

28. Судова будівельно-технічна експертиза: дослідження цілісних майнових комплексів, дозвільної проектно-кошторисної документації в будівництві (перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

29. Можливості судово-економічної експертизи та її види: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій; дослідження документів фінансово-кредитних операцій (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

30. Товарознавча експертиза: оцінка машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання (перелік вирішуваних питань, підготовка матеріалів для проведення експертизи).

31. Судова автотоварознавча експертиза (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, оформлення матеріалів для проведення експертизи).

32. Судова експертиза відеозвукозапису. Сучасні можливості, коло вирішуваних питань, порядок призначення, особливості вилучення зразків мовлення та підготовки інших матеріалів для її проведення.

33. Експертиза голограм з метою визначення їх справжності (об’єкти досліджень, перелік вирішуваних питань та підготовка матеріалів для проведення експертизи).

34. Сучасні можливості мистецтвознавчої експертизи: визначення художньої та історико-культурної цінності об’єктів живопису та інших видів образотворчого мистецтва; порнографія та художні зображення (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань).

35. Сучасні можливості судово-психологічної експертизи під час розслідування тяжких злочинів.

36. Головні завдання експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Визначення предмета експертиз із дослідження небезпек у життєдіяльності. Порядок і документальне оформлення вихідних даних для вирішення питань дослідження небезпек у життєдіяльності.

37. Судова експертиза об’єктів водного транспорту та літальних апаратів (об’єкти дослідження, перелік вирішуваних питань, особливості оформлення матеріалів для проведення експертизи).

38. Судова комплексна психолого-авторознавча експертиза: питання, можливості, особливості оформлення матеріалів.

Можливо вам буде цікаво: