Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Технічна експертиза документів у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз

Стрімке втілення нових інформаційних технологій позитивно вплинуло на документообіг та підвищило оперативність обміну інформацією. Водночас значне поширення засобів фіксації інформації, оперативної поліграфії тощо, їх доступність для населення сприяло виникненню нових і вдосконаленню вже відомих способів учинення злочинів.

Одним із найзатребуваніших напрямків роботи найбільшої лабораторії Київського НДІСЕ – лабораторії криміналістичних видів досліджень є технічні дослідження документів.

Документи відіграють важливу роль у криміналістиці, яка розглядає їх як об’єкти дослідження або як зразки у проведенні криміналістичних експертиз. За словами завідувача лабораторії Віктора Костецького, вони є багатоплановим об’єктом дослідження, який поєднує аналіз форми, способу виготовлення, стану, складу та властивостей його матеріальних елементів з виявленням призначення, походження, справжності, достовірності змісту тощо.

Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів. В процесі відповідних досліджень судові експерти:

  • встановлюють факти та способи внесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявляють їх первинний зміст;
  • виявляють залиті, замазані, вицвілі та інші слабо видимі або невидимі тексти (зображення) на різних матеріалах, а також тексти (зображення) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;
  • установлюють вид та ідентифікують прилади письма за штрихами;
  • визначають відносну давність виконання документа або його фрагментів, а також послідовність нанесення штрихів, що перетинаються;
  • установлюють ціле за частинами документа;
  • установлюють документ, виготовлений шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки;
  • ідентифікують особу, яка надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця тощо.

«Документ першочергово вивчають судові експерти відділу технічних досліджень документів. Якщо питання відноситься до встановлення виконавця підписи чи надпису зробленого від руки, в такому випадку, до опрацювання залучається фахівець у сфері почеркознавства. Крім того, досліджується питання давності документів, яку визначають у відділі дослідження матеріалів речовин та виробів»,  пояснює завідувач лабораторії криміналістичних видів досліджень Віктор Костецький.

Залежно від винесених на вирішення експерта питань, до вивчення одного документа можуть бути залучені декілька фахівців і кожен вивчатиме об’єкт відповідно до своєї спеціальності.

Також, слід звернути увагу, що в рамках досліджень експерти використовують руйнівні та неруйнівні методи досліджень.

Так, методи техніко-криміналістичного дослідження документів можна класифікувати за умовами їх застосування, за стадіями процесу експертного дослідження або за впливом на об’єкти дослідження (наприклад, поділ методів на руйнівні й неруйнівні та ін.).

«В технічній експертизі документів об’єкти вивчаються візуально за допомогою спеціальних приладів. Давність документа – це вже дослідження візуальне та хімічне»,  розповідає Віктор Костецький та наголошує, що при використанні руйнівних методів дослідження ініціатор висновку повинен дати на це письмову згоду.

Можливо вам буде цікаво: