Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

У Київському НДІ судових експертиз було проведено семінар «Проблемні питання розвитку судової лінгвістичної експертизи та шляхи їх вирішення»

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз відбувся міжвідомчий науково-практичний семінар «Проблемні питання розвитку судової лінгвістичної експертизи та шляхи їх вирішення».

Судова лінгвістична експертиза є одним із найскладніших видів досліджень. Експерти, володіючи спеціальними знаннями, досліджують усне та писемне мовлення з метою вирішення питань про наявність в них висловлювань, що можуть ганьбити честь і гідність, ділову репутацію, що мають ознаки наклепу, погрози, екстремізму, ставлення до релігії тощо. Зважаючи на динамічний розвиток та важливість проведення відповідних досліджень, експерти повинні мати постійну можливість спільно обговорювати проблемні питання та знаходити шляхи їх вирішення.

Захід організований на базі КНДІСЕ зібрав фахівців науково-дослідних установ Міністерства юстиції України, УНДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Експертної служби МВС України, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Міністерства культури України.

Особливими гостями семінару стали Олександр Олійник, директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України та Ольга Стельмах, заступник начальника Управління національної безпеки Міністерства юстиції України.

У вітальному слові директор Київського НДІСЕ Олександр Рувін відзначив динаміку збільшення кількості отриманих та виконаних експертами КНДІСЕ судових лінгвістичних експертиз впродовж останніх років. Якщо у 2014 році експерти КНДІСЕ виконали 2093 лінгвістичних експертизи, то у 2017 ця кількість зросла до 3342 експертиз, що становить понад 60% від загальної кількості виконаних експертиз усіма НДУСЕ Міністерства юстиції України.

Активний розвиток судової лінгвістичної експертизи директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України Олександр Олійник пов’язує з подіями, що відбуваються в суспільстві та його сучасними тенденціями, дедалі частішою практикою застосування медійних методів і способів впливу на свідомість людей. Олександр Олійник зауважив, що підвищення рівня затребуваності лінгвістичних експертиз збігається у часі з початком збройної агресії проти нашої держави, насильницьким протиправним відторгненням Кримської автономії та Севастополя від України та силовим захопленням деяких частин Донецької та Луганської областей. Ці події викликали глобальну потребу органів досудового розслідування з’ясувати істинний зміст висловлювань певних діячів, яким інкримінували злочини пов’язані проти основ національної безпеки, розкол територіальної цілісності України та підтримку сепаратистських дій.

Учасники семінару обговорили питання міжвідомчої взаємодії при призначенні та проведенні судово-лінгвістичної експертизи, її статус в сучасному українському суспільстві та методики в дискусіях про фахову компетенцію мовознавця-експерта. Мова йшла про розробку методики семантико-текстуальних досліджень висловлювань виражених у формі закликів та розробку методичних рекомендації щодо судово-лінгвістичного експертного дослідження текстуальних джерел інформації пропагандистського характеру. Окрему увагу було приділено проведенню комплексних психолого-лінгвістичних експертиз та методологічним проблемам, які виникають у процесі їх виконання.

На завершення зустрічі, усі учасники отримали сертифікати, що підтверджують їх участь у міжвідомчому науково-практичному семінарі «Проблемні питання розвитку судової лінгвістичної експертизи та шляхи їх вирішення».

Можливо вам буде цікаво: