Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Висновок судового експерта як джерело доказів

У здійсненні правосуддя велику допомогу слідству і суду надають судові експерти. Під час проведення експертизи відбувається дослідження речових доказів та інших матеріалів, встановлюються фактичні дані та обставини різних справ.

Експертизи можуть призначатися постановою слідчого або ухвалою суду, якщо виникає необхідність у спеціальних знаннях. У деяких точно встановлених законом випадках вони призначаються в обов’язковому порядку. Висновки експерта в усіх випадках мають однакове процесуальне значення з іншими доказами у справі.

Експертизи виконуються одноособово або групою експертів. У другому випадку проведене дослідження називається комісійною експертизою. Судові експерти дають висновки від свого імені і несуть за них особисту відповідальність. Тому висновок комісійних експертиз має бути підписаний усіма експертами.

Варто зауважити, що поняття комплексної експертизи як процесуального засобу одержання доказів і комплексного дослідження не є рівнозначними: комплексна експертиза завжди буде комплексним дослідженням, але комплексне дослідження може бути комплексною експертизою лише за умови його виконання кількома спеціалістами різних спеціальностей. Якщо ж експерт володіє знаннями в кількох областях, то проведене ним комплексне дослідження не стає комплексною експертизою через непотрібність спеціального процесуального врегулювання його діяльності – цілком достатніми є встановлені для звичайної експертизи гарантії вірогідності висновків експерта.

У теорії експертизи розрізняють предмет і об’єкт експертизи, які, в свою чергу, слугують підставою для розмежування судових експертиз за видами.

Предмет експертизи повністю визначається питаннями, поставленими слідчим або судом. Це означає, що предметом кожного виду судової експертизи є факти, які можна встановити за допомогою спеціальних знань у конкретній галузі науки, техніки.

Об’єкти експертизи – матеріальні носії доказової інформації, зібрані й надані експерту слідчим та судом. Вони є джерелом одержання доказів (висновку експерта) в результаті використання спеціальних знань.

Окрім процесуального та організаційного поділу експертиз на первинні, повторні, основні, додаткові, комісійні і комплексні, їх можна поділити за видами на криміналістичні, планово-економічні, товарознавчі, технічні, технологічні, експертизи окремих матеріалів і речовин тощо.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на високому науково-методичному рівні забезпечують діяльність слідчих органів МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших установ, за завданнями яких виконується широкий спектр криміналістичних, традиційних і нових видів судових експертиз за понад 90 експертними спеціальностями.

Щороку розвиваються нові напрями роботи. Останнім часом популярності набули дослідження пов’язані з кіберзлочинністю, а також експертизи, пов’язані з використанням злочинцями шкідливого програмного забезпечення. Надзвичайно актуальними залишаються експертизи в галузі телекомунікаційних систем і засобів, почеркознавчі експертизи, комп’ютерно-технічні, вибухово-технічні, будівельно-технічні, судово-технічні експертизи документів та багато інших. З детальнішою інформацію про всі види досліджень, можна ознайомитись у розділі експертна діяльність.

Можливо вам буде цікаво: