Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Експерти Київського НДІСЕ вшановують пам`ять видатних діячів в галузі судово-експертної діяльності

1 травня 2018 року минуло п`ять років відколи пішов з життя видатний вчений-криміналіст, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, учасник Великої Вітчизняної війни, людина, яка довгий період стояла на чолі науки у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, Михайло Якович Сегай.

Після закінчення середньої школи в 1941 році Михайло Якович вступив до лав Радянської армії – розпочалася Велика Вітчизняна війна, буремними дорогами якої він пройшов від Києва до Берліна, був нагороджений багатьма орденами та медалями.

Після закінчення війни Михайло Якович навчається на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

1950 по 1996 рр. його трудова діяльність пов’язана з Київським НДІ судових експертиз, спочатку на посаді молодшого, потім старшого наукового співробітника відділу криміналістичних досліджень, який згодом і очолив. У 1963 він був призначений на посаду заступника директора з наукової роботи, яку займав по 1983 рік. В цей період з 1979 по 1981 рр. виконував його обов’язки директора інституту.

За час роботи в Інституті в 1959 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Криміналістична ідентифікація та особливості її застосування в окремих видах криміналістичної експертизи». В 1970 році Михайлом Яковичем була випущена в світ фундаментальна монографія «Методологія судової ідентифікації», яка пізніше стала темою його докторської дисертації. Ця робота вважається найвагомішою науковою працею в галузі криміналістичної ідентифікації.

За розвиток вітчизняної криміналістики, а також вагомий внесок у теорію та практику інших юридичних наук був нагороджений срібною медаллю Рафаїла Самуіловича Бєлкіна «За видатні заслуги в розвитку криміналістики і судової експертизи». Відзнаку було засновано Радою суспільних нагород Організації Об’єднаних Націй.

Свій досвід талановитий криміналіст вчений передавав молодим спеціалістам, був керівником з підготовки дисертаційних робіт багатьох співробітників інституту, зокрема: Н.І. Клименко, В.М. Прищепи, В.М. Палій та інших. Він був членом спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка та Вищої школи міліції, нині Академії внутрішніх справ України. За свою наукову діяльність як керівник і консультант підготував 2-х докторів та 20 кандидатів наук.

М.Я. Сегай – автор понад 180 наукових праць, серед яких 6 монографій та 10 методичних посібників. Найбільш відомі з них «Методология судебной идентификации» (1970), «Судебные экспертизы» гл. Тактика подготовки, назначения и проведения судебной экспер-тизы, (1981), «Методика трасологических исследований изделий массового производства» (1983), «Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники» (1987), «Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии)» (1997), «Судебная экспертология», науково-практичний коментар до Закону України «Про судову експертизу» у посібнику «Експертизи у судовій практиці» (2005).

М.Я. Сегай був одним з організаторів видання республіканського міжвідомчого науково-методичного збірника «Криминалистика и судебная экспертиза», і членом його редколегії.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз пишається своєю багаторічною історією існування та досвідом професіоналів, які працювали над розвитком галузі, зробили значний внесок у розвиток і становлення судової експертизи.

Михайло Якович був і залишається прикладом для наслідування у своїй професійній діяльності та філософському підході до життя, крізь яке він пройшов з гідністю і гумором. В пам’яті колег він залишиться не тільки великим вченим і вчителем багатьох науковців, а й людиною надзвичайного гуманізму, справжнім інтелігентом.

Можливо вам буде цікаво: