65-й випуск збірника "Криміналістика і судова експертиза"»

Унікальний багаторічний досвід функціонування інституту, зокрема, його систематична дослідницька робота, щорічно узагальнюється та висвітлюється протягом 56 років у міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза». Він публікує матеріали з актуальних проблем криміналістики та криміналістики, кримінального процесу, а також думки експертів, провідних науковців, практикуючих юристів, представників правоохоронних органів не тільки вітчизняних, а й інших країн світу.

Вашій увазі пропонується наступний 65-й випуск збірника «Криміналістика і судова експертиза», який доповнено новим розділом «Експертна та юридична практика». Він привертає увагу ряду цікавих праць вітчизняних вчених та практиків, що висвітлюють наступні питання. Серед них – «Експертне дослідження для визначення ринкової вартості суден та їх компонентів»; «Наслідки ухилення від участі в експертизі у цивільному процесі: практичний аспект»; «Електронний сегмент у кримінально-процесуальному законодавстві Литовської Республіки»; «Процеси оцифрування та кримінологія: ретроспективний аналіз»; «Практика використання багаторазової речовини у порівняльному дослідженні слідів» тощо.

Інноваційним елементом цієї колекції є нанесення на обкладинку QR-коду, який за допомогою QR-Reader або іншого ресурсу для роботи з такими кодами надсилає необхідні користувачеві матеріали. Без перебільшення, ця збірка є флагманом серед інших видань у галузі криміналістики та криміналістики.

Ми впевнені, що праці, опубліковані редакційною колегією у цьому виданні, сприятимуть подальшому розвитку сучасної доктрини та практики у сфері судової експертизи, зміцненню демократичної та правової держави.

Ми висловлюємо щиру подяку редакторам, авторам, у тому числі 19 докторам наук, 41 кандидату наук, а також рецензентам та колегам, які, незважаючи на загальнодержавний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу, доклали значних зусиль для підготовки та публікації наступного випуску збірника.

Бажаємо авторам, редакції, читачам нових досягнень, міцного здоров’я та завжди стояти на сторожі верховенства права та справедливості!