Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

У Київському НДІСЕ відбувся обмін досвідом із експертами Національної поліції Латвійської Республіки

Фахівці відділу техніко-криміналістичної експертизи документів Національної поліції Латвійської Республіки завершили проходження стажування у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

В рамках обміну досвідом делеговані представники Національної поліції Латвії поглибили знання з вивчення порядку здійснення судово-експертної діяльності українських експертних установ, ознайомилися з основними функціями лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та порядком організації проведення судово-технічної експертизи документів.

Важливість опрацювання зазначених тем не викликає сумнівів, оскільки дедалі частіше в процесі розслідування кримінальних правопорушень виникає необхідність встановлення способу виготовлення документа, наявності внесення до нього змін, відновленні змісту пошкодженого документа тощо. Це пов’язано з підробкою документів різними способами для вчинення злочинних дій, коли встановити істину може лише експерт, який володіє відповідними спеціальними знаннями та навичками.

Зазначені проблеми спільні для вирішення як фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз так і колег відділу техніко-криміналістичної експертизи документів Національної поліції Латвійської Республіки. Обмін досвідом та порівняння методів роботи дозволить знайти найкращий спосіб вирішення актуальних проблемних питань.

Нагадаємо, сьогодні, фахівці Київському НДІСЕ проводять судові експертизи та експертні дослідження практично за всіма основними видами. Цей процес постійно вдосконалюються шляхом виконання науково-дослідних робіт за тематичним планом НДР науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, а також особистому прагненні до професійного зростання.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз є постійними учасниками різноманітних наукових заходів: конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Особлива увага в КНДІСЕ приділяється розвитку перспективних напрямків міжнародного співробітництва, зокрема, ведеться активна діяльність в робочих групах Європейської мережі судово-експертних установ (The European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).

Можливо вам буде цікаво: