language

У КНДІСЕ відбулася нарада щодо організації інженерно-екологічної експертизи за фактом будівництва транспортного переходу через Керченську протоку

3 жовтня 2017 року на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відбулася робоча нарада щодо організації та проведення комплексної комісійної інженерно-екологічної експертизи за фактом будівництва транспортного переходу через Керченську протоку на території окупованої частини Автономної Республіки Крим.

Зустріч відбулася за участю представників:

 • Прокуратури Автономної Республіки Крим,
 • Міністерства екології України,
 • Державного агентства рибного господарства,
 • Державного агентства водних ресурсів України,
 • Одеського державного екологічного університету,
 • Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря»,
 • Науково-дослідного інституту геодезії і картографії,
 • Українського гідрометеорологічного центру,
 • Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,
 • Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі»,
 • Інституту геології КНУ ім. Т.Г. Шевченко,
 • Інституту геологічних наук НАН України,
 • Інституту геофізики НАН України.

Представники вище зазначених державних установ та інститутів обговорили процес проведення та етапи виконання комплексної комісійної інженерно-екологічної експертизи, питання, які винесено для вирішення експертів та необхідність залучення додаткових фахівців з відповідних галузей знань.

Також представник Прокуратури Автономної Республіки Крим ознайомив присутніх із наявними матеріалами справи.

Нагадаємо, відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України, основними завданнями інженерно-екологічної експертизи є:

 • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
 • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
 • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
 • встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали тощо.

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною експертизою можуть бути поставлені й інші завдання в межах предмета експертного дослідження. Зокрема, в рамках подібних досліджень, експерти-екологи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відповідають на питання щодо можливих екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок людської діяльності та розмір матеріальних збитків завданих у результаті відповідних дій. Фахівці вивчають проекти техніко-економічних розрахунків та техніко-економічних обґрунтувань будівництва, ознаки антропогенного впливу господарської діяльності людей та інші профільні питання.

Можливо вам буде цікаво: