Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Загальні питання судової експертизи. Корисна література

Як відомо з літературних джерел, слово «експертиза» прийшло до нас з латинської мови та дослівно перекладається «досвідчений». Сучасне законодавство визначає поняття судової експертизи, як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Відповідно до Ст.10 ЗУ «Про судову експертизу», судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

У своїй діяльності фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз керуються Конституцією України, Законом України «Про судову експертизу», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», процесуальним законодавством та іншими законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами. Звісно даний перелік доповнює спеціальна література.

Для громадян, котрі хочуть детальніше ознайомитися із загальними питаннями судової експертизи, процесам призначення судових експертиз та експертних досліджень, відповідними методиками їх проведення, наукові співробітники Відділу організації науково-дослідних робіт забезпечення діяльності Вченої ради та редакційно-видавничої діяльності КНДІСЕ підготували перелік корисної літератури:

  • Експертизи у судовій практиці / КНДІСЕ, Акад. адвокатури України: наук.-практ. посібник; за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.: іл.
  • Експертизи у судовій практиці / КНДІСЕ, Акад. адвокатури України: наук.-практ. посібник; за заг. ред. В. Г. Гончаренка. О. В. Крутя. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 388 с.: іл.
  • Експертизи в судовій практиці / КНДІСЕ; В. Г. Гончаренко, В. Є. Бергер, Л. П. Булига та ін. – К.: Либідь, 1993. – 197 с.: іл.
  • Экспертизы в судебной практике: учеб. пособие / В. И. Гончаренко, В. Е. Бергер, Т. В. Варфоломеева и др. – К.: Вища шк., 1987. – 200 с.: ил.
  • Судебные экспертизы: возможности, подготовка материалов, назначение, оценка. / Минюст УССР, МВД УССР; И. П. Кононенко и др. – К.: РИО МВД УССР, 1981. – 414 с.
  • Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование / М. Г. Щербаковский. – Х..: Эспада, 2005. – 544 с.
  • Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі (навч.-наук. посібник). – Х.: Одіссей, 2004. – 448 с.
  • Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій: навч. посіб. / Н. І. Клименко. – К.: Видав. дім ін ЮРЕ, 2007. – 528 с.

Бажаємо читачам вдалого використання даної інформації, а тематичні добірки літератури за окремими експертними спеціальностями буде опубліковано вже незабаром.

Можливо вам буде цікаво: