Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Судово-експертна діяльність як особливий вид діяльності

Поняття «експертиза» досить часто вживається в науковій, виробничій і споживчій сферах повсякденного життя сучасного людства. Це поняття застосовується при проведенні різноманітних досліджень, які вимагають спеціальних професійних знань.

Визначення судової експертизи набуло законодавчого закріплення в ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває в провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Судова експертиза відрізняється від несудових експертиз тим, що порядок її призначення та виконання, а також використання отриманих при цьому результатів регламентовано процесуальним законодавством. Результати експертизи отримують дослідним шляхом за допомогою спеціального інструментарію – експертних методик.

Судову експертизу відрізняють від інших експертиз в інших сферах людської діяльності за наступними ознаками:

  1. підготовка матеріалів на судову експертизу, її призначення й проведення проводиться з дотриманням правової регламентації;
  2. експертні дослідження засновані на використанні спеціальних знань у різних галузях науки та техніки;
  3. висновок експерта має статус джерела доказів;
  4. як правило, для дослідження використовується обладнання, без якого неможливе його проведення на сучасному науковому рівні;
  5. проводиться підготовка експертних кадрів і здійснюється контроль за якістю їх досліджень;
  6. проводяться складні комплексні й комісійні експертизи;
  7. розробляються нові наукові методики експертних досліджень.

Судова експертиза, як галузь наукового знання, складалася протягом багатьох десятиліть. У 2013 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз відзначив свій 100-річний ювілей. Ми пишаємося цінним досвідом набутим за період існування і продовжуємо активно розвиватися, задовольняючи потреби держави у проведенні незалежної, об’єктивної, компетентної й кваліфікованої експертизи, що здійснюється професійними (атестованими) судовими експертами на підставі Закону України «Про судову експертизу» та іншими особами в межах їх компетенції, у порядку й на підставах, визначених відповідними нормами процесуального права чинного законодавства України.

Можливо вам буде цікаво: