Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

У Київському НДІСЕ відбувся семінар «Вдосконалення методичного забезпечення проведення судових інженерно-екологічних експертиз»

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз відбувся міжвідомчий науково-практичний семінар «Вдосконалення методичного забезпечення проведення судових інженерно-екологічних експертиз».

Загальновідомо, що охорона навколишнього природного середовища є однією з найактуальніших проблем сучасної України. З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики, щодо розслідування подій пов’язаних з екологічними правопорушеннями, було запроваджено новий вид інженерно-технічної експертизи – інженерно-екологічна експертиза. Судово-екологічна експертиза наразі є новим, таким, що формується, класом судової експертизи. Фахівці, які працюють у цій галузі повинні докладати всіх зусиль для її активного розвитку.

Семінар на базі КНДІСЕ зібрав для спільної дружньої дискусії представників судово-експертних установ Міністерства юстиції України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та інших фахівців.

У вітальному слові директор Київського НДІСЕ Олександр Рувін відзначив, що потреба у створенні судово-екологічної експертизи була зумовлена складністю розслідування екологічних злочинів, а динаміка кількості призначених та виконаних інженерно-екологічних експертиз зростає.

Підрозділ інженерно-екологічних досліджень Київського НДІ судових експертиз було створено у 2014 році. З того часу експерти КНДІСЕ щорічно виконують близько 80% експертиз від загальної кількості виконаних судово-експертними установами Міністерства юстиції України.

Судова інженерно-екологічна експертиза, як і будь-який вид судової експертизи, ґрунтується на певних наукових основах – теоретичних і методичних положеннях. Її зміст і деякі загально-методичні положення знайшли відображення в спеціальній літературі та наукових розробках. Водночас, багато положень потребують заглибленого й систематизованого теоретичного обґрунтування і розвитку.

У ході проведення семінару учасники обговорили питання:

  • методичного забезпечення проведення судових інженерно-екологічних експертиз призначених за матеріалами кримінальних проваджень;
  • порядку та особливостей виконання комплексних земельно-технічних та інженерно-екологічних експертиз;
  • нормативно-правових та методичних вимог до формування матеріалів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства;
  • правил екологічної безпеки під час проектування підприємств, споруд та інших об’єктів;
  • підготовки пакету документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо.

Підсумовуючи результати роботи семінару «Вдосконалення методичного забезпечення проведення судових інженерно-екологічних експертиз», організатори та учасники зустрічі зійшлися на думці, що подібні заходи сприяють жвавій науковій дискусії, а результати обговорення стануть підґрунтям для оперативного вирішення наявних проблемних питань.

Можливо вам буде цікаво: