Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства»

Працівники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 28 лютого 2020 року взяли участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства».

Захід реалізовано на базі Національного авіаційного університету в рамках діючого Меморандуму про співробітництво. Основною метою зустрічі стало обговорення питання розвитку правової ідеології в умовах сучасного суспільства; публічно-правових механізмів забезпечення конституційних прав людини і громадянина, правового забезпечення інформатизації громадянського суспільства; інноваційного розвитку правових механізмів протидії кримінальним правопорушенням; інновації в правоохоронній діяльності в умовах модернізації суспільства; тенденцій розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення; проблем та напрямів удосконалення цивілістичної науки; основ розвитку господарського, повітряного та космічного права тощо.

У вітальному слові в.о. завідувач лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Сергій Нестеренко зазначив про роль Київського НДІСЕ у здійсненні судово-експертного забезпечення правосуддя для встановлення істини у процесі доказування у найбільш резонансних кримінальних провадженнях, що набули широкого розголосу у суспільстві, а також у підвищенні ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи, розробці теоретичних, процесуальних питань судової експертизи та методик і методів судової експертизи з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Під час заходу презентовано виданий Київським НДІСЕ навчальний посібник «Судові експертизи в процесуальному праві України», в якому визначено актуальні традиційні та новітні напрямки судових експертиз.

На дискусійних платформах учасниками конференції обговорено актуальні питання: інноваційного розвитку юридичної науки: зарубіжний досвід; юридична наука в умовах модернізації суспільства.

Крім того, завідувач відділу нормативно-методичної діяльності та стандартизації Київського НДІСЕ Олександр Жеребко та помічник директора Київського НДІСЕ Андрій Полтавський представили колегам наукові тези щодо психологічних особливостей допиту в конфліктній ситуації та стандартизації унормування експертних процесів, як удосконалення механізмів забезпечення конституційних прав людини та громадянина.

Можливо вам буде цікаво: