Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Запрошення до публікації у  міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза»

Шановні колеги!

Редакційна колегія Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розпочинає формування нового 68-го випуску  міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза» та запрошує авторів до співпраці та публікації наукових статей.

Інформацію про вимоги до тематики та оформлення публікацій зазначені на сайті збірника у розділі «Для авторів».

Публікація статей, за умови їх відповідності визначеним критеріям, є безкоштовною.

Надсилайте свої статті на електронну адресу (zbirnyk@kndise.gov.ua) або поштову адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6. Телефон для довідок: 044-200-29-18.

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» видається з 1964 року, та у свій час став першим в Україні зібранням наукових та науково-методичних робіт по криміналістиці та судовій експертизі. Збірник наукових праць віднесений до переліку наукових фахових видань України категорії Б з юридичних наук за спеціальністю 081 «Право», зареєстрований на платформі «Наукова періодика України» та в міжнародних наукометричних базах даних «Index Copernicus», «Ulrich’sPeriodicals», «ERICH PLUS», «Google Scholar». Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу ідентифікатор міжнародного стандарту DOI (digital object identifier).

Можливо вам буде цікаво: