Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Експерти Київського НДІСЕ проводять дослідження, пов’язані з літературними та художніми творами

При проведенні досудового розслідування та при судовому розгляді справ пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності часто виникає необхідність установлення фактичних даних, що пов’язані із предметом доказування й потребують використання спеціальних знань. Так, експерти Київського НДІСЕ проводять дослідження, пов’язані з літературними та художніми творами.

Об’єктом даного виду дослідження є твори в галузі науки, літератури та мистецтв, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо і. виступи, лекції, промови, проповіді й інші усні твори;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні й інші твори;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, містобудування га садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури тощо. Даний перелік не є вичерпним.

Ряд об’єктів, що досліджуються при проведенні судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, пов’язаної з літературними та художніми творами, можуть бути об’єктом експертних досліджень також інших напрямів судової експертизи.

Предметом судової експертизи, пов’язаної з літературними, художніми та іншими творами, є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання літературних і художніх творів та інших об’єктів авторського права, що мають значення для юридичного провадження та встановлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

До основних завдань судової експертизи, пов’язаної з літературними, художніми творами та іншими об’єктами авторського права, належать:

 • визначення в об’єкті дослідження ознак об’єкта авторського права;
 • визначення в об’єкті дослідження або його частини (у тому числі назві) ознак оригінальності й творчого характеру;
 • установлення факту відтворення об’єкта авторського права або його частини, що має самостійне значення;
 • установлення способу використання об’єкта авторського права;
 • установлення факту зміни літературного твору та способу його зміни.

Виходячи із наявної експертної практики, перед судовим експертом у сфері інтелектуальної власності, об’єктом дослідження якого виступають літературні твори, найчастіше ставиться завдання щодо встановлення факту використання (відтворення) певного твору.

Ураховуючи природу літературних творів, на вирішення експертизи у сфері інтелектуальної власності можуть бути поставлені питання щодо використання певного твору в один із таких способів: відтворення (повне чи часткове); переклад; унесення змін (анотація, адаптація, інше перероблення твору); включення твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо.

Зокрема, на вирішення експерта у рамках дослідження літературних, художніх та інших творів виносяться питання:

 • Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями зазначеними в матеріалах справи?
 • Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?
 • Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?
 • Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має переклад творчий характер?
 • Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частини, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?
 • Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?
 • Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?

Можливо вам буде цікаво: